Branch: Tag:

1999-09-27

1999-09-27 18:33:32 by Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>

Huh? Should be in .cvsignore instead, methinks.

Rev: server/base_server/TAGS:1.2(DEAD)

1996-11-12

1996-11-12 14:38:24 by Mirar (Pontus Hagland) <pike@sort.mirar.org>

tagfil för emacs

Rev: server/base_server/TAGS:1.1