1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
<standard> 
  <name>Example modules</name> 
  <doc>Here to aid module writers with simple example 
       modules. Not normally very useful for production servers.</doc> 
</standard> 
 
<svenska> 
  <name>Exempelmoduler</name> 
  <doc>De här modulerna är här för att hjälpa modulskrivare.</doc> 
</standard> 
(No newline at end of file)