1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  
39
  
40
  
41
  
42
  
43
  
44
  
45
  
46
  
47
  
48
  
49
  
50
  
51
  
52
  
53
  
54
  
55
  
56
  
57
  
58
  
59
  
60
  
61
  
62
  
63
  
64
  
65
  
66
  
67
  
68
  
69
  
70
  
71
  
72
  
73
  
74
  
75
  
76
  
77
  
78
  
79
  
80
  
81
  
82
  
83
  
84
  
85
  
86
  
87
  
88
  
89
  
90
  
91
  
92
  
93
  
94
  
95
  
96
  
97
  
98
  
99
  
100
  
101
  
102
  
103
  
104
  
105
  
106
  
107
  
108
  
109
  
110
  
111
  
112
  
113
  
114
  
115
  
116
  
117
  
118
  
119
  
120
  
121
  
122
  
123
  
124
  
125
  
126
  
127
  
128
  
129
  
130
  
131
  
132
  
133
  
134
  
135
  
136
  
137
  
138
  
139
  
140
  
141
  
142
  
143
  
144
  
145
  
146
  
147
  
148
  
149
  
150
  
151
  
152
  
153
  
154
  
155
  
156
  
157
  
158
  
159
  
160
  
161
  
162
  
163
  
164
  
165
  
166
  
167
  
168
  
169
  
170
  
171
  
172
  
173
  
174
  
175
  
176
  
177
  
178
  
179
  
180
  
181
  
182
  
183
  
184
  
185
  
186
  
187
  
188
  
189
  
190
  
191
  
192
  
193
  
194
  
195
  
196
  
197
  
198
  
199
  
200
  
201
  
202
  
203
  
204
  
205
  
206
  
207
  
208
  
209
  
210
  
211
  
212
  
213
  
214
  
215
  
216
  
217
  
218
  
219
  
220
  
221
  
222
  
223
  
224
  
225
  
226
  
227
  
228
  
229
  
230
  
231
  
232
  
233
  
234
  
235
  
236
  
237
  
238
  
239
  
240
  
241
  
242
  
243
  
244
  
245
  
246
  
247
  
248
  
249
  
250
  
251
  
252
  
253
  
254
  
255
  
256
  
257
  
258
  
259
  
260
  
261
  
262
  
263
  
264
  
265
  
266
  
267
  
268
  
269
  
270
  
271
  
272
  
273
  
274
  
275
  
276
  
277
  
278
  
279
  
280
  
281
  
282
  
283
  
284
  
285
  
286
  
287
  
288
  
289
  
290
  
291
  
292
  
293
  
294
  
295
  
296
  
297
  
298
  
299
  
300
  
301
  
302
  
303
  
304
  
305
  
306
  
307
  
308
  
309
  
310
  
311
  
312
  
313
  
314
  
315
  
316
  
317
  
318
  
319
  
320
  
321
  
322
  
323
  
324
  
325
  
326
  
327
  
328
  
329
  
330
  
331
  
332
  
333
  
334
  
335
  
336
  
337
  
338
  
339
  
340
  
341
  
342
  
343
  
344
  
345
  
346
  
347
  
348
  
349
  
350
  
351
  
352
  
353
  
354
  
355
  
356
  
357
  
358
  
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<locale version="1.0"/> 
<project>roxen_message</project> 
<language>swe</language> 
<file>../base_server/configuration.pike</file> 
<file>../base_server/roxen.pike</file> 
<file>../base_server/wizard.pike</file> 
<file>../protocols/prot_hilfe.pike</file> 
<added id="1"/> 
 
<str id="1"> 
<o>Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s</o> 
<t>Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> 
</str> 
 
<str id="2"> 
<o>Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d! 
Check that your password database is correct for user %s(%d), 
 and that your group database is correct. 
</o> 
<t>Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d! 
Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t> 
</str> 
 
<str id="3"> 
<o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o> 
<t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> 
</str> 
 
<str id="4"> 
<o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o> 
<t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> 
</str> 
 
<str id="5"> 
<o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o> 
<t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t> 
</str> 
 
<str id="6"> 
<o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o> 
<t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t> 
</str> 
 
<str id="8"> 
<changed from="SSL3: Reading cert-file failed!"/> 
<o>SSL3: Reading cert-file '%s' failed!</o> 
<t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> 
</str> 
 
<str id="9"> 
<changed from="SSL3: Reading key-file failed!"/> 
<o>SSL3: Reading key-file '%s' failed!</o> 
<t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> 
</str> 
 
<str id="10"> 
<o>SSL3: No certificate found.</o> 
<t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t> 
</str> 
 
<str id="11"> 
<o>SSL3: Private rsa key not valid</o> 
<t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t> 
</str> 
 
<str id="13"> 
<o>SSL3: Certificate not valid (DER).</o> 
<t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t> 
</str> 
 
<str id="14"> 
<o>SSL3: Certificate and private key do not match.</o> 
<t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t> 
</str> 
 
<str id="15"> 
<o>SSL3: Private dsa key not valid</o> 
<t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t> 
</str> 
 
<str id="17"> 
<o>SSL3: No private key found.</o> 
<t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t> 
</str> 
 
<str id="19"> 
<o>Bad URL '%s' for server `%s'</o> 
<t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t> 
</str> 
 
<str id="20"> 
<o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> 
<t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t> 
</str> 
 
<str id="21"> 
<o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> 
<t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t> 
</str> 
 
<str id="22"> 
<o>Binding the port on IP %s failed 
  for URL %s! 
</o> 
<t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! 
</t> 
</str> 
 
