a72ed82000-07-21Andreas Lange <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <locale version="1.0"/>
987aef2000-08-03Andreas Lange <project>roxen_config</project>
799fba2000-08-11Andreas Lange <language>swe</language>
c28ec32000-09-19Andreas Lange <file>../base_server/config_userdb.pike</file>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <file>../base_server/configuration.pike</file>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange <file>../base_server/global_variables.pike</file>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <file>../base_server/module_support.pike</file> <file>../base_server/roxen.pike</file>
54ca962001-01-29Martin Nilsson <file>../config_interface/actions/index.html</file> <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file> <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file> <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file> <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file> <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file> <file>../config_interface/boxes/slashdot.pike</file> <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file> <file>../config_interface/cv_startpage_tabs.pike</file> <file>../config_interface/dbs/subtabs.pike</file> <file>../config_interface/event_log/clear_log.pike</file> <file>../config_interface/event_log/index.html</file> <file>../config_interface/event_log/log.pike</file> <file>../config_interface/logutil.pike</file> <file>../config_interface/sites/add_module.pike</file> <file>../config_interface/sites/config_left_item.pike</file> <file>../config_interface/sites/create_site.pike</file> <file>../config_interface/sites/drop_module.pike</file> <file>../config_interface/sites/drop_site.html</file> <file>../config_interface/sites/drop_site.pike</file> <file>../config_interface/sites/index.html</file> <file>../config_interface/sites/log.pike</file> <file>../config_interface/sites/new_site.html</file> <file>../config_interface/sites/site_content.pike</file> <file>../config_interface/sites/site_header.pike</file> <file>../config_interface/sites/site_templates/common.pike</file> <file>../config_interface/statusinfo.pike</file> <file>../config_interface/template</file> <file>../config_interface/topmenu.pike</file> <file>../config_interface/user_delete.pike</file> <file>../config_interface/user_form.pike</file> <file>../config_interface/users.html</file>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file> <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>
8615c42000-11-27Martin Nilsson <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file> <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file> <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file> <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file>
987aef2000-08-03Andreas Lange  <str id="2">
8777bd2001-01-01Martin Nilsson <o>Sent data</o> <t>Skickad data</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="3"> <o>sec</o> <t>sek</t> </str> <str id="4">
8777bd2001-01-01Martin Nilsson <o>Sent headers</o> <t>Skickade headrar</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="6"> <o>min</o> <t>min</t> </str> <str id="7">
8777bd2001-01-01Martin Nilsson <o>Received data</o> <t>Mottagen data</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="10">
9ff27a2000-09-09Andreas Lange <o>FTP statistics:</o> <t>FTP-statistik:</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="11">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Reloaded %s.</o> <t>Laddade om %s.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="12"> <o>Priority</o> <t>Prioritet</t> </str> <str id="13"> <o>The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order</o> <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning</t> </str> <str id="14"> <o>Security: Realm</o> <t>Säkerhet: Grupp</t> </str> <str id="15"> <o>The realm to use when requesting password from the client. Usually used as an informative message to the user.</o> <t>Gruppnamnet som används när klienten ombeds
a72ed82000-07-21Andreas Lange ange lösenord. I de flesta klienter visas den här informationen för användaren i lösenordsdialogen.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="16"> <o>Security: Patterns</o> <t>Säkerhet: Behörighetsregler</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="17"> <o>This is the 'security level=value' list.&lt;br /&gt;Each security level can be any or more from this list:&lt;hr noshade="noshade" /&gt;allow ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;bits&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;allow ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;mask&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;allow ip=&lt;i&gt;pattern&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;allow user=&lt;i&gt;username&lt;/i&gt;,...&lt;br /&gt;deny ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;bits&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;deny ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;mask&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;deny ip=&lt;i&gt;pattern&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr noshade="noshade" /&gt;In patterns: * matches one or more characters, and ? matches one character.&lt;p&gt;In username: 'any' stands for any valid account (from .htaccess or an auth module. The default (used when _no_ entries are present) is 'allow ip=*', allowing everyone to access the module.&lt;/p&gt;</o> <t>Det här är en lista av behörighetsregler.&lt;p&gt; Varje behörighetsregler måste följa någon av de här mönstren: &lt;hr noshade&gt; allow ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;antal nätmaskbittar&lt;/i&gt;&lt;br&gt; allow ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;nätmask&lt;/i&gt;&lt;br&gt; allow ip=&lt;i&gt;globmönster&lt;/i&gt;&lt;br&gt; allow user=&lt;i&gt;användarnamn&lt;/i&gt;,...&lt;br&gt; deny ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;antal nätmaskbittar&lt;/i&gt;&lt;br&gt; deny ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;nätmask&lt;/i&gt;&lt;br&gt; deny ip=&lt;i&gt;globmönster&lt;/i&gt;&lt;br&gt; &lt;hr noshade&gt; I mönstrena betyder '*' ett eller flera godtyckliga tecken, och '?' betyder exakt ett godtyckligt tecken.&lt;p&gt; Användnamnet 'any' kan användas för att ange att vilken giltig användare som helst ska kunna få använda modulen.</t> </str> <str id="18"> <o>Security: Security level</o> <t>Säkerhet: Säkerhetsnivå</t> </str> <str id="20"> <o>Default site</o> <t>Standardsite</t> </str> <str id="21"> <o>If true, this site will be selected in preference of other sites when virtual hosting is used and no host header is supplied, or the supplied host header does not match the address of any of the other servers.</o> <t>Om ja så kommer den här siten att väljas före andra när det finns flera virtuella servrar och
a72ed82000-07-21Andreas Lange klienten inte anger / anger en okänd host-header.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="22">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Site comment</o> <t>Sajtkommentar</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="23"> <o>This text will be visible in the administration interface, it can be quite useful to use as a memory helper.</o> <t>Denna text kommer att visas i admingränssnittet.</t> </str> <str id="24">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Site name</o> <t>Sajtens namn</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="25">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>This is the name that will be used in the administration interface. If this is left empty, the actual name of the site will be used.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Det här är namnet som kommer att synas i
a72ed82000-07-21Andreas Lange admingränssnittet. Om du lämnar det här fältet tomt kommer
c28ec32000-09-19Andreas Lange sajtens ursprungliga namn (det du skrev in när du skapade sajten)
a72ed82000-07-21Andreas Lange att användas.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="26"> <o>Logging: Format</o> <t>Loggning: Loggningsformat</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="27"> <o>What format to use for logging. The syntax is:
a72ed82000-07-21Andreas Lange &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code Log format is normal characters, or one or more of the variables below: \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer. $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer. $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer. $^ -- Supress newline at the end of the logentry $host -- The remote host name, or ip number. $ip_number -- The remote ip number. $bin-ip_number -- The remote host id as a binary integer number. $cern_date -- Cern Common Log file format date. $bin-date -- Time, but as an 32 bit integer in network byteorder $method -- Request method $resource -- Resource identifier $full_resource -- Full requested resource, including any query fields $protocol -- The protocol used (normally HTTP/1.0) $response -- The response code sent $bin-response -- The response code sent as a binary short number $length -- The length of the data section of the reply $bin-length -- Same, but as an 32 bit integer in network byteorder $request-time -- The time the request took (seconds) $referer -- the header 'referer' from the request, or '-'. $user_agent -- the header 'User-Agent' from the request, or '-'. $user -- the name of the auth user used, if any $user_id -- A unique user ID, if cookies are supported, by the client, otherwise '0'
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;/pre&gt;</o> <t>Vilket format som ska användas för att logga &lt;pre&gt;
a72ed82000-07-21Andreas Lange svarskod eller *: Loggformat för svarskoden (eller alla koder som inte har något annat format specifierat om du använder '*') loggformatet är normala tecken, och en eller flera av koderna nedan. \\n \\t \\r -- Precis som i C, ny rad, tab och carriage return $char(int) -- Stoppa in det tecken vars teckenkod är det angivna nummret. $wchar(int) -- Stoppa in det tvåocktetstecken vars teckenkod är det angivna nummret. $int(int) -- Stoppa in det fyraocktetstecken vars teckenkod är det angivna nummret.
