5267b71995-08-09Fredrik Hübinette (Hubbe)  a) Ska jag ha en hashtabell f|r att resolva string->program? Svar nej, bison-pure / patchat byacc fixar biffen b) Hur ska initialisering av globala variabler g} till? Ska __INIT anv{ndas rakt |ver? c) typerna typerna typerna ........... ny switch done fix the opertors to use sp[-1] instead of sp-> and fix them to use the correct sub-functions check everything that use T_FUNCTION and fix for C functions. done, except for opcodes.c and sprintf.c list.c done skriv om internal_parse_type till att anv{nda typstacken ist{llet f|r zillioner malloc done finish fsort done arg! efunpekarna funkar fortfarande inte! (binder till ett efun-namn, inte en funktion, tror jag...) done convert opcodes.c done convert sprintf.c .......... done fixa define_include dirs. done fixa #include <> done fixa lex.c done (n{stan) fixa !x && !y -> !(x || y) done fixa !x || !y -> !(x && y) done does clone initialize variables? yes, now it does.... internal_parse_type must be able to parse '|' done F_ARG_LIST ska inte l{gga till TRY_OPTIMIZE done F_OFFSET {r 257 men borde vara 258 done fixa main() till att skicka vidare argumenten. done skall ID_VARARGS lagras i functionsheadern eller functionsstructen? done (for now) fixa kompilatorn till att vara reentrant. done ({ foo, bar, gazonk }) (); done fixa backtrace() done fixa en master.lpc done (for nwo) fixa error(), catch() & throw() done fixa en funktion som skriver ut en backtrace... (i lpc?) done (for now) l{r den hantera filer ..... done fixa foo::bar done files::get_dir() done skall program ha namn? nej convert efuns.c .. done hmm, read_callback() funkar inte med accept().... done fixa sockets done porta hilfe done fixa file->copy_file & file->assign_file done (file->dup & file->assign) fixa radnumren: problemet {r at mknode k|rs l}ng senare {n tokenet l{sts... done a+=b -> a=a+b {r ju inte helt r{tt alltid... man kan skriva om det till: { mixed *tmp; tmp=&a; *a=*a+b; } OM det fanns pekare.... done (utan pekare)
cb22561995-10-11Fredrik Hübinette (Hubbe) 
5267b71995-08-09Fredrik Hübinette (Hubbe) reverse() ... done next_object() ... done indices() ... done values() ... done (don't copy array if refs == 1) object_program() ... done replace() ... done compile_string() ... done call_out() ... done find_call_out() ... done call_out_info() ... done remove_call_out() ... done
cb22561995-10-11Fredrik Hübinette (Hubbe) file->rename() done (mv) mkmapping() done mklist() done
5267b71995-08-09Fredrik Hübinette (Hubbe)  file->write ska st{nga filen om saker g}r snett... (tror jag) nej, det {r upp till anv{ndaren
cb22561995-10-11Fredrik Hübinette (Hubbe) signals done
5267b71995-08-09Fredrik Hübinette (Hubbe) patch byacc
cb22561995-10-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  done (maybe needs more fixing)
5267b71995-08-09Fredrik Hübinette (Hubbe) 
cb22561995-10-11Fredrik Hübinette (Hubbe) dokumentera mera!
5267b71995-08-09Fredrik Hübinette (Hubbe)  ta bort MAX_LOCAL (& MAX_GLOBAL) ta bort EXPANDMAX kommentera mera typkollen m}ste generera b{ttre felmeddelanden.. putenv? setugid? function_exists() inherit_list() function_args() get_function_list() fuzzymatch() sort() this_function() kolla upp |vriga efunnar som skall portas ++++ -> sum() update README flytta cheken f|r libsocket till modulen (och se till att moduler kan addera libs) (eller s{tt tillbaka AC_HAVE_DIRENT (?) i configure.in) add garbage collect addera generisk callback set_socket_nonblocking adderar ingen referens till objektet...
b5532c1995-11-03Fredrik Hübinette (Hubbe)  assert (kolla typer explicit) generalisera foreach() constant 'type wish'
5683de1995-11-06Fredrik Hübinette (Hubbe) rewrite sort_array fix efun->foo (always copies value)