Branch: Tag:

1999-10-08

1999-10-08 02:41:16 by Per Hedbor <ph@opera.com>

No longer needed

Rev: server/etc/config.html:1.13(DEAD)
Rev: server/etc/config.int.html:1.5(DEAD)
Rev: server/etc/restart.html:1.21(DEAD)
Rev: server/etc/shutdown.html:1.14(DEAD)
Rev: server/etc/welcome.html:1.11(DEAD)

1999-06-07

1999-06-07 00:22:54 by Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>

Disabled the non-working context sensitive doc stuff.

Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.127
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.292
Rev: server/etc/restart.html:1.20
Rev: server/etc/shutdown.html:1.13
Rev: server/modules/logging/nologging.pike:1.7

1999-06-07 00:11:05 by Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>

Disabled the non-working context sensitive doc stuff.

Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.113
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.346
Rev: server/etc/restart.html:1.20
Rev: server/etc/shutdown.html:1.13
Rev: server/modules/logging/nologging.pike:1.7

1999-01-08

1999-01-08 00:56:45 by Henrik Grubbström (Grubba) <grubba@grubba.org>

s/Events/Event Log/g

Rev: server/etc/restart.html:1.19

1999-01-08 00:55:45 by Henrik Grubbström (Grubba) <grubba@grubba.org>

s/Events/Event Log/g

Rev: server/etc/restart.html:1.19

1997-10-18

1997-10-18 20:48:06 by Henrik Grubbström (Grubba) <grubba@grubba.org>

Removed some extra quotes.

Rev: server/etc/restart.html:1.18

1997-10-18 20:46:55 by Henrik Grubbström (Grubba) <grubba@grubba.org>

Updated to new config-interface.

Rev: server/etc/restart.html:1.17
Rev: server/etc/shutdown.html:1.11

1997-08-30

1997-08-30 23:01:08 by Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>

Changed logo

Rev: server/etc/restart.html:1.16
Rev: server/etc/shutdown.html:1.9

1997-08-30 15:57:46 by Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>

Nu med doc

Rev: server/etc/extensions:1.17
Rev: server/etc/restart.html:1.15
Rev: server/etc/shutdown.html:1.8
Rev: server/etc/supports:1.39
Rev: server/etc/welcome.html:1.8

1997-08-26

1997-08-26 15:31:51 by Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>

Humtedum..

Rev: server/etc/restart.html:1.14

1997-08-26 15:22:27 by Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>

Updated to latest release.

Rev: server/etc/restart.html:1.13

1997-08-13

1997-08-13 03:36:09 by David Hedbor <david@hedbor.org>

- "Statusbar" added to restart and shutdown pages.
- Shutdown and restart delayed 5 seconds to minimize the number of
broken pictures you might get if configuring a remote server over a
not-so-fast connection.
- Roxen capitalized in the shutdown action.

Rev: server/base_server/roxen.pike:1.97
Rev: server/etc/restart.html:1.12
Rev: server/etc/shutdown.html:1.7

1997-08-12

1997-08-12 11:10:42 by Per Hedbor <ph@opera.com>

nu med actions

Rev: server/base_server/config/builders.pike:1.10
Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.31
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.53
Rev: server/config_actions/changepass.pike:1.1
Rev: server/config_actions/reloadmoduledb.pike:1.1
Rev: server/etc/include/confignode.h:1.2
Rev: server/etc/restart.html:1.11

1997-08-12 06:43:58 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Changes....