987aef2000-08-03Andreas Lange $^ -- Stoppa &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; in en vagnretur på slutet av
a72ed82000-07-21Andreas Lange  varje loggrad $host -- DNS namnet för datorn som gjorde förfrågan $ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan $bin-ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan som binärdata i nätverksoktettordning $cern_date -- Ett datum som det ska vara enligt Cern Common Log file specifikationen $bin-date -- Tiden för requesten som sekunder sedan 1970, binärt i nätverksoktettordning. $method -- Förfrågningsmetoden (GET, POST etc) $resource -- Resursidentifieraren (filnamnet) $protocol -- Protokollet som användes för att fråga efter filen $response -- Den skickade svarskoden $bin-response -- Den skickade svarskoden som ett binärt ord (2 oktetter) i nätverksoktettordning $length -- Längden av datan som skickades som svar till klienten $bin-length -- Samma sak, men som ett 4 oktetters ord i nätverksoktettordning. $request-time -- Tiden som requesten tog i sekunder $referer -- Headern 'referer' från förfrågan eller '-'. $user_agent -- Headern 'User-Agent' från förfrågan eller '-'. $user -- Den autentifierade användarens namn, eller '-' $user_id -- Ett unikt användarid. Tas från kakan RoxenUserID; du måste slå på kaksättningsfunktionaliteten i de globala inställningarna. '0' används för de förfrågningar som inte har kakan.
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;/pre&gt;</t> </str> <str id="28"> <o>Logging: Enabled</o> <t>Loggning: Aktiverad</t> </str> <str id="29"> <o>Log requests</o> <t>Ska Roxen logga alla förfrågningar till en logfil?</t> </str> <str id="30"> <o>Logging: Log file</o> <t>Loggning: Loggfil</t> </str> <str id="31"> <o>The log file. &lt;pre&gt;%y Year (e.g. '1997')
a72ed82000-07-21Andreas Lange %m Month (e.g. '08') %d Date (e.g. '10' for the tenth) %h Hour (e.g. '00') %H Hostname
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;/pre&gt;</o> <t>Filen som Roxen loggar i.
a72ed82000-07-21Andreas Lange Du kan använda några kontrollkoder för att få flera loggfiler och automatisk loggrotation:
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;pre&gt;
a72ed82000-07-21Andreas Lange %y År (t.ex. '1997') %m Månad (t.ex. '08') %d Datum (t.ex. '10') %h Timme (t.ex. '00')
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;/pre&gt;</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="32"> <o>Logging: No Logging for</o> <t>Loggning: Logga inte för</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="33"> <o>Don't log requests from hosts with an IP number which matches any of the patterns in this list. This also affects the access counter log.</o> <t>Logga inte några förfrågningar vars IP-nummer matchar
a72ed82000-07-21Andreas Lange något av de mönster som står i den här listan. Den här variabeln påverkar även &lt;accessed&gt; RXML-styrkoden.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="34"> <o>Domain</o> <t>Domän</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="35">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>The domain name of the server. The domain name is used to generate default URLs, and to generate email addresses.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera
a72ed82000-07-21Andreas Lange epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="36"> <o>Primary Server URL</o> <t>Serverns URL</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="37"> <o>This is the main server URL, where your start page is located. Please note that you also have to configure the 'URLs' variable.</o> <t>Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många
a72ed82000-07-21Andreas Lange moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="38"> <o>URLs</o> <t>URLer</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="39"> <o>Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, fhttp (a faster version of the normal HTTP protocol, but not 100% compatible with all modules) https, ftp, ftps, gopher and tetris.</o> <t>Bind till de här URLerna. Det går att använda '*' eller '?' för att binda till alla IP-nummer.
a72ed82000-07-21Andreas Lange De möjliga protokollen är http, https, fhttp (snabbare version av det vanliga HTTP-protokollet, men inte 100% kompatibel med alla moduler), ftp, ftps, gopher och tetris.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="40"> <o>Internal module resource mountpoint</o> <t>Intern modulresursmonteringspunkt</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="41"> <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o> <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.
a72ed82000-07-21Andreas Lange Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer behöva för vanliga resurser.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="42">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Server; Enabled</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Aktiverad</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="43">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>If set, per-server bandwidth throttling will be enabled. It will allow you to limit the total available bandwidth for this site.&lt;br /&gt;Bandwidth is assigned using a Token Bucket. The principle under which it works is: for each byte we send we use a token. Tokens are added to a repository at a constant rate. When there's not enough, we can't transmit. When there's too many, they "spill" and are lost.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Om den här variablen är på så kommer bandvisddsbegränsning
a72ed82000-07-21Andreas Lange på servernivå att ske. Det gör det möjligt för dig att begränsa den totala bandvidden som den här virtuella servern använder.
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;p&gt;
a72ed82000-07-21Andreas Lange Bandvidden räknas ut genom att använda en poletthink. Principen som den arbetar efter är: För varje byte som sänds så används en polett, poletter stoppas i hinken i en konstant hastighet. När det inte finns några poletter så avstännar dataskickande tills en polett blir tillgänglig. När det är för många poletter i hinken så kommer de nya som kommer in att "ramla brevid".</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="44">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Server; Average available bandwidth</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Genomsnittlig tillgänglig bandbredd</t> </str> <str id="45">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>This is the average bandwidth available to this site in bytes/sec (the bucket "fill rate").</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Det här är den genomsnittliga bandvidden som är tillgänglig för servern (hastigheten med vilken hinken fylls).</t> </str> <str id="46">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Server; Bucket Depth</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Hinkstorlek</t> </str> <str id="47"> <o>This is the maximum depth of the bucket. After a long enough period of inactivity, a request will get this many unthrottled bytes of data, before throttling kicks back in.&lt;br&gt;Set equal to the Fill Rate in order not to allow any data bursts. This value determines the length of the time over which the bandwidth is averaged.</o> <t>Det här är det maximala antalet poletter som får plats i hinken.
a72ed82000-07-21Andreas Lange Om det här värdet är lika stort som den genomsnittliga tillgängliga bandvidden så tillåts inga tillfälliga datapulser när servern har varit inaktiv ett tag utan data skickas alltid med max den bandbredden.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="48">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Server; Minimum Grant</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Minimalt antal bytes</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="49"> <o>When the bandwidth availability is below this value, connections will be delayed rather than granted minimal amounts of bandwidth. The purpose is to avoid sending too small packets (which would increase the IP overhead).</o> <t>När det tillgängliga antalet poletter (alltså bytes) är mindre än det här
a72ed82000-07-21Andreas Lange värdet så fördröjs förbindelser. Detta för att undvika att skicka för små paket, vilket öker andelen data som bara består av paketheaders.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="50">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Server; Maximum Grant</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Maximalt antal bytes</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="51"> <o>This is the maximum number of bytes assigned in a single request to a connection. Keeping this number low will share bandwidth more evenly among the pending connections, but keeping it too low will increase IP overhead and (marginally) CPU usage. You'll want to set it just a tiny bit lower than any integer multiple of your network's MTU (typically 1500 for ethernet).</o> <t>Det här är det maximala antalet bytes som en förbindelse kan få.
a72ed82000-07-21Andreas Lange Om det här värdet är lågt så fördelas bandvidden mer jämnt mellan olika förbindelser, men om det är för lågt så ökar overheaden från IP och TCP.
