1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  
39
  
40
  
41
  
42
  
43
  
44
  
45
  
46
  
47
  
48
  
49
  
50
  
51
  
52
  
53
  
54
  
55
  
56
  
57
  
58
  
59
  
60
  
61
  
62
  
63
  
64
  
65
  
66
  
67
  
68
  
69
  
70
  
71
  
72
  
73
  
74
  
75
  
76
  
77
  
78
  
79
  
80
  
81
  
82
  
83
  
84
  
85
  
86
  
87
  
88
  
89
  
90
  
91
  
92
  
93
  
94
  
95
  
96
  
97
  
98
  
99
  
100
  
101
  
102
  
103
  
104
  
105
  
106
  
107
  
108
  
109
  
110
  
111
  
112
  
113
  
114
  
115
  
116
  
117
  
118
  
119
  
120
  
121
  
122
  
123
  
124
  
125
  
126
  
127
  
128
  
129
  
130
  
131
  
132
  
133
  
134
  
135
  
136
  
137
  
138
  
139
  
140
  
141
  
142
  
143
  
144
  
145
  
146
  
147
  
148
  
149
  
150
  
151
  
152
  
153
  
154
  
155
  
156
  
157
  
158
  
159
  
160
  
161
  
162
  
163
  
164
  
165
  
166
  
167
  
168
  
169
  
170
  
171
  
172
  
173
  
174
  
175
  
176
  
177
  
178
  
179
  
180
  
181
  
182
  
183
  
184
  
185
  
186
  
187
  
188
  
189
  
190
  
191
  
192
  
193
  
194
  
195
  
196
  
197
  
198
  
199
  
200
  
201
  
202
  
203
  
204
  
205
  
206
  
207
  
208
  
209
  
210
  
211
  
212
  
213
  
214
  
215
  
216
  
217
  
218
  
219
  
220
  
221
  
222
  
223
  
224
  
225
  
226
  
227
  
228
  
229
  
230
  
231
  
232
  
233
  
234
  
235
  
236
  
237
  
238
  
239
  
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<locale version="1.0"/> 
<project>roxen_message</project> 
<language>Swedish</language> 
<file>../base_server/roxen.pike</file> 
<file>../base_server/configuration.pike</file> 
<added id="1"/> 
 
<!-- [1] "Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s" --> 
<t id="1">Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> 
 
<!-- [2] "Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d! 
Check that your password database is correct for user %s(%d), 
 and that your group database is correct. 
" --> 
<t id="2">Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d! 
Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t> 
 
<!-- [3] "Change back to uid#%d gid#%d, from %s 
" --> 
<t id="3">Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> 
 
<!-- [4] "Change back to uid#%d gid#%d, from backend 
" --> 
<t id="4">Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> 
 
<!-- [5] "Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen. 
" --> 
<t id="5">Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen. 
</t> 
 
<!-- [6] "Failed to bind %s://%s:%d/ (%s) 
" --> 
<t id="6">Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s) 
</t> 
 
<!-- [7] "Protocol" --> 
<t id="7">Protokoll</t> 
 
<!-- [8] "SSL3: Reading cert-file failed! 
" --> 
<t id="8">SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> 
 
<!-- [9] "SSL3: Reading key-file failed! 
" --> 
<t id="9">SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> 
 
<!-- [10] "ssl3: No certificate found. 
" --> 
<t id="10">SSL3: Hittade inget certifikat. 
</t> 
 
<!-- [11] "SSL3: Private rsa key not valid (PEM). 
" --> 
<t id="11">SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PEM). 
</t> 
 
<!-- [12] "SSL3: Private rsa key not valid (DER). 
" --> 
<t id="12">SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PER). 
</t> 
 
<!-- [13] "SSL3: Certificate not valid (DER). 
" --> 
<t id="13">SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER). 
</t> 
 
<!-- [14] "SSL3: Certificate and private key do not match. 
" --> 
<t id="14">SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. 
</t> 
 
<!-- [15] "SSL3: Private dsa key not valid (PEM). 
" --> 
<t id="15">SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (PEM). 
</t> 
 
<!-- [16] "SSL3: Private dsa key not valid (DER). 
" --> 
<t id="16">SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (DER). 
</t> 
 
<!-- [17] "SSL3: No private key found. 
" --> 
<t id="17">SSL3: Hittade ingen privat nyckel. 
</t> 
 
