Branch: Tag:

2000-04-25

2000-04-25 22:22:32 by Johan Sundström <oyasumi@gmail.com>

Language fixes.

Rev: server/base_server/configuration.pike:1.305

3:   //   // German translation by Kai Voigt    - constant cvs_version = "$Id: configuration.pike,v 1.304 2000/04/25 19:36:45 nilsson Exp $"; + constant cvs_version = "$Id: configuration.pike,v 1.305 2000/04/25 22:22:32 jhs Exp $";   constant is_configuration = 1;   #include <module.h>   #include <roxen.h>
2532:    "(from .htaccess"    " or an auth module. The default (used when _no_ "    "entries are present) is 'allow ip=*', allowing" -  " everyone to access the module"); +  " everyone to access the module.");       me->deflocaledoc("deutsch", "_seclevels",    "Sicherheit: Muster",
2612:    " character.<p>"    "In username: 'any' stands for any valid account"    " (from .htaccess" -  " or an auth module. The default is 'deny ip=*'"); +  " or an auth module. The default is 'deny ip=*'.");          me->deflocaledoc("deutsch", "_seclevels",
3182:    "Ein Kommentar, der im Konfigurations-Interface "    "sichtbar ist und als Dokumentation nützlich ist.");    deflocaledoc("svenska", "comment", "Kommentar", -  "En kommentar som syns i konfigurationsinterfacet"); +  "En kommentar som syns i konfigurationsinterfacet.");       defvar("name", "", "Virtual server name",    TYPE_STRING|VAR_MORE,    "This is the name that will be used in the configuration "    "interface. If this is left empty, the actual name of the " -  "virtual server will be used"); +  "virtual server will be used.");       deflocaledoc("deutsch", "name", "Servername",   #"Dies ist der Name, der im Konfigurations-Interface für den
3368:    "Logging: No Logging for", TYPE_STRING_LIST|VAR_MORE,    "Don't log requests from hosts with an IP number which matches any "    "of the patterns in this list. This also affects the access counter " -  "log.\n",0, lambda(){ return !query("Log");}); +  "log.", 0, lambda(){ return !query("Log");});       deflocaledoc("deutsch", "NoLog",    "Logging: Kein Log für",
3382:       defvar("Domain", roxen->get_domain(), "Domain", TYPE_STRING,    "The domainname of the server. The domainname is used " -  " to generate default URLs, and to generate email addresses"); +  " to generate default URLs, and to gererate email addresses.");       deflocaledoc( "deutsch", "Domain",    "DNS-Domain",   #"Der Domainname des Servers, der für die Generierung der - Standard-URLs und Email-Adressen verwendet wird"); + Standard-URLs und Email-Adressen verwendet wird.");    deflocaledoc( "svenska", "Domain",    "DNS Domän",   #"Serverns domännamn. Det av en del RXML styrkoder för att generara
3397:    defvar("MyWorldLocation", "http://"+gethostname()+"/",    "Primary Server URL", TYPE_URL,    "This is the main server URL, where your start page is located. " -  "Please note that you also have to configure the 'URLs' variable"); +  "Please note that you also have to configure the 'URLs' variable.");       deflocaledoc( "deutsch", "MyWorldLocation",    "Server-URL",
3481:    "Bandviddsbegränsning: Servernivå:"    " Genomsnittlig tillgänglig bandvidd",    "Det här är den genomsnittliga bandvidden som är tillgänglig " -  "för servern (hastigheten med vilken hinken fylls)"); +  "för servern (hastigheten med vilken hinken fylls).");       defvar("throttle_bucket_depth",1024000,    "Bandwidth Throttling: Server: Bucket Depth", TYPE_INT,
3499:    "i hinken. Om det här värdet är lika stort som den "    "genomsnittliga tillgängliga bandvidden så tillåts inga "    "tillfälliga datapulser när servern har varit inaktiv ett tag" -  " utan data skickas alltid med max den bandvidden"); +  " utan data skickas alltid med max den bandvidden.");       defvar("throttle_min_grant",1300,    "Bandwidth Throttling: Server: Minimum Grant", TYPE_INT,
3531:    " Maximalt antal bytes",   #"Det här är det maximala antalet bytes som en förbindelse kan få.   Om det här värdet är lågt så fördelas bandvidden mer jämnt mellan olika - förbindelser, men om det är för lågt så ökar overeden från IP och TCP. + förbindelser, men om det är för lågt så ökar overheaden från IP och TCP.   <p> -  +    Sätt det till ett värde som är aningens lägre än en jämn multipel av - ditt nätverks MTU (normala ethernetförbindelser har en MTU på 1500) - " ); + ditt nätverks MTU (normala ethernetförbindelser har en MTU på 1500)." );       defvar("req_throttle", 0,    "Bandwidth Throttling: Request: Enabled", TYPE_FLAG,
3629:    "Mitteilungen: Datei nicht gefunden",   #"Dieser Text wird angezeigt, wenn eine nicht verfügbare Datei   aufgerufen wird. '$File' wird ersetzt durch den Dateinamen, - '$Me' durch die Server-URL"); + '$Me' durch die Server-URL.");    deflocaledoc("svenska", "ZNoSuchFile",    "Meddelanden: Filen finns inte",   #"Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en    resurs som inte finns. '$File' byts ut mot den efterfrågade -  resursen, och '$Me' med serverns URL"); +  resursen, och '$Me' med serverns URL.");          definvisvar( "no_delayed_load", 0, TYPE_FLAG );