<str id="23"> 
<o>Cannot register URL %s!</o> 
<t>Kan ej registrera URL %s!</t> 
</str> 
 
<str id="24"> 
<changed from="It is only possible to change uid and gid if the server is running as root."/> 
<o>It is possible to change uid and gid only if the server is running as root.</o> 
<t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t> 
</str> 
 
<str id="25"> 
<o>Failed to set gid.</o> 
<t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t> 
</str> 
 
<str id="26"> 
<o>Setting gid not supported on this system.</o> 
<t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid.</t> 
</str> 
 
<str id="27"> 
<o>Failed to set uid.</o> 
<t>Misslyckades med att sätta användarid.</t> 
</str> 
 
<str id="28"> 
<o>Setting uid not supported on this system.</o> 
<t>Systemet stödjer ej ändring av användarid.</t> 
</str> 
 
<str id="29"> 
<o>Failed to set effective gid.</o> 
<t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid.</t> 
</str> 
 
<str id="30"> 
<o>Setting effective gid not supported on this system.</o> 
<t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid.</t> 
</str> 
 
<str id="31"> 
<o>Failed to set effective uid.</o> 
<t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid.</t> 
</str> 
 
<str id="32"> 
<o>Setting effective uid not supported on this system.</o> 
<t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid.</t> 
</str> 
 
<str id="33"> 
<o>Error while enabling configuration %s%s</o> 
<t>Fel vid aktivering av server %s%s</t> 
</str> 
 
<str id="34"> 
<o>Disabling old configuration %s</o> 
<t>Tar bort server %s</t> 
</str> 
 
<str id="35"> 
<o>Error while loading configuration %s%s</o> 
<t>Fel vid inläsning av konfiguration %s%s</t> 
</str> 
 
<str id="36"> 
<o>Error while loading modules in configuration %s%s</o> 
<t>Fel vid inladdning av moduler till server %s%s</t> 
</str> 
 
<str id="37"> 
<o>Failed to open logfile</o> 
<t>Misslyckades med att öppna loggfil</t> 
</str> 
 
<str id="39"> 
<o>Error during module security check</o> 
<t>Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> 
</str> 
 
<str id="40"> 
<o>failed for module %O: 
%s 
</o> 
<t>misslyckades i modul %O: 
%s 
</t> 
</str> 
 
<str id="41"> 
<o>Error while initiating module copy of %s%s</o> 
<t>Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> 
</str> 
 
<str id="42"> 
<o>Failed to disable module: 
No module by that name: "%s". 
</o> 
<t>Misslyckades med att ta bort modulen: 
Kunde inte hitta någon modul "%s". 
</t> 
</str> 
 
<str id="43"> 
<o>Failed to disable module "%s". 
</o> 
<t>Misslyckades med att ta bort modul "%s". 
</t> 
</str> 
 
<str id="44"> 
<o>Error while disabling module %s%s</o> 
<t>Fel vid borttagande av modul %s%s</t> 
</str> 
 
<str id="45"> 
<o>Failed to enable the module %s. Skipping.</o> 
<t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, ignorerar den.</t> 
</str> 
 
<pike> 
 
string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { 
 return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ 
     (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanently.\n"); 
} 
 
string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { 
 return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ 
     (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); 
} 
 
</pike> 
 
<str id="46"> 
<o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o> 
<t>Omöjligt att binda %O, host-namnet okänt. Försöker med ANY</t> 
</str> 
 
<str id="7"> 
<o>The protocol '%s' is not available</o> 
<t>Protokollet '%s' är inte tillgängligt</t> 
</str> 
 
<str id="12"> 
<o>Hilfe</o> 
<t>Hilfe</t> 
</str> 
 
<str id="16"> 
<o>Remove</o> 
<t>Ta bort</t> 
</str> 
 
<str id="18"> 
<o>Add</o> 
<t>Addera</t> 
</str> 
 
<str id="38"> 
<o>Ok</o> 
<t>OK</t> 
</str> 
 
<str id="47"> 
<o>Example</o> 
<t>Exempel</t> 
</str> 
 
<str id="48"> 
<o>Example Text</o> 
<t>Exempeltext</t> 
</str> 
 
<str id="49"> 
<o>Yes</o> 
<t>Ja</t> 
</str> 
 
<str id="50"> 
<o>No</o> 
<t>Nej</t> 
</str> 
 
<str id="51"> 
<o>No name</o> 
<t>Inget namn</t> 
</str> 
 
<str id="52"> 
<o>Completed</o> 
<t>Färdig</t> 
</str> 
 
<str id="53"> 
<o>Page </o> 
<t>Sida </t> 
</str> 
 
<str id="54"> 
<o>&amp;lt;- Previous</o> 
<t>&amp;lt;- Föregående</t> 
</str> 
 
<str id="55"> 
<o>OK</o> 
<t>OK</t> 
</str> 
 
<str id="56"> 
<o>Cancel</o> 
<t>Avbryt</t> 
</str> 
 
<str id="57"> 
<o>Next -&amp;gt;</o> 
<t>Nästa -&amp;gt;</t> 
</str> 
 
<str id="58"> 
<changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s' 
"/> 
<o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o> 
<t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s' 
</t> 
</str> 
 
<str id="59"> 
<changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s' 
"/> 
<o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o> 
<t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s' 
</t> 
</str> 
 
<str id="60"> 
<o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny' 
</o> 
<t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny' 
</t> 
</str> 
 
<str id="61"> 
<new/> 
<o>Not binding the port %O, disabled in configuration</o> 
<t></t> 
</str>