987aef2000-08-03Andreas Lange &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
a72ed82000-07-21Andreas Lange Sätt det till ett värde som är aningens lägre än en jämn multipel av ditt nätverks MTU (normala ethernetförbindelser har en MTU på 1500).</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="52">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Request; Enabled</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Aktiverad</t> </str> <str id="53"> <o>If set, per-request bandwidth throttling will be enabled.</o> <t>Om aktiverad så begränsas bandbredden individuellt per förbindelse.</t> </str> <str id="54">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Request; Minimum guarranteed bandwidth</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Minimal bandbredd</t> </str> <str id="55"> <o>The maximum bandwidth each connection (in bytes/sec) can use is determined combining a number of modules. But doing so can lead to too small or even negative bandwidths for particularly unlucky requests. This variable guarantees a minimum bandwidth for each request.</o> <t>Den maximala bandvidden som varje förbindelse får bestäms av en kombination
a72ed82000-07-21Andreas Lange av de bandviddsbegränsningsmoduler som är adderade i servern. Men ibland så blir det framräknade värdet väldigt lågt, och en del riktigt otursamma
987aef2000-08-03Andreas Lange förbindelser kan råka hamna på 0 eller mindre bytes per sekund. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
a72ed82000-07-21Andreas Lange Den här variablen garanterar en viss minimal bandvidd för alla requests</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="56">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Throttling: Request; Bucket Depth Multiplier</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Hinkstorlek</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="57"> <o>The average bandwidth available for each request will be determined by the modules combination. The bucket depth will be determined multiplying the rate by this factor.</o> <t>Den genomsnittliga bandvidden som varje förbindelse bestäms av
a72ed82000-07-21Andreas Lange de adderade bandbreddsbegränsningsmodulerna. Hinkstorleken bestäms genom att multiplicera detta värde med den här faktorn.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="58">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>No such file message</o>
797e2b2000-12-30Martin Nilsson <t>Filen finns inte-meddelande</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="59"> <o>What to return when there is no resource or file available at a certain location.</o> <t>Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en
a72ed82000-07-21Andreas Lange  resurs som inte finns.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="60"> <o>Welcome text</o> <t>Välkomstmeddelande</t> </str> <str id="61"> <o>The text shown to the user on connect</o> <t>Texten som visas för användaren vid uppkoppling</t> </str> <str id="62"> <o>User session limit</o> <t>Användarsessioner</t> </str> <str id="63"> <o>The maximum number of times a user can connect at once. 0 means unlimited.</o> <t>Max antal uppkopplingar som en användare kan ha samtidigt. 0 innebär obegränsat.</t> </str> <str id="64"> <o>Allow named ftp</o> <t>Tillåt användarftp</t> </str> <str id="65"> <o>If yes, non-anonymous users can connect</o> <t>Om ja så tillåts icke-anonyma användare</t> </str> <str id="66"> <o>Allow login with incorrect password/user</o> <t>Tillåt inloggning med felaktigt lösenord/användare</t> </str> <str id="67"> <o>If yes, users can connect with the wrong password and/or username. This is useful since things like .htaccess files can later on authenticate the user.</o> <t>Om ja så kan användare ansluta med fel lösenord och/eller användarnamn. Det kan vara användbart om tex .htaccess-filer senare kan verifiera användaren.</t> </str> <str id="68"> <o>Allow anonymous ftp</o> <t>Tillåt anonym ftp</t> </str> <str id="69"> <o>If yes, anonymous users is allowed to connect.</o> <t>Om ja så tillåts anonyma användare</t> </str> <str id="70"> <o>Shell database</o> <t>Inloggningsskal</t> </str> <str id="71"> <o>If this string is set to anything but the empty string, it should point to a file containing a list of valid shells. Users with shells that does not figure in this list will not be allowed to log in.</o> <t>Denna inställning bör vara tom, eller peka på en fil innehållande en lista över giltiga inloggningsskal. Användare vars inloggningsskal inte finns med i denna listan tillåts inte heller logga in.</t> </str> <str id="72"> <o>Show internal errors</o> <t>Visa interna fel</t> </str> <str id="73"> <o>Show 'Internal server error' messages to the user. This is very useful if you are debugging your own modules or writing Pike scripts.</o> <t>Visa interna server fel för användaren av servern. Det kan vara användbart när du utvecklar egna moduler eller Pikeskript.</t> </str> <str id="74"> <o>Logging: Set unique user id cookies</o> <t>Loggning: Sätt en unik cookie för alla användare</t> </str> <str id="75"> <o>If set to Yes, all users of your server whose clients support cookies will get a unique 'user-id-cookie', this can then be used in the log and in scripts to track individual users.</o> <t>Om du sätter den här variabeln till 'ja', så kommer alla användare att få en unik kaka (cookie) med namnet 'RoxenUserID' satt. Den här kakan kan användas i skript för att spåra individuella användare. Det är inte rekommenderat att använda den här variabeln, en del användare tycker illa om cookies</t> </str> <str id="76"> <o>Logging: Set ID cookies only once</o> <t>Loggning: Sätt bara kakan en gång per användare</t> </str> <str id="77"> <o>If set to Yes, Roxen will attempt to set unique user ID cookies only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with multiple requests.</o> <t>Om den här variablen är satt till 'ja' så kommer Roxen bara försöka sätta den unika användarkakan en gång. Det gör att om användaren inte tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under några minuter</t> </str> <str id="78"> <o>Logging method</o> <t>Loggmetod</t> </str> <str id="79"> <o>None - No log&lt;br /&gt;CommonLog - A common log in a file&lt;br /&gt;Compat - Log through Roxen's normal logging format.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Please note that compat limits Roxen to less than 1k requests/second.&lt;/p&gt;</o> <t>Ingen - Logga inte alls&lt;br /&gt; Commonlog - Logga i en commonlogfil&lt;br /&gt; Kompatibelt - Logga som vanligt. Notera att det inte går speciellt fort att logga med den här metoden, det begränsar Roxens hastighet till strax under 1000 requests/sekund på en normalsnabb dator år 1999.</t> </str> <str id="80"> <o>Log file</o> <t>Loggfil</t> </str> <str id="81"> <o>This file is used if logging is done using the CommonLog method.</o> <t>Den här filen används om loggning sker med commonlog-metoden.</t> </str> <str id="82"> <o>Ram cache</o> <t>Minnescache</t> </str> <str id="83"> <o>The size of the ram cache, in MegaBytes</o> <t>Storleken på minnescachen, i megabyte</t> </str> <str id="84"> <o>Client timeout</o> <t>Klienttimeout</t> </str> <str id="85"> <o>The maximum time Roxen will wait for a client before giving up, and close the connection, in seconds</o> <t>Maxtiden som Roxen väntar innan en klients förbindelse stängs, i sekunder</t> </str> <str id="86"> <o>SSL certificate file</o> <t>SSL-certifikatsfil</t> </str> <str id="87"> <o>The SSL certificate file to use. The path is relative to %s</o> <t>SSL-certifikatfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s</t> </str> <str id="88"> <o>SSL key file</o> <t>SSL-nyckelfil</t> </str> <str id="89"> <o>The SSL key file to use. The path is relative to %s, you do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only</o> <t>SSLnyckelfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s. Du behöver inte ange en nyckelfil, lämna det här fältet tomt om du bara har en certifikatfil</t> </str> <str id="90"> <o>Logging: Log entire file length in restored connections</o> <t>Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning</t> </str> <str id="91">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will still be correct.