1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  
39
  
40
  
41
  
42
  
43
  
44
  
45
  
46
  
47
  
48
  
49
  
50
  
51
  
52
  
53
  
54
  
55
  
56
  
57
  
58
  
59
  
60
  
61
  
62
  
63
  
64
  
65
  
66
  
67
  
68
  
69
  
70
  
71
  
72
  
73
  
74
  
75
  
76
  
77
  
78
  
79
  
80
  
81
  
82
  
83
  
84
  
85
  
86
  
87
  
88
  
89
  
90
  
91
  
92
  
93
  
94
  
95
  
96
  
97
  
98
  
99
  
100
  
101
  
102
  
103
  
104
  
105
  
106
  
107
  
108
  
109
  
110
  
111
  
112
  
113
  
114
  
115
  
116
  
117
  
118
  
119
  
120
  
121
  
122
  
123
  
124
  
125
  
126
  
127
  
128
  
129
  
130
  
131
  
132
  
133
  
134
  
135
  
136
  
137
  
138
  
139
  
140
  
141
  
142
  
143
  
144
  
145
  
146
  
147
  
148
  
149
  
150
  
151
  
152
  
153
  
154
  
155
  
156
  
157
  
158
  
159
  
160
  
161
  
162
  
163
  
164
  
165
  
166
  
167
  
168
  
169
  
170
  
171
  
172
  
173
  
174
  
175
  
176
  
177
  
178
  
179
  
180
  
181
  
182
  
183
  
184
  
185
  
186
  
187
  
188
  
189
  
190
  
191
  
192
  
193
  
194
  
195
  
196
  
197
  
198
  
199
  
200
  
201
  
202
  
203
  
204
  
205
  
206
  
207
  
208
  
209
  
210
  
211
  
212
  
213
  
214
  
215
  
216
  
217
  
218
  
219
  
220
  
221
  
222
  
223
  
224
  
225
  
226
  
227
  
228
  
229
  
230
  
231
  
232
  
233
  
234
  
235
  
236
  
237
  
238
  
239
  
240
  
241
  
242
  
243
  
244
  
245
  
246
  
247
  
248
  
249
  
250
  
251
  
252
  
253
  
254
  
255
  
256
  
257
  
258
  
259
  
260
  
261
  
262
  
263
  
264
  
265
  
266
  
267
  
268
  
269
  
270
  
271
  
272
  
273
  
274
  
275
  
276
  
277
  
278
  
279
  
280
  
281
  
282
  
283
  
284
  
285
  
286
  
287
  
288
  
289
  
290
  
291
  
292
  
293
  
294
  
295
  
296
  
297
  
298
  
299
  
300
  
301
  
302
  
303
  
304
  
305
  
306
  
307
  
308
  
309
  
310
  
311
  
312
  
313
  
314
  
315
  
316
  
317
  
318
  
319
  
320
  
321
  
322
  
323
  
324
  
325
  
326
  
327
  
328
  
329
  
330
  
331
  
332
  
333
  
334
  
335
  
336
  
337
  
338
  
339
  
340
  
341
  
342
  
343
  
344
  
345
  
346
  
347
  
348
  
349
  
350
  
351
  
352
  
353
  
354
  
355
  
356
  
357
  
358
  
359
  
360
  
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<locale version="1.0"/> 
<project>roxen_config</project> 
<language>swe</language> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/Date.pike</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/Email.pike</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/Image.pike</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/module.pmod</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> 
<file>../pike_modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> 
 
<str id="227"> 
<o>Delete</o> 
<t>Ta bort</t> 
</str> 
 
<str id="297"> 
<o>New row</o> 
<t>Ny rad</t> 
</str> 
 
<str id="yes"> 
<o>Yes</o> 
<t>Ja</t> 
</str> 
 
<str id="no"> 
<o>No</o> 
<t>Nej</t> 
</str> 
 
<str id="313"> 
<o>An email address must contain "@".</o> 
<t>En emailadress måste innehålla ett "@".</t> 
</str> 
 
