1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  
39
  
40
  
41
  
42
  
43
  
44
  
45
  
46
  
47
  
48
  
49
  
50
  
51
  
52
  
53
  
54
  
55
  
56
  
57
  
58
  
59
  
60
  
61
  
62
  
63
  
64
  
65
  
66
  
67
  
68
  
69
  
70
  
71
  
72
  
73
  
74
  
75
  
76
  
77
  
78
  
79
  
80
  
81
  
82
  
83
  
84
  
85
  
86
  
87
  
88
  
89
  
90
  
91
  
92
  
93
  
94
  
95
  
96
  
97
  
98
  
99
  
100
  
101
  
102
  
103
  
104
  
105
  
106
  
107
  
108
  
109
  
110
  
111
  
112
  
113
  
114
  
115
  
116
  
117
  
118
  
119
  
120
  
121
  
122
  
123
  
124
  
125
  
126
  
127
  
128
  
129
  
130
  
131
  
132
  
133
  
134
  
135
  
136
  
137
  
138
  
139
  
140
  
141
  
142
  
143
  
144
  
145
  
146
  
147
  
148
  
149
  
150
  
151
  
152
  
153
  
154
  
155
  
156
  
157
  
158
  
159
  
160
  
161
  
162
  
163
  
164
  
165
  
166
  
167
  
168
  
169
  
170
  
171
  
172
  
173
  
174
  
175
  
176
  
177
  
178
  
179
  
180
  
181
  
182
  
183
  
184
  
185
  
186
  
187
  
188
  
189
  
190
  
191
  
192
  
193
  
194
  
195
  
196
  
197
  
198
  
199
  
200
  
201
  
202
  
203
  
204
  
205
  
206
  
207
  
208
  
209
  
210
  
211
  
212
  
213
  
214
  
215
  
216
  
217
  
218
  
219
  
220
  
221
  
222
  
223
  
224
  
225
  
226
  
227
  
228
  
229
  
230
  
231
  
232
  
233
  
234
  
235
  
236
  
237
  
238
  
239
  
240
  
241
  
242
  
243
  
244
  
245
  
246
  
247
  
248
  
249
  
250
  
251
  
252
  
253
  
254
  
255
  
256
  
257
  
258
  
259
  
260
  
261
  
262
  
263
  
264
  
265
  
266
  
267
  
268
  
269
  
270
  
271
  
272
  
273
  
274
  
275
  
276
  
277
  
278
  
279
  
280
  
281
  
282
  
283
  
284
  
285
  
286
  
287
  
288
  
289
  
290
  
291
  
292
  
293
  
294
  
295
  
296
  
297
  
298
  
299
  
300
  
301
  
302
  
303
  
304
  
305
  
306
  
307
  
308
  
309
  
310
  
311
  
312
  
313
  
314
  
315
  
316
  
317
  
318
  
319
  
320
  
321
  
322
  
323
  
324
  
325
  
326
  
327
  
328
  
329
  
330
  
331
  
332
  
333
  
334
  
335
  
336
  
337
  
338
  
339
  
340
  
341
  
342
  
343
  
344
  
345
  
346
  
347
  
348
  
349
  
350
  
351
  
352
  
353
  
354
  
355
  
356
  
357
  
358
  
359
  
360
  
361
  
362
  
363
  
364
  
365
  
366
  
367
  
368
  
369
  
370
  
371
  
372
  
373
  
374
  
375
  
376
  
377
  
378
  
379
  
380
  
381
  
382
  
383
  
384
  
385
  
386
  
387
  
388
  
389
  
390
  
391
  
392
  
393
  
394
  
395
  
396
  
397
  
398
  
399
  
400
  
401
  
402
  
403
  
404
  
405
  
406
  
407
  
408
  
409
  
410
  
411
  
412
  
413
  
414
  
415
  
416
  
417
  
418
  
419
  
// This is a roxen module. Copyright © 1997-2000, Roxen IS. 
// Makes a tab list like the one in the config interface. 
 