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>När den här flaggan är satt så loggar Roxen hela längden på en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de återstående 900 bytes av filen med en Range-request så kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. &lt;p&gt;Detta kan vara användbart om du vill se om en användare har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du ha denna flagga avslagen.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="92"> <o>Default font</o> <t>Normaltypsnitt</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="93"> <o>The default font to use when modules request a font.</o> <t>När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.</t> </str> <str id="94"> <o>Font directories</o> <t>Typsnittssökväg</t> </str> <str id="95"> <o>This is where the fonts are located.</o> <t>Sökväg till där typsnitten finns.</t> </str> <str id="96"> <o>Logging: Log directory prefix</o> <t>Loggning: Loggningsbibliotekprefix</t> </str> <str id="97">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>This is the default file path that will be prepended to the log file path in all the default modules and the site.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Alla nya loggar som skapas får det här prefixet.</t> </str> <str id="98"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Enabled</o> <t>Cache: Proxydiskcachen aktiverad</t> </str> <str id="99"> <o>If set to Yes, caching will be enabled.</o> <t>Om ja så används cache i alla proxymoduler som hanterar det.</t> </str> <str id="100"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Clean size</o> <t>Cache: Proxydiskcache, minsta rensningsmängd</t> </str> <str id="101"> <o>Minimum number of Megabytes removed when a garbage collect is done.</o> <t>Det minsta antalet Mb som tas bort vid en cacherensning.</t> </str> <str id="102"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Minimum available free space and inodes (in %)</o> <t>Cache: Proxydiskcache, minsta lediga utrymme</t> </str> <str id="103"> <o>If less than this amount of disk space or inodes (in %) is left, the cache will remove a few files. This check may work half-hearted if the diskcache is spread over several filesystems.</o> <t>Om det är mindre plats (i %) ledigt på disken än vad som anges i den här variabeln så kommer en cacherensning ske.</t> </str> <str id="104"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Size</o> <t>Cache: Proxydiskcachens storlek</t> </str> <str id="105"> <o>How many MB may the cache grow to before a garbage collect is done?</o> <t>Cachens maximala storlek, i Mb.</t> </str> <str id="106"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Maximum number of files</o> <t>Cache: Proxydiskcache maximalt antal filer</t> </str> <str id="107"> <o>How many cache files (inodes) may be on disk before a garbage collect is done ? May be left zero to disable this check.</o> <t>Om det finns fler än så här många filer i cachen kommer en cacherensning ske. Sätt den här variabeln till noll för att hoppa över detta test.</t> </str> <str id="108"> <o>Cache: Proxy Disk Cache bytes per second</o> <t>Cache: Proxydiskcache byte per sekund</t> </str> <str id="109"> <o>How file size should be treated during garbage collect. Each X bytes counts as a second, so that larger files will be removed first.</o> <t>Normalt sätt så rensas äldst filerna bort först. Den här variabeln anger hur många bytes som ska motsvara en sekund, för att på så sätt rensa större filer tidigare</t> </str> <str id="110"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Base Cache Dir</o> <t>Cache: Proxydiskcachebibliotek</t> </str> <str id="111"> <o>This is the base directory where cached files will reside. To avoid mishaps, 'roxen_cache/' is always prepended to this variable.</o> <t>Den här variabeln anger vad cachen ska sparas. För att undvika fatala misstag så adderas alltid 'roxen_cache/' först till den här variabeln när den sätts om.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="112"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Number of hash directories</o> <t>Cache: Proxydiskcache antalet cachesubdirectoryn</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="113"> <o>This is the number of directories to hash the contents of the disk cache into. Changing this value currently invalidates the whole cache, since the cache cannot find the old files. In the future, the cache will be recalculated when this value is changed.</o> <t>Diskcachen lagrar datan i flera bibliotek, den här variabeln anger i hur många olika bibliotek som datan ska lagras. Om du ändrar på den här variabeln så blir hela den gamla cachen invaliderad.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="114"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Keep without Content-Length</o> <t>Cache: Proxydiskcachen behåller filer utan angiven fillängd</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="115"> <o>Keep files without Content-Length header information in the cache?</o> <t>Spara filer även om de inte har någon angiven fillängd. Cachen kan innehålla trasiga filer om den här variabeln är satt, men fler filer kan sparas</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="116"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Refreshes on Last-Modified</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Cache: Proxydiskcachen beror på Last-Modifed headern</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="117"> <o>If set, refreshes files without Expire header information when they have reached double the age they had when they got cached. This may be useful for some regularly updated docs as online newspapers.</o> <t>Om den här variabeln är satt så kommer även filer utan Expire header att tas bort ur cachen när de blir dubbelt så gamla som de var när de hämtades från källservern, om de har en Last-Modified header som anger när de senast ändrades</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="118"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Last resort (in days)</o> <t>Cache: Proxydiskcachen sparar filer utan datum</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="119"> <o>How many days shall files without Expires and without Last-Modified header information be kept?</o> <t>Hur många dagar ska en fil utan både Expire och Last-Modified behållas i cachen? Om du sätter den här variabeln till noll kommer de inte att sparas alls.</t> </str> <str id="120"> <o>Cache: Proxy Disk Cache Garbage collector logfile</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Cache: Proxydiskcachens loggfil</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="121"> <o>Information about garbage collector runs, removed and refreshed files, cache and disk status goes here.</o> <t>Information om cacherensningskörningar sparas i den här filen.</t> </str> <str id="122"> <o>PID file</o> <t>ProcessIDfil</t> </str> <str id="123"> <o>In this file, the server will write out it's PID, and the PID of the start script. $pid will be replaced with the pid, and $uid with the uid of the user running the process. &lt;br /&gt;Note: It can be overridden by the command line option.</o> <t>I den här filen sparas Roxens processid och processidt för Roxens start-skript. $pid byts ut mot processid och $uid byts ut mot användarid't för den användare som kör Roxen.</t> </str> <str id="124"> <o>Identify, Use default identification string</o> <t>Identifiera Roxen med normala identitetssträngen</t> </str> <str id="125">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Setting this variable to No will display the "Identify as" node where you can state what Roxen should call itself when talking to clients.&lt;br /&gt;It is possible to disable this so that you can enter an identification-string that does not include the actual version of Roxen, as recommended by the HTTP/1.0 and HTTP/1.1 RFCs:&lt;p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;Note: Revealing the specific software version of the server may allow the server machine to become more vulnerable to attacks against software that is known to contain security holes. Server implementors are encouraged to make this field a configurable option.&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;</o> <t>Ska Roxen använda sin verkliga identifikationssträng?
