cd70ad2016-07-07Martin Nilsson START_MARKER test_eq(Tools.Test.a, 1) test_eq(Tools.Test.b, 2)
3fc67f2016-07-07Martin Nilsson test_eq(Tools.Test.module.a, 1) test_eq(Tools.Test.module.b, 2)
5feacf2016-07-08Martin Nilsson test_eq(Tools.Test->module->a, 1)
cd70ad2016-07-07Martin Nilsson test_eq(Tools.Test["b"], 2)
5feacf2016-07-08Martin Nilsson test_eq(Tools.Test->b, 2)
cd70ad2016-07-07Martin Nilsson test_equal(sort(indices(Tools.Test)), ({"a","b","module"}));
c782bd2016-07-08Martin Nilsson test_eq(sizeof(Tools.Test), 3)
3abcaf2016-07-08Martin Nilsson test_eq(Tools.Test["b"]=3, 3) test_eq(Tools.Test["b"], 3) test_eval_error(Tools.Test["c"]=3) test_eq(Tools.Test["c"], 0)
5feacf2016-07-08Martin Nilsson test_eq(Tools.Test->b=4, 4) test_eq(Tools.Test->b, 4) test_eval_error(Tools.Test->c=1, 0) test_eq(Tools.Test->c, 0) test_eval_error(Tools.Test->a=2) test_eval_error(Tools.Test["a"]=2)
3abcaf2016-07-08Martin Nilsson  test_eq(Tools.Test->is_resolv_joinnode, 1);
cd70ad2016-07-07Martin Nilsson 
c782bd2016-07-08Martin Nilsson END_MARKER