constant cvs_version="$Id: tablist.pike,v 1.51 2001/03/07 13:40:46 kuntri Exp $"; 
constant thread_safe=1; 
 
#include <module.h> 
inherit "module"; 
 
constant module_type = MODULE_TAG; 
constant module_name = "Tab list"; 
constant module_doc = 
#"Provides the <tt>&lt;tablist&gt;</tt> tag that is used to draw tab lists. 
It requires the <i>GButton</i> module."; 
 
/* 
 * Functions 
 */ 
 
TAGDOCUMENTATION 
#ifdef manual 
constant tagdoc=(["tablist":({ #"<desc cont='cont'><p><short> 
 
Tablist is used in the Roxen products configurationinterfaces.</short> 
 
</p></desc> 
 
<p> 
tablist använder gbutton. 
 
För en gbutton behöver man två lager: 
 
frame och mask. 
 
Mask ska vara genomskinligt där knappen ska vara genomskinlig. 
'frame' körs alltid i moden Multiply, och maskens grafikinnehåll visas 
aldrig, det är bara masken på den som spelar roll. 
 
Man kan även ha ett lager vid namn 'background', som då hamnar under 
lagret 'frame' och texten. 
 
 
Så här blir det om man ser det som en hög lager: 
 
 frame       mode = multiply 
 text        mode = normal, mask = texten 
 background     
 button-background mode = normal, mask = lagret 'mask' 
 page-background  mode = normal 
 
 
Man kan även ange i taggen att man vill ha extra lager. De stoppas in 
så här: 
 
*extra-layers 
 frame       mode = multiply 
*extra-frame-layers mode = multiply 
 text        mode = normal, mask = texten 
 background     
*extra-background-layers 
 button-background mode = normal, mask = lagret ('mask' + *extra-mask-layers) 
 page-background  mode = normal 
 
 
Om man anger extra-left-layers och/eller extra-right layers stoppas de 
sedan till vänster och höger om den bild som genereras av koden ovan. 
 
 
 
För en tablist vill man förutom de två grundläggande lager som anges 
ovan ha några till: 
 
unselected streck i underkanten 
first left streck till vänster 
last right streck till höger 
 
 
Man kan även ha några fler olika lager. 
 
Alla som heter 'first' stoppas bara dit om tabben som ska rendreras är 
först i listan. 
 
Alla som heter 'last' stoppas bara dit om tabben som ska rendreras är 
sist i listan. 
 
Alla som heter 'unselected' stoppas bara dit om tabben inte är vald. 
 
Alla som heter 'selected' stoppas bara dit om tabben är vald. 
 
Alla lager som inte har något annat namn än när det ska stoppas dit 
stoppas dit i 'extra-layers' (se gbutton ovan). Alla som heter 
\"* background\" stoppas dit i extra-background-layers. mask left och 
right stoppas också i dito extra-*-layers. 
 
Alla lager som man kan ha i en gbutton utan att själv ange extra-*- är 
alltså: 
 
 
background 
frame 
mask 
left 
right 
 
first 
first background 
first frame 
first mask 
first left 
first right 
 
last 
last background 
last frame 
last mask 
last left 
last right 
 
selected 
selected background 
selected frame 
selected mask 
selected left 
selected right 
 
unselected 
unselected background 
unselected frame 
unselected mask 
unselected left 
unselected right 
 
first selected 
first selected background 
first selected frame 
first selected mask 
first selected left 
first selected right 
 
first unselected 
first unselected background 
first unselected frame 
first unselected mask 
first unselected left 
first unselected right 
 
last selected 
last selected background 
last selected frame 
last selected mask 
last selected left 
last selected right 
 
last unselected 
last unselected background 
last unselected frame 
last unselected mask 
last unselected left 
last unselected right 
 
 
> state={disabled,normal} 
 
state={enabled,disabled} (fast allt som inte är \"disabled\" funkar) 
 
> icon_src=... 
 