987aef2000-08-03Andreas Lange Om du sätter den här variabeln till 'nej' så kommer du att få välja vad Roxen ska identifiera sig som.</t> </str> <str id="126"> <o>Identify, Identify as</o> <t>Identifiera Roxen som</t> </str> <str id="127"> <o>Enter the name that Roxen should use when talking to clients. </o> <t>Det här är det namn som Roxen kommer att använda sig av gentemot omvärlden.</t> </str> <str id="128"> <o>Change uid and gid to</o> <t>Byt användarID/gruppID till</t> </str> <str id="129">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, change to this user-id and group-id when the port has been opened. If you specify a symbolic username, the default group of that user will be used. The syntax is user[:group].</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>När Roxen startas som root (för att kunna öppna port 80 och köra CGI-/pike-skript som den användare som äger dem) så kan du om du vill specifiera ett användarnamn här. Roxen kommer då att byta till den användaren när så fort den har öppnat sina portar. Roxen kan dock fortfarande byta tillbaka till root för att köra skript som rätt användare om du inte sätter variabeln 'Byt användarID/gruppID permanent' till ja. Användaren kan specifieras antingen som ett symbolisk användarnamn (t.ex. 'www') eller som ett numeriskt användarID. Om du vill kan du specifera vilken grupp som ska användas genom att skriva användare:grupp. Normalt sätt så används användarens normal grupper.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="130"> <o>Change uid and gid permanently</o> <t>Byt användarID/gruppID permanent</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="131">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>If this variable is set, Roxen will set it's uid and gid permanently. This disables the 'exec script as user' features for CGI, and also 'access files as user' in the filesystems, but it gives better security.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Om Roxen byter användarID och gruppID permanent kommer det inte gå att konfigurera nya portar under 1024, det kommer inte heller gå att köra CGI- och pike-skript som den användare som äger skriptet. Däremot så kommer säkerheten att vara högre, eftersom ingen kan få Roxen att göra något som administratörsanvändaren root.</t> </str> <str id="132"> <o>Module directories</o> <t>Modulsökväg</t> </str> <str id="133"> <o>This is a list of directories where Roxen should look for modules. Can be relative paths, from the directory you started Roxen. The directories are searched in order for modules.</o> <t>En lista med bibliotek som kommer att sökas igenom när en modul ska laddas. Biblioteksnamnen kan vara relativa från biblioteket där Roxen startades, och de kommer att sökas igenom i den ordning som de står i listan.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="134"> <o>Client supports regexps</o> <t>Webbläsares funktionalitet</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="135"> <o>What do the different clients support? &lt;br /&gt;The default information is normally fetched from the file server/etc/supports in your Roxen directory.</o> <t>En databas över vilka funktioner de olika bläddrarna som används klarar av. Normalt sett hämtas den här databasen från filen server/etc/supports, men du kan om du vill specifiera fler mönster i den här variabeln. Formatet ser ur så här: &lt;pre&gt; reguljärt uttryck funktion, funktion reguljärt uttryck funktion, funktion ...&lt;/pre&gt; Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation </t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="136"> <o>Logging: Audit trail</o> <t>Loggning: Logga alla användaridväxlingar</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="137"> <o>If Audit trail is set to Yes, all changes of uid will be logged in the Event log.</o> <t>Om du slår på den är funktionen så kommer Roxen logga i debugloggen (eller systemloggen om den funktionen används) så fort användaridt byts av någon anledning.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="138">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Logging: Debug log method</o> <t>Loggning: Felloggens metod</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="139">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>What method to use for the debug log, default is file, but syslog is also available. When using file, the output is really sent to stdout and stderr, but this is handled by the start script.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Hur ska Roxens debug (fel-, informations- och varnings-meddelanden) loggas? Normalt sett så loggas de till debugloggen (logs/debug/default.1 etc), men de kan även skickas till systemloggen om du vill.</t> </str> <str id="140"> <o>Logging: Log PID</o> <t>Loggning: Logga Roxens processid</t> </str> <str id="141"> <o>If set, the PID will be included in the syslog.</o> <t>Ska Roxens processid loggas i systemloggen?</t> </str> <str id="142"> <o>Logging: Log to system console</o> <t>Loggning: Logga till konsolen</t> </str> <str id="143"> <o>If set and syslog is used, the error/debug message will be printed to the system console as well as to the system log.</o> <t>Ska Roxen logga till konsolen? Om den här variabeln är satt kommer alla meddelanden som går till systemloggen att även skickas till systemets konsol.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="144"> <o>Logging: Syslog type</o> <t>Loggning: Systemloggningstyp</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="145"> <o>When using SYSLOG, which log type should be used.</o> <t>När systemloggen används, vilken loggningstyp ska Roxen använda?</t> </str> <str id="146"> <o>Logging: Log what to syslog</o> <t>Loggning: Logga vad till systemloggen</t> </str> <str id="147"> <o>When syslog is used, how much should be sent to it?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;Fatal: Only messages about fatal errors&lt;br /&gt;Errors: Only error or fatal messages&lt;br /&gt;Warning: Warning messages as well&lt;br /&gt;Debug: Debug messager as well&lt;br /&gt;All: Everything&lt;br /&gt;</o> <t>När systemlogen används, vad ska skickas till den?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt; "Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala&lt;br /&gt; "Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel&lt;br /&gt; "Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden&lt;br /&gt; "Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden&lt;br /&gt; "Allt: Allt&lt;br /&gt;</t> </str> <str id="148"> <o>Logging: Log as</o> <t>Loggning: Logga som</t> </str> <str id="149"> <o>When syslog is used, this will be the identification of the Roxen daemon. The entered value will be appended to all logs.</o> <t>När systemloggen används så kommer värdet av den här variabeln användas för att identifiera den här Roxenservern i loggarna.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="150"> <o>Number of threads to run</o> <t>Antal trådar</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="151"> <o>The number of simultaneous threads Roxen will use. &lt;p&gt;Please note that even if this is one, Roxen will still be able to serve multiple requests, using a select loop based system. &lt;i&gt;This is quite useful if you have more than one CPU in your machine, or if you have a lot of slow NFS accesses.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</o> <t>Roxen har en så kallad trådpool. Varje förfrågan som kommer in till Roxen hanteras av en tråd, om alla trådar är upptagna så ställs frågan i en kö. Det är bara själva framtagandet av rätt fil att skicka som använder de här trådarna, skickandet av svaret till klienten sker i bakgrunden, så du behöver bara ta hänsyn till eventuella processorintensiva saker (som &amp;lt;gtext&amp;gt;) när du ställer in den här variabeln. Skönsvärdet 5 räcker för de allra flesta servrar</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="154"> <o>ABS: Enable Anti-Block-System</o> <t>ABS: Slå på AntiBlockSystemet</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="155"> <o>If set, the anti-block-system will be enabled. This will restart the server after a configurable number of minutes if it locks up. If you are running in a single threaded environment heavy calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is blocked. In general there is no harm in having this option enabled. </o> <t>Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer Roxen automatiskt att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första typen gör det.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="156"> <o>ABS: Timeout</o> <t>ABS: Tidsbegränsning</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="157"> <o>If the server is unable to accept connection for this many minutes, it will be restarted. You need to find a balance: if set too low, the server will be restarted even if it's doing legal things (like generating many images), if set too high you might get a long downtime if the server for some reason locks up.</o> <t>Om servern inte svarar på några anrop under så här många minuter så kommer Roxen startas om automatiskt. Om du har en väldigt långsam dator kan en minut vara för kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta ett bra tag.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="158"> <o>Default language</o> <t>Språk</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="159">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Locale, used to localize all messages in Roxen. Standard means using the default locale, which varies according to the value of the 'LANG' environment variable.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Den här variablen anger vilket språk Roxen ska använda. 'standard' betyder att språket sätts automatiskt från värdet av omgivningsvariabeln LANG.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="160"> <o>Auto Restart: Enable Automatic Restart</o> <t>Automatomstart: Starta om automatiskt</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="161"> <o>If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but also because of memory leaks.</o> <t>Roxen har stöd för att starta om automatiskt då och då. Eftersom Roxen är en monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även på att en del minnesläckor fortfarande kan finns kvar. Ett sätt att återvinna minne är att starta om servern lite då och då, vilket Roxen kommer att göra om du slår på den här funktionen. Notera att det tar ett litet tag att starta om servern.