<str id="314"> 
<o>The email address domain contains forbidden characters.</o> 
<t>Email-adressens domän innehåller förbjudna tecken.</t> 
</str> 
 
<str id="315"> 
<o>The email address user contains forbidden characters.</o> 
<t>Email-adressens användare innehåller förbjudna tecken.</t> 
</str> 
 
<str id="316"> 
<o>The email address does not contain a user.</o> 
<t>Email-adressen saknar användare.</t> 
</str> 
 
<str id="317"> 
<o>The email address does not contain a domain.</o> 
<t>Email-adressen saknar domän.</t> 
</str> 
 
<str id="318"> 
<o>The email address begins with an character that is not legal in that position.</o> 
<t>Email-adressen börjar med ett tecken som inte är tillåtet där.</t> 
</str> 
 
<str id="319"> 
<o>The domain %s could not be found.</o> 
<t>Domänen %s kunde inte hittas.</t> 
</str> 
 
<str id="326"> 
<o>unnamed</o> 
<t>utan namn</t> 
</str> 
 
<str id="328"> 
<o>Value is bigger than %s, adjusted</o> 
<t>Värdet är större än %s. Ändrat</t> 
</str> 
 
<str id="329"> 
<o>Value is less than %s, adjusted</o> 
<t>Värdet är mindre än %s. Ändrat</t> 
</str> 
 
<str id="330"> 
<o>You most likely want an ending '/' on this variable</o> 
<t>Du vill troligtvis ha ett avslutande '/' efter den här variabeln</t> 
</str> 
 
<str id="331"> 
<o>%s is not a directory</o> 
<t>%s är inte en katalog</t> 
</str> 
 
<str id="332"> 
<o>(keep stale value %s)</o> 
<t>(behåller det gamla värdet %s)</t> 
</str> 
 
<str id="333"> 
<o>Assuming http://*:%[0]d/ for %[0]d</o> 
<t>Antar http://*:%[0]d/ för %[0]d</t> 
</str> 
 
<str id="334"> 
<o>Empty URL field</o> 
<t>Tomt URL-fält</t> 
</str> 
 
<str id="335"> 
<o>%s does not conform to URL syntax</o> 
<t>%s följer inte URL-syntaxen</t> 
</str> 
 
<str id="338"> 
<o>Changed %s to %s</o> 
<t>Ändrade %s till %s</t> 
</str> 
 
<str id="339"> 
<o>SSL support not available in this Pike version.</o> 
<t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t> 
</str> 
 
<str id="340"> 
<o>Please use %s instead.</o> 
<t>Var god, använd %s istället.</t> 
</str> 
 
<str id="341"> 
<o>Removed the default port number (%d) from %s</o> 
<t>Tog bort default-porten (%d) from %s</t> 
</str> 
 
<str id="342"> 
<o>Warning: The protocol %s is not known by ChiliMoon</o> 
<t>Varning: ChiliMoon känner inte till protokollet %s</t> 
</str> 
 
<str id="344"> 
<o>Uploaded file: %s</o> 
<t>Laddade upp fil: %s</t> 
</str> 
 
<str id="345"> 
<o>Cannot decode this file as an image</o> 
<t>Kan inte avkoda filen som en bild</t> 
</str> 
 
<str id="346"> 
<o>Error while decoding image</o> 
<t>Fel vid avkodning av bilden</t> 
</str> 
 
<str id="347"> 
<o>Valid image set (no cimg module available, cannot show it)</o> 
<t>Korrekt bild vald (kan inte visas; ingen cimg-modul laddad)</t> 
</str> 
 
<str id="348"> 
<o>No image set</o> 
<t>Ingen bild vald</t> 
</str> 
 
<str id="152"> 
<o>%O is not an integer</o> 
<t>%O är inte ett heltal</t> 
</str> 
 
<str id="376"> 
<o>Name</o> 
<t>Namn</t> 
</str> 
 
<str id="473"> 
<o>Value</o> 
<t>Värde</t> 
</str> 
 
<str id="474"> 
<o>Show changes</o> 
<t>Visa ändringar</t> 
</str> 
 
<str id="475"> 
<o>Restore default value</o> 
<t>Återställ till ursprungsvärden</t> 
</str> 
 