Rev: extern/ssl.c:1.12(DEAD)
Rev: server/base_server/cache.pike:1.13
Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.29
Rev: server/base_server/config/draw_things.pike:1.20
Rev: server/base_server/configuration.pike:1.48
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.47
Rev: server/base_server/module.pike:1.18
Rev: server/base_server/module_support.pike:1.12
Rev: server/base_server/privs.pike:1.16
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.93
Rev: server/base_server/roxenlib.pike:1.33
Rev: server/base_server/roxenloader.pike:1.29
Rev: server/etc/include/module.h:1.10
Rev: server/etc/restart.html:1.10
Rev: server/etc/shutdown.html:1.6
Rev: server/languages/french.pike:1.4
Rev: server/languages/swedish.pike:1.7
Rev: server/modules/filesystems/filesystem.pike:1.19
Rev: server/modules/filesystems/mirrorfs.pike:1.4
Rev: server/modules/filesystems/userfs.pike:1.14
Rev: server/modules/filters/htaccess.pike:1.16
Rev: server/modules/graphics/graphic_text.pike:1.50
Rev: server/modules/graphics/tablist.pike:1.6
Rev: server/modules/logging/home_logger.pike:1.9
Rev: server/modules/misc/mirrorserver.pike:1.2
Rev: server/modules/misc/userdb.pike:1.14
Rev: server/modules/proxies/ftpgateway.pike:1.14
Rev: server/modules/proxies/gopher.pike:1.10
Rev: server/modules/proxies/proxy.pike:1.23
Rev: server/modules/scripting/cgi.pike:1.32
Rev: server/modules/tags/htmlparse.pike:1.37
Rev: server/protocols/ssl.pike:1.7(DEAD)
Rev: server/protocols/ssl3.pike:1.13
Rev: server/protocols/ssleay.pike:1.7(DEAD)
Rev: server/roxen-images/background.gif:1.7
Rev: server/roxen-images/err_1.gif:1.1
Rev: server/roxen-images/err_2.gif:1.1
Rev: server/roxen-images/err_3.gif:1.1
Rev: server/roxen-images/power-green.gif:1.2(DEAD)
Rev: server/roxen-images/power-large-blue.gif:1.1
Rev: server/roxen-images/power-large-darkblue.gif:1.2(DEAD)
Rev: server/roxen-images/power-medium-green.gif:1.1
Rev: server/roxen-images/roxen.gif:1.2
Rev: server/unfinishedmodules/extended_logger.pike:1.3(DEAD)
Rev: server/unfinishedmodules/non-working/extended_logger.pike.gz:1.1

1996-12-11

1996-12-11 02:22:36 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Error log i restart.html pekade fel. Fix i roxen.pike så att den inte
alltid försöker skapa alla bibliotek till logfilen om de redan finns.

Rev: CHANGES:1.23
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.26
Rev: server/etc/restart.html:1.9

1996-12-10

1996-12-10 03:23:53 by David Hedbor <david@hedbor.org>

fixat lite layout

Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.13
Rev: server/etc/config.html:1.5
Rev: server/etc/restart.html:1.8
Rev: server/etc/shutdown.html:1.5
Rev: server/etc/welcome.html:1.5

1996-12-10 03:04:42 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Fixes, nicer background image.

Rev: CHANGES:1.19
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.23
Rev: server/etc/restart.html:1.7
Rev: server/etc/shutdown.html:1.4
Rev: server/modules/scripting/cgi.pike:1.8
Rev: server/modules/scripting/fcgi.pike:1.6
Rev: server/roxen-images/background.gif:1.6

1996-12-07

1996-12-07 11:37:54 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Makefile.in
Fixat lite buggar.


CHANGES INSTALLING README:

Uppdaterade, release specifika (speciellt INSTALLING). Måste
uppdateras innan varje ny release.


server/base_server/configuration.pike

Bignum buggade om man använde Mpz. Vet inte varför. Ett
projekt att fixa tills nästa release.

server/base_server/disk_cache.pike

Bugfixar. Funkar nu.

server/base_server/mainconfig.pike

<blockquote> nu del av BODY

server/base_server/privs.pike server/base_server/roxen.pike

Buggade vid uppgradering, eftersom roxen->variables->audit
inte fanns.

server/base_server/roxenlib.pike

Ingen aning om vad jag gjorde här...

server/base_server/config/describers.pike

Ändrade ...More till More Documentation. Snyggare så.

server/bin/garbagecollector.pike

stdin gick inte att få non-blocking. Använde
object st = File("stdin");
istället.

server/bin/install.pike

add_constant(roxen, this_object()) - privs.pike ville inte
kompilera annars.

server/etc/config.html server/etc/restart.html server/etc/welcome.html

bugfixar (blockquote...).

server/modules/filesystems/userfs.pike

bugfix i real_file - se CHANGES

server/modules/filters/htaccess.pike

Stavfel rättat + pekare till NCSAs htaccess dokumentation
adderad

server/modules/graphics/graphic_text.pike

bugfix i bevel();