</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="162"> <o>Auto Restart: Timeout</o> <t>Automatomstart: Tidsbegränsning (i dagar)</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="163"> <o>Automatically restart the server after this many days.</o> <t>Om Roxen är inställd till att starta om automatiskt, starta om så här ofta. Tiden anges i dagar.</t> </str> <str id="170"> <o>Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval</o> <t>Cache: Minnescachens rensningsintervall</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="171"> <o>The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remebering what supports flags matches what client.</o> <t>Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen används till många olika saker som till exempel att komma ihåg vilka supportsflaggor som hör till vilken klient.</t> </str> <str id="172"> <o>Commented config files</o> <t>Kommenterade konfigurationsfiler</t> </str> <str id="173"> <o>Save the variable documentation strings as comments in the configuration files. Only useful if you read or edit the config files directly.</o> <t>Spara variabeldokumentationen som kommentarer i konfigurationsfiler. Endast användbart om du läser eller editerar i konfigurationsfilerna direkt.</t> </str> <str id="174"> <o>Show documentation</o> <t>Visa dokumentationen</t> </str> <str id="175"> <o>Show the variable documentation.</o> <t>Visa variabeldokumentationen</t> </str> <str id="176"> <o>Show advanced configuration options</o> <t>Visa avancerade inställningar</t> </str> <str id="177"> <o>Show all possible configuration options, not only the ones that are most often changed.</o> <t>Visa alla tillgängliga inställningar, inte bara de som oftast brukar ställas in.</t> </str> <str id="178">
9ff27a2000-09-09Andreas Lange <o>Show all translations</o> <t>Visa alla översättningar</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="179">
9ff27a2000-09-09Andreas Lange <o>Show the language selection flags. All translations will be listed, more or less completed.</o> <t>Visa språkvalsflaggorna, oavsett hur färdiga översättningarna är.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="180"> <o>Show developer options and actions</o> <t>Visa utvecklar-alternativ och funktioner</t> </str> <str id="181">
9ff27a2000-09-09Andreas Lange <o>Show settings and actions that are not normaly useful for non-developer users. If you develop your own Roxen modules, this option is for you.</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Visa inställningar och funktioner som normalt inte är användbara för icke-utvecklare. Om du utvecklar egna Roxenmoduler bör du aktivera detta val.</t> </str> <str id="182"> <o>Background color</o> <t>Bakgrundsfärg</t> </str> <str id="183"> <o>Administration interface background color.</o> <t>Admingränssnittets bakgrundsfärg</t> </str> <str id="184"> <o>Text color</o> <t>Textfärg</t> </str> <str id="185"> <o>Administration interface text color.</o> <t>Admingränssnittets textfärg</t> </str> <str id="186"> <o>Link color</o> <t>Länkfärg</t> </str> <str id="187"> <o>Font</o> <t>Typsnitt</t> </str> <str id="188"> <o>Administration interface font.</o> <t>Typsnittet som används i admingränssnittet.</t> </str> <str id="189"> <o>Add/Delete module page type</o> <t>Listtyp vid moduladdering</t> </str> <str id="191"> <o>All Permissions</o> <t>Alla rättigheter</t> </str> <str id="192"> <o>View Settings</o> <t>Visa inställningar</t> </str> <str id="193"> <o>Edit Users</o> <t>Editera användare</t> </str> <str id="194"> <o>Edit Global Variables</o> <t>Editera globala inställningar</t> </str> <str id="196"> <o>Tasks</o> <t>Funktioner</t> </str> <str id="197"> <o>Restart</o> <t>Starta om</t> </str> <str id="198"> <o>Shutdown</o> <t>Stänga ner</t> </str> <str id="199"> <o>Create Sites</o> <t>Skapa ny sajt</t> </str> <str id="200"> <o>Add Modules</o> <t>Lägg till moduler</t> </str> <str id="bA"> <o>Save</o> <t>Spara</t> </str> <str id="201"> <o>Ok</o> <t>Ok</t> </str> <str id="202"> <o>Cancel</o> <t>Avbryt</t> </str> <str id="203"> <o>Next</o> <t>Nästa</t> </str> <str id="204"> <o>Administration Interface</o> <t>Admingränssnittet</t> </str> <str id="205"> <o>Language</o> <t>Språk</t> </str> <str id="206"> <o>User</o> <t>Användare</t> </str> <str id="cw"> <o>and</o> <t>och</t> </str> <str id="207"> <o>every</o> <t>var</t> </str> <str id="208"> <o>since</o> <t>sedan</t> </str> <str id="209"> <o>Notice</o> <t>Notis</t> </str> <str id="210"> <o>Warning</o> <t>Varning</t> </str> <str id="211"> <o>Error</o> <t>Fel</t> </str> <str id="212"> <o>Admin</o> <t>Admin</t> </str> <str id="213"> <o>Sites</o> <t>Sajter</t> </str> <str id="214"> <o>Globals</o> <t>Globala</t> </str> <str id="215"> <o>Ports</o> <t>Portar</t> </str> <str id="216"> <o>Events</o> <t>Loggbok</t> </str> <str id="217"> <o>Docs</o> <t>Manual</t> </str> <str id="219"> <o>Update</o> <t>Uppdatera</t> </str> <str id="220"> <o>Your Settings</o> <t>Inställningar</t> </str> <str id="221"> <o>Users</o> <t>Användare</t> </str> <str id="226"> <o>Permission denied</o> <t>Åtkomst nekad</t> </str> <str id="227"> <o>Delete</o> <t>Ta bort</t> </str> <str id="228"> <o>Status</o> <t>Status</t> </str> <str id="247"> <o>Clear Log</o> <t>Töm loggbok</t> </str> <str id="249"> <o>Drop old site</o> <t>Radera sajt</t> </str> <str id="250"> <o>Empty</o> <t>Tom</t> </str> <str id="255">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Disabling old configuration %s</o> <t>Tar bort server %s</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="256"> <o>Settings</o> <t>Inställningar</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="257"> <o>Modules</o> <t>Moduler</t> </str>
a72ed82000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="258"> <o>Add module</o> <t>Lägg till modul</t> </str>
e3aab72000-07-25Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="259"> <o>Drop module</o> <t>Ta bort modul</t> </str>
e3aab72000-07-25Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="251"> <o>Add Module</o> <t>Lägg till modul</t> </str> <str id="252"> <o>Drop Module</o> <t>Ta bort modul</t> </str> <str id="253"> <o>Reload</o> <t>Ladda om</t> </str> <str id="254"> <o>Module homepage</o>
06ee982000-09-09Martin Nilsson <t>Modulens hemsida</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="260"> <o>Request status</o> <t>Trafik</t> </str> <str id="261"> <o>Inherit tree</o> <t>Struktur</t> </str> <str id="dt">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Administrator logged on as %s from %s.</o> <t>Administratör loggade in som %s från %s.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="264"> <o>Mountpoint</o> <t>Monteringspunkt</t> </str> <str id="265"> <o>Usually / is a good idea</o> <t>Vanligtvis /</t> </str> <str id="266"> <o>Will be loaded from: </o> <t>Laddas från: </t> </str> <str id="267"> <o>View</o> <t>Visa</t> </str> <str id="272"> <o>Reload module list</o> <t>Skapa om modullistan</t> </str> <str id="273"> <o>Select one or several modules to add.</o> <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t> </str>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange  <str id="274">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Cache:Cache size</o>
797e2b2000-12-30Martin Nilsson <t>Cache:Cachestorlek</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="275"> <o>The size of the data cache used to speed up requests for commonly requested files, in KBytes</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Storleken på datacachen, i kilobytes, som används för att snabba upp förfrågningar av ofta hämtade filer.</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="276">
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <o>Cache:Max file size</o>
797e2b2000-12-30Martin Nilsson <t>Cache:Max filstorlek</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="277"> <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="278"> <o>Compact site list</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Kompakt sajtlista</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="279"> <o>If true, the list list will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="280"> <o>normal</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>normal</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="282"> <o>fast</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>snabb</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="284"> <o>faster</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>snabbare</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="286"> <o>compact</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>kompakt</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="288"> <o>really compact</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>väldigt kompakt</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="290"> <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="291"> <o>handled by</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>hanteras av</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="292"> <o>Cache status</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Cachestatus</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="293"> <o>Hits</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Träffar</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="294"> <o>Misses</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Missar</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="295"> <o>Entries</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Poster</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="297"> <o>New row</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Ny rad</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="yes"> <o>Yes</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Ja</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="no"> <o>No</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Nej</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="298"> <o>Event log cleared by %s from %s</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Loggen rensad av %s från %s</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="299"> <o>Information</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Information</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="300"> <o>This port was requested, but binding it failed.</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="301"> <o>Not open</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Inte öppen</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="1"> <o>Initial variables for </o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Begynnelseinställningar för</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str> <str id="190"> <o>Initial variables for the site</o>
