ab9b6d2000-02-11Per Hedbor <standard> <name>Example modules</name> <doc>Here to aid module writers with simple example modules. Not normally very useful for production servers.</doc> </standard> <svenska> <name>Exempelmoduler</name>
aad1852000-07-06Johan Sundström  <doc>De här modulerna är här för att hjälpa modulskrivare, och fyller ingen vettig funktion i en typisk server.</doc> </svenska>