<str id="476"> 
<o>Change in content</o> 
<t>Ändrat innehåll</t> 
</str> 
 
<str id="477"> 
<o>1 line added.</o> 
<t>1 new rad.</t> 
</str> 
 
<str id="478"> 
<o>%d lines added.</o> 
<t>%d nya rader.</t> 
</str> 
 
<str id="479"> 
<o>1 line deleted.</o> 
<t>1 rad borttagen.</t> 
</str> 
 
<str id="480"> 
<o>%d lines deleted.</o> 
<t>%d rader borttagna.</t> 
</str> 
 
<str id="481"> 
<o>No difference 
</o> 
<t>Ingen skillnad 
</t> 
</str> 
 
<str id="482"> 
<o>Never</o> 
<t>Aldrig</t> 
</str> 
 
<str id="483"> 
<o>Every %s hour(s).</o> 
<t>Var %s:e timma.</t> 
</str> 
 
<str id="484"> 
<o>Day</o> 
<t>Dag</t> 
</str> 
 
<str id="485"> 
<o>Sunday</o> 
<t>Söndag</t> 
</str> 
 
<str id="486"> 
<o>Monday</o> 
<t>Måndag</t> 
</str> 
 
<str id="487"> 
<o>Tuesday</o> 
<t>Tisdag</t> 
</str> 
 
<str id="488"> 
<o>Wednesday</o> 
<t>Onsdag</t> 
</str> 
 
<str id="489"> 
<o>Thursday</o> 
<t>Torsdag</t> 
</str> 
 
<str id="490"> 
<o>Friday</o> 
<t>Fredag</t> 
</str> 
 
<str id="491"> 
<o>Saturday</o> 
<t>Lördag</t> 
</str> 
 
<str id="492"> 
<o>Every %s %s at %s o'clock.</o> 
<t>Varje %s %s klockan %s.</t> 
</str> 
 
<str id="493"> 
<o>Every %d hour.</o> 
<t>Var %d:e timma.</t> 
</str> 
 
<str id="494"> 
<o>Every %d %s at %02d:00</o> 
<t>Var %d:e %s klockan %02d:00</t> 
</str> 
 
<str id="495"> 
<o>Error in stored value.</o> 
<t>Fel i sparat värde.</t> 
</str> 
 
<str id="496"> 
<o>Value %s does not match the regexp %s.</o> 
<t>Värdet %s matchar inte regexpen %s.</t> 
</str> 
 
<str id="497"> 
<o>Value %s does not match the glob %s.</o> 
<t>Värdet %s matchar inte globben %s.</t> 
</str> 
 
<str id="498"> 
<o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> 
<t>Värdet %s måste vara minst %d tecken långt. (%d tecken för få)</t> 
</str> 
 
<str id="499"> 
<o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> 
<t>Värdet %s får inte vara mer än %d tecken långt. (%d tecken för många)</t> 
</str> 
 
<str id="500"> 
<o>Value %s is not uppercased.</o> 
<t>Värdet %s är inte i versaler.</t> 
</str> 
 
<str id="501"> 
<o>Value %s is not lowercased.</o> 
<t>Värdet %s är inte i gemener.</t> 
</str> 
 
<str id="80"> 
<o>No data entered. 
</o> 
<t>För lite data inskrivet. 
</t> 
</str> 
 
<str id="81"> 
<o>Data is not a float. 
</o> 
<t>Datat är inte ett flyttal. 
</t> 
</str> 
 
<str id="82"> 
<o>Found the string %O trailing after the float. 
</o> 
<t>Hittade strängen %O efter flyttalet. 
</t> 
</str> 
 
<str id="83"> 
<o>Data is not an integer 
</o> 
<t>Datat är inte ett heltal 
</t> 
</str> 
 
<str id="84"> 
<o>Found the string %O trailing after the integer. 
</o> 
<t>Hittade strängen %O efter heltalet. 
</t> 
</str> 
 
<str id="510"> 
<o>Bind this port: </o> 
<t>Bind porten: </t> 
</str>