11799a2000-09-09Martin Nilsson <t>Begynnelseinställningar för sajten</t>
9ff27a2000-09-09Andreas Lange </str>
c28ec32000-09-19Andreas Lange  <str id="229"> <o>Page charset</o> <t>Teckenuppsättning</t> </str> <str id="230"> <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o> <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t> </str> <str id="233"> <o>Failed login attempt %s from %s</o> <t>Misslyckad inloggning av %s från %s</t> </str> <str id="234">
8777bd2001-01-01Martin Nilsson <o>Requests</o> <t>Anrop</t>
c28ec32000-09-19Andreas Lange </str> <str id="235"> <o>Are you sure you want to disable the site %s?</o> <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t> </str>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson  <str id="236"> <o>Default variable sort order</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Förinställd sorteringsordning</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="237"> <o>The default order variables are sorted in</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Den ordning som variablerna först soretas i</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="238"> <o>alphabetical</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>alphabetisk</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="239"> <o>as defined</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>fördefinierad</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="240"> <o>alphabetical, changed first</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>alphabetisk, ändringar först</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="241"> <o>as defined, changed first</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>fördefinierad, ändringar först</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="242"> <o>Changed variables are highlighted</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Ändrade variabler är markerade</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="243"> <o>How to highlight variables that does not have their default value</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Hur variabler som är ändrade till något annat än deras fördefinierade värde ska markeras</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="244"> <o>Not at all</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Inte alls</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="268"> <o>Different background color</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Annan bakgrundsfärg</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="302"> <o>Add a header</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Lägg till huvud</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="303"> <o>Group Tasks</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Gruppera funktioner</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="304"> <o>If true, tasks are grouped acording to type, otherwise all tasks will be listed on one page</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Om sann så grupperas funktionerna enligt typ, annars listas de på en sida </t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="305"> <new/> <o>The modules security level is used to determine if a request should be handled by the module. &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Security level vs Trust level&lt;/h2&gt; Each module has a configurable &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;. Each request has an assigned trust level. Higher &lt;i&gt;trust levels&lt;/i&gt; grants access to modules with higher &lt;i&gt;security levels&lt;/i&gt;. &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitions&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt;A requests initial Trust level is infinitely high.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; A request will only be handled by a module if its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; is higher or equal to the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of the module.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Each time the request is handled by a module the &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of the module will be set to the lower of its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; and the modules &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;unless&lt;/i&gt; the security level of the module is 0, which is a special case and means that no change should be made.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Example&lt;/h2&gt; Modules:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; User filesystem, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Filesystem module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 3&lt;/li&gt; &lt;li&gt; CGI module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A request handled by "User filesystem" is assigned a &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of one after the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of that module. That request can then not be handled by the "CGI module" since that module has a higher &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; than the requests trust level.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;On the other hand, a request handled by the the "Filsystem module" could later be handled by the "CGI module".&lt;/p&gt;</o> <t></t> </str> <str id="306"> <o>Site</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Sajt</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="307"> <o>No such file message override files</o>
593a122000-12-30Martin Nilsson <t>Filen finns inte-meddelandefil</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="308"> <new/> <o>If no file match a given resource all directories above the wanted file is searched for one of the files in this list.&lt;p&gt; As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc.</o> <t></t> </str> <str id="309"> <o>Require user with the 'hilfe' permission</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Kräver en användare med 'hilfe'-behörighet</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="310"> <o>If yes, require a user with the hilfe permission set, otherwise, any configuration interface user will work, even one with only the view settings permission</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Om ja så krävs det att användaren har hilfe-behörighet. Annars så fungerar det med för vilken administratösanvändare som helst, även en utan skrivrättigheter</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="311"> <o>Site event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Sajtloggen för '%s' blev rensad av %s (%s) från %s</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="312"> <o>Could not interpret the date</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Kunde inte tolka datumet</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="313"> <o>An email address must contain "@".</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>En emailadress måste innehålla ett "@".</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="314"> <o>The email address domain contains forbidden characters.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Email-adressens domän innehåller förbjudna tecken.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="315"> <o>The email address user contains forbidden characters.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Email-adressens användare innehåller förbjudna tecken.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="316"> <o>The email address does not contain a user.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Email-adressen saknar användare.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="317"> <o>The email address does not contain a domain.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Email-adressen saknar domän.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="318"> <o>The email address begins with an character that is not legal in that position.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Email-adressen börjar med ett tecken som inte är tillåtet där.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="319"> <o>The domain %s could not be found.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Domänen %s kunde inte hittas.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="320"> <o>Value %s does not match the regexp %s.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet %s matchar inte regexpen %s.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="321"> <o>Value %s does not match the glob %s.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet %s matchar inte globben %s.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="322"> <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet %s måste vara minst %d tecken långt. (%d tecken för lite)</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="323"> <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet %s får inte vara mer än %d tecken långt. (%d tecken är för långt)</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="324"> <o>Value %s is not uppercased.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet %s är inte versalt.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="325"> <o>Value %s is not lowercased.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet %s är inte gement.