<!-- [18] "No SSL support available 
" --> 
<t id="18">SSL-stöd saknas</t> 
 
<!-- [19] "Bad URL '%s' for server `%s' 
" --> 
<t id="19">Felaktig URL '%s' för server `%s' 
</t> 
 
<!-- [20] "Cannot register URL %s, already registered by %s! 
" --> 
<t id="20">Kan ej registera URL %s, redan använd av %s! 
</t> 
 
<!-- [21] "Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s! 
" --> 
<t id="21">Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt! 
</t> 
 
<!-- [22] "Binding the port on IP %s failed 
  for URL %s! 
" --> 
<t id="22">Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! 
</t> 
 
<!-- [23] "Cannot register URL %s! 
" --> 
<t id="23">Kan ej registrera URL %S! 
</t> 
 
<!-- [24] "It is only possible to change uid and gid if the server is running as root. 
" --> 
<t id="24">Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root. 
</t> 
 
<!-- [25] "Failed to set gid. 
" --> 
<t id="25">Misslyckades med att sätta gruppid. 
</t> 
 
<!-- [26] "Setting gid not supported on this system. 
" --> 
<t id="26">Systemet stödjer ej ändring av gruppid. 
</t> 
 
<!-- [27] "Failed to set uid. 
" --> 
<t id="27">Misslyckades med att sätta användarid. 
</t> 
 
<!-- [28] "Setting uid not supported on this system. 
" --> 
<t id="28">Systemet stödjer ej ändring av användarid. 
</t> 
 
<!-- [29] "Failed to set effective gid. 
" --> 
<t id="29">Misslyckades med att sätta effektivt gruppid. 
</t> 
 
<!-- [30] "Setting effective gid not supported on this system. 
" --> 
<t id="30">Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid. 
</t> 
 
<!-- [31] "Failed to set effective uid. 
" --> 
<t id="31">Misslyckades med att sätta effektivt användarid. 
</t> 
 
<!-- [32] "Setting effective uid not supported on this system. 
" --> 
<t id="32">Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid. 
</t> 
 
<!-- [33] "Error while enabling configuration %s%s" --> 
<t id="33">Fel vid aktivering av server %s%s</t> 
 
<!-- [34] "Disabling old configuration %s 
" --> 
<t id="34">Tar bort server %s</t> 
 
<!-- [35] " 
Error while loading configuration %s: 
%s 
" --> 
<t id="35"> 
Fel vid inläsning av konfiguration %s: 
%s 
</t> 
 
<!-- [36] "Error while loading modules in configuration %s: 
%s 
" --> 
<t id="36"> 
Fel vid inladdning av moduler till server %s: 
%s 
</t> 
 
<!-- [37] "Failed to open logfile" --> 
<t id="37">Misslyckades med att öppna loggfil</t> 
 
<!-- [38] "No authorization module" --> 
<t id="38">Ingen auktoriseringsmodul</t> 
 
<!-- [39] "Error during module security check" --> 
<t id="39">Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> 
 
<!-- [40] "failed for module %O: 
%s 
" --> 
<t id="40">misslyckades i modul %O: 
%s 
</t> 
 
<!-- [41] "Error while initiating module copy of %s%s" --> 
<t id="41">Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> 
 
<!-- [42] "Failed to disable module: 
No module by that name: "%s". 
" --> 
<t id="42">Misslyckades med att ta bort modulen: 
Kunde inte hitta någon modul "%s". 
</t> 
 
<!-- [43] "Failed to disable module "%s". 
" --> 
<t id="43">Misslyckades med att ta bort modul "%s". 
</t> 
 
<!-- [44] "Error while disabling module %s%s" --> 
<t id="44">Fel vid borttagande av modul %s%s</t> 
 
<!-- [45] "Failed to enable the module %s. Skipping. 
%s" --> 
<t id="45">Misslyckades med att aktivera modulen %s, skippar den.</t> 
 
 
<pike> 
 
 string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { 
  return("Sätter uid till "+uid+" ("+uname+")"+ 
      (gname ? " och gid till "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanent.\n"); 
 } 
 
 string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { 
  return("Sätter uid till "+uid+" ("+uname+")"+ 
      (gname ? " och gid till "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); 
 } 
 
</pike>