a72ed82000-07-21Andreas Lange <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <locale version="1.0"/>
987aef2000-08-03Andreas Lange <project>roxen_config</project>
799fba2000-08-11Andreas Lange <language>swe</language>
e4202b2002-06-14Martin Nilsson <file>../pike_modules/Variable.pmod/Date.pike</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/Email.pike</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/Image.pike</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/module.pmod</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> <file>../pike_modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file>
987aef2000-08-03Andreas Lange 
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="227"> <o>Delete</o> <t>Ta bort</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="297"> <o>New row</o> <t>Ny rad</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="yes"> <o>Yes</o> <t>Ja</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="no"> <o>No</o> <t>Nej</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="313"> <o>An email address must contain "@".</o> <t>En emailadress måste innehålla ett "@".</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="314"> <o>The email address domain contains forbidden characters.</o> <t>Email-adressens domän innehåller förbjudna tecken.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="315"> <o>The email address user contains forbidden characters.</o> <t>Email-adressens användare innehåller förbjudna tecken.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="316"> <o>The email address does not contain a user.</o> <t>Email-adressen saknar användare.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="317"> <o>The email address does not contain a domain.</o> <t>Email-adressen saknar domän.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="318"> <o>The email address begins with an character that is not legal in that position.</o> <t>Email-adressen börjar med ett tecken som inte är tillåtet där.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="319"> <o>The domain %s could not be found.</o> <t>Domänen %s kunde inte hittas.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="326"> <o>unnamed</o> <t>utan namn</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="328"> <o>Value is bigger than %s, adjusted</o> <t>Värdet är större än %s. Ändrat</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="329"> <o>Value is less than %s, adjusted</o> <t>Värdet är mindre än %s. Ändrat</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="330"> <o>You most likely want an ending '/' on this variable</o> <t>Du vill troligtvis ha ett avslutande '/' efter den här variabeln</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="331"> <o>%s is not a directory</o> <t>%s är inte en katalog</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="332"> <o>(keep stale value %s)</o> <t>(behåller det gamla värdet %s)</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="333"> <o>Assuming http://*:%[0]d/ for %[0]d</o> <t>Antar http://*:%[0]d/ för %[0]d</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="334"> <o>Empty URL field</o> <t>Tomt URL-fält</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="335"> <o>%s does not conform to URL syntax</o> <t>%s följer inte URL-syntaxen</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="338"> <o>Changed %s to %s</o> <t>Ändrade %s till %s</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="339"> <o>SSL support not available in this Pike version.</o> <t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="340"> <o>Please use %s instead.</o> <t>Var god, använd %s istället.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="341"> <o>Removed the default port number (%d) from %s</o> <t>Tog bort default-porten (%d) from %s</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="342">
2722ae2004-05-22Marc Dirix <o>Warning: The protocol %s is not known by ChiliMoon</o> <t>Varning: ChiliMoon känner inte till protokollet %s</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="344"> <o>Uploaded file: %s</o> <t>Laddade upp fil: %s</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="345"> <o>Cannot decode this file as an image</o> <t>Kan inte avkoda filen som en bild</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="346"> <o>Error while decoding image</o> <t>Fel vid avkodning av bilden</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="347"> <o>Valid image set (no cimg module available, cannot show it)</o> <t>Korrekt bild vald (kan inte visas; ingen cimg-modul laddad)</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="348"> <o>No image set</o> <t>Ingen bild vald</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="152"> <o>%O is not an integer</o> <t>%O är inte ett heltal</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
8ca42e2002-06-15Martin Nilsson <str id="376"> <o>Name</o> <t>Namn</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="473"> <o>Value</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värde</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="474"> <o>Show changes</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Visa ändringar</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="475"> <o>Restore default value</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Återställ till ursprungsvärden</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="476"> <o>Change in content</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Ändrat innehåll</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="477"> <o>1 line added.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>1 new rad.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="478"> <o>%d lines added.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>%d nya rader.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="479"> <o>1 line deleted.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>1 rad borttagen.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="480"> <o>%d lines deleted.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>%d rader borttagna.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="481"> <o>No difference </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Ingen skillnad </t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="482"> <o>Never</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Aldrig</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="483"> <o>Every %s hour(s).</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Var %s:e timma.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="484"> <o>Day</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Dag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="485"> <o>Sunday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Söndag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="486"> <o>Monday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Måndag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="487"> <o>Tuesday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Tisdag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="488"> <o>Wednesday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Onsdag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="489"> <o>Thursday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Torsdag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="490"> <o>Friday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Fredag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="491"> <o>Saturday</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Lördag</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="492"> <o>Every %s %s at %s o'clock.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Varje %s %s klockan %s.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="493"> <o>Every %d hour.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Var %d:e timma.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="494"> <o>Every %d %s at %02d:00</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Var %d:e %s klockan %02d:00</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="495"> <o>Error in stored value.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Fel i sparat värde.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="496"> <o>Value %s does not match the regexp %s.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värdet %s matchar inte regexpen %s.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="497"> <o>Value %s does not match the glob %s.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värdet %s matchar inte globben %s.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="498"> <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värdet %s måste vara minst %d tecken långt. (%d tecken för få)</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="499"> <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värdet %s får inte vara mer än %d tecken långt. (%d tecken för många)</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="500"> <o>Value %s is not uppercased.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värdet %s är inte i versaler.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str> <str id="501"> <o>Value %s is not lowercased.</o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Värdet %s är inte i gemener.</t>
9fa11d2001-08-24Martin Nilsson </str>
b339292001-08-28Martin Nilsson <str id="80"> <o>No data entered. </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>För lite data inskrivet. </t>
b339292001-08-28Martin Nilsson </str> <str id="81"> <o>Data is not a float. </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Datat är inte ett flyttal. </t>
b339292001-08-28Martin Nilsson </str> <str id="82"> <o>Found the string %O trailing after the float. </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Hittade strängen %O efter flyttalet. </t>
b339292001-08-28Martin Nilsson </str> <str id="83"> <o>Data is not an integer </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Datat är inte ett heltal </t>
b339292001-08-28Martin Nilsson </str> <str id="84"> <o>Found the string %O trailing after the integer. </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Hittade strängen %O efter heltalet. </t>
b339292001-08-28Martin Nilsson </str>
3b3eac2001-09-03Martin Nilsson 
31cfb12001-11-07Henrik Grubbström (Grubba) <str id="510"> <o>Bind this port: </o>
116d622002-06-15Martin Nilsson <t>Bind porten: </t>
31cfb12001-11-07Henrik Grubbström (Grubba) </str>