icon-src=... (icon_src funkar fortfarande) 
 
> icon_data=... 
 
icon-data=... (icon_data funkar fortfarande) 
 
> align_icon={left,right} 
 
align-icon={left,center-before,center-after,right} 
 
Dessutom finns vertikal justering, men det kräver tre horisontella 
guides i ramfilen. (Allt blir horisontellt centrerat oavsett värdet 
på align-icon.) 
 
valign-icon={above,middle,below} 
 
Förtydligande angående valign-icon: horisontell justering fungerar 
förstås för valign-icon=middle (defaultvärdet), men för above eller 
below så blir det automatiskt centrerat. 
 
Jag hittade en gammal beskrivning: 
 
<gbutton> specific args: 
 
pagebgcolor=... 
bgcolor=... 
textstyle={condensed,normal} 
width=... 
align={left,right,center} 
state={disabled,normal} 
icon_src=... 
icon_data=... 
align_icon={left,right} 
font=... 
extra-layers=... 
extra-left-layers=... 
extra-right-layers=... 
extra-background-layers=... 
extra-mask-layers=... 
extra-frame-layers=... 
 
<tablist> inherits from gbutton, and also have: 
 
selcolor=... 
seltextcolor=... 
textcolor=... 
dimcolor=... 
 
frame-image=... 
 
<tab> inherits from tablist, and also have: 
selected=... 
alt=... 
 
 
 
All 'normal' layers (without extra layer arguments specified: 
 
 
A        B        C 
''       ''       '' 
'first'     'selected'   'background' 
'last'     'unselected'  'mask' 
                'frame' 
                'left' 
                'right' 
 
All possible combinations of A, B and C are useful as layer names, 
following the pattern \"[A ]B C\" (such as \"selected mask\" or \"first 
selected left\" or \"selected\") 
 
 
B and A specifies when the layer is used. 
 
C specifies the position. 
 
'' (such as 'first' or 'first selected') is inserted above all other 
layers in the picture. 
 
'background' is put below all other layers. 
 
'mask' is used to specify which part of the image is transparent, the 
part of the mask that is transparent is also transparent in the 
finished picture. 
 
'frame' alters the brightness of the picture (while maintaining the 
color). 
 
 
'left' is put to the left of the image, extending it's size 
'right' is put to the right of the image, extending it's size. 
 
 
<attr name='extra-layers' value='[''],[first|last],[selected|unselected],[background|mask|frame|left|right]'> 
<p></p> 
</attr> 
 
<attr name='extra-left-layers' value='[''],[first|last],[selected|unselected],[background|mask|frame|left|right]'> 
<p></p> 
</attr> 
 
<attr name='extra-right-layers' value='[''],[first|last],[selected|unselected],[background|mask|frame|left|right]'> 
<p></p> 
</attr> 
 
<attr name='extra-background-layers' value='[''],[first|last],[selected|unselected],[background|mask|frame|left|right]'> 
<p></p> 
</attr> 
 
<attr name='extra-mask-layers' value='[''],[first|last],[selected|unselected],[background|mask|frame|left|right]'> 
<p></p> 
</attr> 
 
<attr name='extra-frame-layers' value='[''],[first|last],[selected|unselected],[background|mask|frame|left|right]'> 
<p></p> 
</attr> 
 
<!-- <table> 
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> 
<tr><td>''</td><td>''</td><td>''</td></tr> 
<tr><td>'first'</td><td>'selected'</td><td>'background'</td></tr> 
<tr><td>'last'</td><td>'unselected'</td><td>'mask'</td></tr> 
<tr><td></td><td></td><td>'frame'</td></tr> 
<tr><td></td><td></td><td>'left'</td></tr> 
<tr><td></td><td></td><td>'right'</td></tr> 
</table> --> 
 
 
", 
(["tab":#"<desc cont='cont'><p><short> 
 Tab</short></p></desc>"]) }) ]); 
 