server/modules/logging/home_logger.pike

bugfix, se CHANGES

server/modules/proxies/proxy.pike

bugfixar

server/modules/tags/indirect_href.pike

-stavfel, +syntax exempel

server/fonts/32/urw_itc_avant_garde-demi-r

används ju at graphics_text.pike

Rev: CHANGES:1.13
Rev: INSTALLING:1.3
Rev: Makefile.in:1.3
Rev: README:1.4
Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.12
Rev: server/base_server/configuration.pike:1.9
Rev: server/base_server/disk_cache.pike:1.10
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.26
Rev: server/base_server/privs.pike:1.2
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.20
Rev: server/base_server/roxenlib.pike:1.6
Rev: server/bin/garbagecollector.pike:1.5
Rev: server/bin/install.pike:1.7
Rev: server/etc/config.html:1.4
Rev: server/etc/restart.html:1.6
Rev: server/etc/welcome.html:1.3
Rev: server/fonts/32/urw_itc_avant_garde-demi-r:1.1
Rev: server/modules/filesystems/userfs.pike:1.7
Rev: server/modules/filters/htaccess.pike:1.7
Rev: server/modules/graphics/graphic_text.pike:1.6
Rev: server/modules/logging/home_logger.pike:1.6
Rev: server/modules/proxies/proxy.pike:1.10
Rev: server/modules/tags/indirect_href.pike:1.5

1996-12-06

1996-12-06 23:01:24 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Småfixar

Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.11
Rev: server/base_server/config/draw_things.pike:1.15
Rev: server/base_server/disk_cache.pike:1.9
Rev: server/base_server/hosts.pike:1.4
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.25
Rev: server/base_server/privs.pike:1.1
Rev: server/base_server/read_config.pike:1.6
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.19
Rev: server/bin/garbagecollector.pike:1.4
Rev: server/etc/config.html:1.3
Rev: server/etc/include/roxen.pre.pike:1.5
Rev: server/etc/newconfig.html:1.3
Rev: server/etc/restart.html:1.5
Rev: server/etc/shutdown.html:1.3
Rev: server/etc/supports:1.7
Rev: server/etc/welcome.html:1.2
Rev: server/modules/graphics/tablist.pike:1.1
Rev: server/modules/misc/userdb.pike:1.7
Rev: server/modules/scripting/pikescript.pike:1.5
Rev: server/modules/tags/tablist.pike:1.6(DEAD)

1996-12-05

1996-12-05 01:54:46 by Per Hedbor <ph@opera.com>

foo

Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.4
Rev: server/base_server/config/draw_things.pike:1.10
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.20
Rev: server/etc/restart.html:1.4

1996-12-04

1996-12-04 06:06:34 by Per Hedbor <ph@opera.com>

foo

Rev: server/base_server/roxen.pike:1.16
Rev: server/etc/restart.html:1.3
Rev: server/etc/rgb.dat:1.2
Rev: server/modules/graphics/graphic_text.pike:1.3

1996-12-03

1996-12-03 02:04:09 by Per Hedbor <ph@opera.com>

foo

Rev: server/base_server/config/draw_things.pike:1.6
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.16
Rev: server/etc/newconfig.html:1.2
Rev: server/etc/restart.html:1.2
Rev: server/etc/shutdown.html:1.2

1996-11-11

1996-11-11 23:31:54 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Ny version... HATA CVS ibland