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="326"> <o>unnamed</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>utan namn</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="328"> <o>Value is bigger than %s, adjusted</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet är större än %s. Ändrat</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="329"> <o>Value is less than %s, adjusted</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Värdet är mindre än %s. Ändrat</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="330"> <o>You most likely want an ending '/' on this variable</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Du vill troligtvis ha ett avslutande '/' efter den här variabeln</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="331"> <o>%s is not a directory</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>%s är inte en katalog</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="332"> <o>(keep stale value %s)</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>(behåller det gamla värdet %s)</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="333"> <o>Assuming http://*:%[0]d/ for %[0]d</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Antar http://*:%[0]d/ för %[0]d</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="334"> <o>Empty URL field</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Tomt URL-fält</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="335"> <o>%s does not conform to URL syntax</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>%s följer inte URL-syntaxen</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="336"> <o>Added / to the end of %s</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Lade till / på slutet av %s</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="337"> <o>Changed %s to http</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Ändrade %s till http</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="338"> <o>Changed %s to %s</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Ändrade %s till %s</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="339"> <o>SSL support not available in this Pike version.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="340"> <o>Please use %s instead.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Var god, använd %s istället.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="341"> <o>Removed the default port number (%d) from %s</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Tog bort default-porten (%d) from %s</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="342"> <o>Warning: The protocol %s is not known by roxen</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Varning: Roxen känner inte till protokollet %s</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="344"> <o>Uploaded file: %s</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Laddade upp fil: %s</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="345"> <o>Cannot decode this file as an image</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Kan inte avkoda filen som en bild</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="346"> <o>Error while decoding image</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Fel vid avkodning av bilden</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="347"> <o>Valid image set (no cimg module available, cannot show it)</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Korrekt bild vald (kan inte visas; ingen cimg-modul laddad)</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="348"> <o>No image set</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Ingen bild vald</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="349"> <o>Update Client</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Uppdateringsklienten</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="350"> <o>Load of %s (%s) failed</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Inladdning av %s (%s) misslyckades</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="351"> <o>The module %s (%s) could not be loaded.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Modulen %s (%s) kunde inte laddas.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="352"> <o>Found trailing data after the date. </o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Hittade mer data efter datumet. </t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="353"> <o>Month must be at least 1. </o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Månaden måste vara minst 1. </t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="354"> <o>Month must be 12 or less. </o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Månaden måste vara 12 eller mindre. </t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="355"> <o>Day must be at least 1.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Dagen måste vara minst 1.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="356"> <o>%s does not appear to be a valid date.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>%s verkar inte vara ett korrekt datum.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="357"> <o>Day must be %d or less.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Dagen måste vara %d eller mindre.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="5"> <o>Interface language</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Administrationsgränssnittets språk</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="19"> <o>Select the Administration interface language.</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>Välj administrationsgränssnittets språk.</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str>
e05d532000-11-27Martin Nilsson  <str id="152"> <o>%O is not an integer</o>
a2b3f02000-11-27Martin Nilsson <t>%O är inte ett heltal</t>
e05d532000-11-27Martin Nilsson </str>
e245c82000-11-27Martin Nilsson  <str id="153"> <o>&lt;dl&gt; &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but no type images.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like compact, but no module classes.&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt;</o> <t>&lt;dl&gt; &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;snabb&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men utan typbilder.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;snabbare&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men tillåter att man väljer flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visar bara namnet på modulerna. Tillåter att man lägger till flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;väldigt kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som kompakt, men utan modulklasser.&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt;</t> </str> <str id="222"> <o>Create new user</o> <t>Skapa ny användare</t> </str> <str id="223"> <o>Delete old user</o> <t>Ta bort användare</t> </str> <str id="224"> <o>Create User</o> <t>Skapa användare</t> </str> <str id="225"> <o>User ID</o> <t>Användar-ID</t> </str>
ad9dc32000-11-30Martin Nilsson  <str id="245"> <o>Normal</o> <t>Normal</t> </str> <str id="246"> <o>Reversed</o> <t>Omvänd</t> </str> <str id="248"> <o>Create new site</o> <t>Skapa ny sajt</t> </str> <str id="269"> <o>Site name:</o> <t>Sajtnamn:</t> </str> <str id="270"> <o> The name of the configuration must contain characters other than space and tab, it should not end with ~, and it must not be 'CVS', 'Global Variables' or 'global variables', nor the name of an existing configuration, and the character '/' cannot be used. This name will show up in the sites menu, a lowercased, filesystem-friendly version will become the virtual server's configuration file name as well as the name of its log file directory. </o> <t>Namnet på konfigurationen måste innehålla tecken utöver mellanslag eller tab, det får inte sluta med ~ och får inte vara 'CVS', 'Global Variables' eller 'global variables', inte heller en redan existerande konfiguration eller innehålla tecknet '/'. Namnet kommer att visas i sajtmenyn. En gemen, filsystemsvänlig konfigurationsfil och loggbibliotek kommer också att namnges utifrån detta namn.</t> </str> <str id="271"> <o>with template</o> <t>med mall</t> </str> <str id="296"> <o>Illegal site name</o> <t>Otillåtet sajtnamn</t> </str> <str id="195"> <o>Community articles</o> <t>Community-artiklar</t> </str> <str id="231"> <o>Most recently published community articles</o> <t>De senast publicerade community-artiklarna</t> </str> <str id="232"> <o>Crunch activity</o> <t>Händelser i Crunch</t> </str> <str id="262"> <o>Recently changed Crunch reports</o> <t>Nyligen ändrade Crunch-rapporter</t> </str> <str id="263"> <o>News from www.roxen.com</o> <t>Nyheter på www.roxen.com</t> </str> <str id="281"> <o>The news headlines from www.roxen.com</o> <t>Nyhetsrubrikerna från www.roxen.com</t> </str>
593a122000-12-30Martin Nilsson  <str id="283"> <o>Unknown box %s</o> <t>Okänd ruta %s</t> </str> <str id="285"> <o>Large Content Boxes</o> <t>Stora informationsrutor</t> </str> <str id="287"> <o>Content boxes on the Startpage</o> <t>Informationsrutor på startsidan</t> </str> <str id="289"> <o>Small Content Boxes</o> <t>Små informationsrutor</t> </str> <str id="327"> <o>Theme</o> <t>Tema</t> </str> <str id="343"> <o>The theme to use</o> <t>Använd följande tema</t> </str> <str id="358"> <o>Changed</o> <t>Ändrad</t> </str> <str id="359"> <o>Unchanged</o> <t>Oförändrad</t> </str> <str id="360"> <o>Home</o> <t>Hem</t> </str> <str id="361"> <o>Slashdot headlines</o> <t>Slashdots rubriker</t> </str> <str id="362"> <o>The headlines from Slashdot: News for nerds, stuff that matters</o> <t>Rubrikerna från Slashdot: Nyheter för nördar, saker som spelar roll</t> </str> <str id="363"> <o>Documentation links</o> <t>Dokumentationslänkar</t> </str> <str id="364"> <o>Links to the inline documentation</o> <t>Länkar till inline-dokumentationen</t> </str> <str id="365"> <o>Welcome message</o> <t>Välkomstmeddelande</t> </str> <str id="366"> <o>Roxen welcome message and news</o> <t>Roxen välkomstmeddelande och nyheter</t> </str>
8777bd2001-01-01Martin Nilsson  <str id="218"> <o>DBs</o> <t>DB:er</t> </str> <str id="367"> <o>Server status</o> <t>Serverstatus</t> </str> <str id="368"> <o>Various global server statistics</o> <t>Diverse global serverstatistik</t> </str> <str id="369"> <o>Server started</o> <t>Servern startades</t> </str> <str id="370"> <o>Server uptime</o> <t>Serverns uptime</t> </str> <str id="371"> <o>CPU-time used</o> <t>Använd CPU-tid</t> </str> <str id="372"> <o>MySQL status</o> <t>MySQL-status</t> </str> <str id="373"> <o>Other DBs</o> <t>Andra DB:er</t> </str>