#endif 
 
void start(int num, Configuration conf) 
{ 
 module_dependencies(conf, ({ "gbutton" }) ); 
} 
 
void add_layers( mapping m, string lay ) 
{ 
 foreach( ({"","background-","mask-","frame-","left-","right-", 
       "above-","below-" }), string s ) 
 { 
  string ind="extra-"+s+"layers", l; 
  if( strlen( s ) ) 
   l = lay+" "+(s-"-"); 
  else 
   l = lay; 
  if( m[ind] ) 
   m[ind]+=","+l; 
  else 
   m[ind] = l; 
 } 
} 
 
class TagTablist { 
 inherit RXML.Tag; 
 constant name = "tablist"; 
 
 class TagTab { 
  inherit RXML.Tag; 
  constant name = "tab"; 
 
  class Frame { 
   inherit RXML.Frame; 
 
   array do_return(RequestID id) { 
    string fimage; 
    mapping d = id->misc->tablist_args; 
 
    if(args["frame-image"]) 
     fimage = Roxen.fix_relative( args["frame-image"], id ); 
    else if(d["frame-image"]) 
     fimage = Roxen.fix_relative( d["frame-image"], id ); 
    else if(id->misc->defines["tab-frame-image"]) 
     fimage = Roxen.fix_relative( id->misc->defines["tab-frame-image"], id ); 
    else 
     // We need an absolute path or else gbutton will "fix" this according 
     // to the path in the request... 
     fimage = "/internal-roxen-tabframe"; 
  
    mapping gbutton_args = d|args; 
 
    gbutton_args["frame-image"] = fimage; 
 
    if( args->selected ) { 
     add_layers( gbutton_args, "selected" ); 
     gbutton_args->bgcolor = args->selcolor || d->selcolor || "white"; 
     gbutton_args->textcolor = (args->seltextcolor || d->seltextcolor || 
                   args->textcolor || d->textcolor || 
                   id->misc->defines->fgcolor || 
                   id->misc->defines->theme_fgcolor || 
                   "black"); 
    } else { 
     add_layers( gbutton_args, "unselected" ); 
     gbutton_args->bgcolor = args->dimcolor || d->dimcolor || "#003366"; 
     gbutton_args->textcolor = (args->textcolor || d->textcolor || "white"); 
    } 
    m_delete(gbutton_args, "selected"); 
    m_delete(gbutton_args, "dimcolor"); 
    m_delete(gbutton_args, "seltextcolor"); 
    m_delete(gbutton_args, "selcolor"); 
    m_delete(gbutton_args, "result"); 
 
    if (args->alt) { 
     gbutton_args->alt = args->alt; 
     m_delete(args, "alt"); 
    } else 
     gbutton_args->alt = "/" + content + "\\"; 
 
    id->misc->tablist_result += ({ ({gbutton_args,content}) }); 
    return 0; 
   } 
  } 
 } 
 
 RXML.TagSet internal = RXML.TagSet("TagTablist.internal", ({ TagTab() }) ); 
 
 class Frame { 
  inherit RXML.Frame; 
  RXML.TagSet additional_tags = internal; 
 
  array do_enter(RequestID id) { 
   id->misc->tablist_args = args; 
   id->misc->tablist_result = ({}); 
  } 
 
  array do_return(RequestID id) { 
   array(array) result = id->misc->tablist_result; 
   if(!sizeof(result)) 
    return 0; 
 
   if( result[0][0]->selected ) 
    add_layers( result[0][0], "first selected" ); 
   else 
    add_layers( result[0][0], "first unselected" ); 
   add_layers( result[0][0], "first" ); 
   if( result[-1][0]->selected ) 
    add_layers( result[-1][0], "last selected" ); 
   else 
    add_layers( result[-1][0], "last unselected" ); 
   add_layers( result[-1][0], "last" ); 
 
   return map( result, lambda( array q ) { 
              return RXML.make_tag ("gbutton",q[0],q[1]); 
             } ); 
  } 
 } 
}