Branch: Tag:

1998-11-22

1998-11-22 17:06:51 by Per Hedbor <ph@opera.com>

more localization, and moved the rxml parser to the configuration object

Rev: server/base_server/configuration.pike:1.168

1: - string cvs_version = "$Id: configuration.pike,v 1.167 1998/11/18 04:53:44 per Exp $"; + string cvs_version = "$Id: configuration.pike,v 1.168 1998/11/22 17:06:51 per Exp $";   #include <module.h>   #include <roxen.h>   
15:   /* A configuration.. */       - inherit "rxml"; + #include "rxml.pike";      public string real_file(string file, object id);   
899: Inside #if defined(MODULE_LEVEL_SECURITY)
   // ~0 OK -- Test passed.       if(!(seclevels = misc_cache[ a ])) +  if(function_object(a)->query_seclevels)    misc_cache[ a ] = seclevels = ({    function_object(a)->query_seclevels(),    function_object(a)->query("_seclvl"),    function_object(a)->query("_sec_group")    }); -  +  else +  misc_cache[ a ] = seclevels = ({({}),0,"foo" });       if(slevel && (seclevels[1] > slevel)) // "Trustlevel" to low.    return 1;
2373:    // perror("Initializing ");   #endif    if (module->type & (MODULE_LOCATION | MODULE_EXTENSION | -  MODULE_FILE_EXTENSION | MODULE_LOGGER | +  MODULE_CONFIG| MODULE_FILE_EXTENSION | MODULE_LOGGER |    MODULE_URL | MODULE_LAST | MODULE_PROVIDER |    MODULE_FILTER | MODULE_PARSER | MODULE_FIRST))    { -  +  if(module->type != MODULE_CONFIG) +  {    me->defvar("_priority", 5, "Priority", TYPE_INT_LIST,    "The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest."    " Modules with the same priority can be assumed to be "
2387:    "Modulens prioritet, 9 är högst och 0 är"    " lägst. Moduler med samma prioritet anropas i "    "mer eller mindre slumpmässig ordning."); +  }       if(module->type != MODULE_LOGGER &&    module->type != MODULE_PROVIDER)
2402:    "Gruppnamnet som används när klienten bes"    " ange lösenord. I de flesta klienter visas den "    " här informationen för användaren i" -  "lösenordsdialogen."); +  " lösenordsdialogen.");          me->defvar("_seclvl", 0, "Security: Security level", TYPE_INT,
2595:          me->defvar("_name", "", " Module name", TYPE_STRING|VAR_MORE, -  "An optional name. Set to something to remaind you what " +  "An optional name. You can set it to something to remaind you what "    "the module really does.");       me->deflocaledoc("svenska", "_name", "Namn",
3104:    }       err = ""; -  roxen->somemodules[module_file]= -  ({ module_data[1], module_data[2]+"<p><i>"+ -  replace(obj->file_name_and_stuff(),"0<br>", module_file+"<br>") -  +"</i>", module_data[0] }); +     if (!arrayp( module_data ))    err = LOCALE->bad_register_module_result();    else
3120:    if (module_data[3] && !arrayp( module_data[3] ))    err = LOCALE->bad_register_module4() + err;    case 3: -  if (!stringp( module_data[2] )) +  if (!stringp( module_data[2] ) && !mappingp(module_data[2]))    err = LOCALE->bad_register_module3() + err; -  if (!stringp( module_data[1] )) +  if (!stringp( module_data[1] ) && !mappingp(module_data[1]))    err = LOCALE->bad_register_module2() + err;    if (!intp( module_data[0] ))    err = LOCALE->bad_register_module1() + err;
3158:    mapping tmpp = modules[ module_file ];       tmpp->type=module_data[0]; +  if(mappingp(module_data[1])) +  { +  tmpp->names=module_data[1]; +  tmpp->name=module_data[1]->standard; +  } +  else +  {    tmpp->name=module_data[1]; -  tmpp->doc=module_data[2]; +  tmpp->names=([ "standard":module_data[1] ]); +  } +  +  if(mappingp(module_data[2])) +  { +  tmpp->doc=module_data[2]->standard; +  tmpp->docs=module_data[2]; +  } else { +  tmpp->doc = module_data[2]; +  tmpp->docs = ([ "standard":module_data[2] ]); +  }    tmpp->extra=module_data[3];    tmpp["program"]=prog;    tmpp->master=obj;    tmpp->copies=(foo ? 0 : (tmpp->copies||([])));    tmpp->sname=module_file;    -  +  roxen->somemodules[module_file]= +  ({ tmpp->name, tmpp->doc, module_data[0] });   #ifdef MODULE_DEBUG   #if efun(gethrtime)    perror(" Done (%3.3f seconds).\n", (gethrtime()-start_time)/1000000.0);
3519:    "%h Hour (e.g. '00')\n</pre>"    ,0, log_is_not_enabled);    deflocaledoc("svenska", "LogFile", -  "Logging: Loggfil", +  "Loggning: Loggfil",    "Filen som roxen loggar i. Filnamnet kan vara relativt "    +getcwd()+   #". Du kan använda några kontrollkoder för att få flera loggfiler och
3538:    "of the patterns in this list. This also affects the access counter "    "log.\n",0, log_is_not_enabled);    deflocaledoc("svenska", "NoLog", -  "Loggning: Logga intget för", +  "Loggning: Logga inte för",   #"Logga inte några förfrågningar vars IP-nummer matchar    något av de mönster som står i den här listan. Den här variabeln    påverkar även &lt;accessed&gt; RXML-styrkoden.");