Rev: .cvsignore:1.1.1.1
Rev: BUGS:1.1.1.1
Rev: CHANGES:1.1.1.1
Rev: COPYING:1.1.1.1
Rev: INSTALLING:1.1.1.1
Rev: Makefile.in:1.1.1.1
Rev: README:1.1.1.1
Rev: TODO:1.1.1.1
Rev: configure.in:1.1.1.1
Rev: extern/.cvsignore:1.1.1.1
Rev: extern/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: extern/README:1.1.1.1
Rev: extern/cgi.c:1.1.1.1
Rev: extern/configure.in:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/LICENSE.TERMS:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/README:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/acconfig.h:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/cgi-fcgi/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/cgi-fcgi/cgi-fcgi.c:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/configure.in:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/include/fastcgi.h:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/include/fcgi_stdio.h:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/include/fcgiapp.h:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/include/fcgiappmisc.h:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/include/fcgimisc.h:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/libfcgi/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/libfcgi/fcgi_stdio.c:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/libfcgi/fcgiapp.c:1.1.1.1
Rev: extern/fast_cgi/libfcgi/strerror.c:1.1.1.1
Rev: extern/roxen_hostname.c:1.1.1.1
Rev: extern/shuffle.c:1.1.1.1
Rev: extern/ssl.c:1.1.1.1
Rev: install-sh:1.1.1.1
Rev: mkdir:1.1.1.1
Rev: pike/.cvsignore:1.1.1.1
Rev: pike/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: pike/README:1.1.1.1
Rev: pike/ROXEN_PIKE_BASE:1.1.1.1
Rev: pike/configure.in:1.1.1.1
Rev: server/base_server/cache.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/config/builders.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/config/low_describers.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/config/savers.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/configuration.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/db.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/disk_cache.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/dummy_hosts.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/hosts.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/html.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/http.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/language.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/lock.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/module.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/module_support.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/newdecode.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/persistent.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/proxyauth.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/read_config.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/roxenlib.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/roxenloader.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/socket.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/spinnerlib.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/struct/ftp_gateway_request.pike:1.1.1.1
Rev: server/base_server/struct/node.pike:1.1.1.1
Rev: server/bin/.cvsignore:1.1.1.1
Rev: server/bin/garbagecollector.pike:1.1.1.1
Rev: server/bin/install.pike:1.1.1.1
Rev: server/configvar:1.1.1.1
Rev: server/etc/config.html:1.1.1.1
Rev: server/etc/extensions:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/array.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/array.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/config.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/confignode.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/fifo.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/fifo.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/getopt.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/getopt.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/module.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/process.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/process.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/roxen.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/simulate.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/simulate.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/stat.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/stdio.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/stdio.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/string.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/string.pre.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/syslog.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/include/variables.h:1.1.1.1
Rev: server/etc/newconfig.html:1.1.1.1
Rev: server/etc/restart.html:1.1.1.1
Rev: server/etc/roxen_master.pike:1.1.1.1
Rev: server/etc/shutdown.html:1.1.1.1
Rev: server/etc/supports:1.1.1.1
Rev: server/etc/welcome.html:1.1.1.1
Rev: server/install:1.1.1.1
Rev: server/languages/catala.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/dutch.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/english.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/finnish.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/french.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/german.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/japanese.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/norwegian.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/spanish.pike:1.1.1.1
Rev: server/languages/swedish.pike:1.1.1.1
Rev: server/mkdir:1.1.1.1
Rev: server/modules/cgi.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/client_logger.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/connect.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/contenttypes.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/directories.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/fastdir.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/fcgi.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/filesystem.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/ftpgateway.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/gopher.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/header.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/home_logger.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/hostredirect.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/htaccess.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/htmlparse.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/indexfiles.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/indirect_href.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/ismap.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/language.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/lpcscript.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/lpctag.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/nologging.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/proxy.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/redirect.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/relay.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/secure_fs.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/tablist.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/userdb.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/userfs.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/variable.pike:1.1.1.1
Rev: server/modules/wais.pike:1.1.1.1
Rev: server/more_modules/bofh.pike:1.1.1.1
Rev: server/more_modules/clock.pike:1.1.1.1
Rev: server/more_modules/configure.pike:1.1.1.1
Rev: server/more_modules/lysator.pike:1.1.1.1
Rev: server/more_modules/tablify.pike:1.1.1.1
Rev: server/protocols/ftp.pike:1.1.1.1
Rev: server/protocols/gopher.pike:1.1.1.1
Rev: server/protocols/http.pike:1.1.1.1
Rev: server/protocols/ssl.pike:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/back.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/background.jpg:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/changed.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/delconf.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/delmod.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/delmodcop.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/dir/binary.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/dir/image.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/dir/menu.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/dir/sound.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/dir/text.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/dir/unknown.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/fold.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/fold2.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/foldall.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/infovav.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/left.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/newconf.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/newmod.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/off.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/on.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/power.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/power_anim.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/refresh.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/restart.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/right.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/roxen.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/save.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/shutdown.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/1.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/10.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/11.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/12.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/13.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/14.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/15.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/16.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/2.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/3.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/4.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/5.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/6.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/7.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/8.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/tablists/9.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/top.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/unfold.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/unfold2.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/unmod.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/up.gif:1.1.1.1
Rev: server/roxen-images/zap.gif:1.1.1.1
Rev: server/start:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/deepthought.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/extended_logger.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/fastcgi.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/hedbor.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/httpc.lpc.gz:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/javascript.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/mirror.lpc.gz:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/mountserver.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/tree.pike:1.1.1.1
Rev: server/unfinishedmodules/whois++.pike:1.1.1.1
Rev: tools/Makefile:1.1.1.1
Rev: tools/accessed.lpc:1.1.1.1
Rev: tools/backlog-bumper:1.1.1.1
Rev: tools/htpasswd.c:1.1.1.1
Rev: tools/init.d_roxen:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/Makefile:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/README:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/banner.c:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/fontdemo.c:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/makefonts.lpc:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/readfont.c:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/readfont.h:1.1.1.1
Rev: tools/xdumpfont/xdumpfont.c:1.1.1.1