Branch: Tag:

2000-02-14

2000-02-14 09:20:21 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Locale.Roxen -> RoxenLocale stuff

Rev: server/base_server/basic_defvar.pike:1.3
Rev: server/base_server/global_variables.pike:1.18
Rev: server/base_server/module.pike:1.79
Rev: server/base_server/module_support.pike:1.54
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.426

709:    "Locale, used to localise all messages in roxen.\n"   #"Standard means using the default locale, which varies according to the   value of the 'LANG' environment variable.", -  sort(indices(master()->resolv("Locale")["Roxen"]) -  - ({ "Modules" }))); +  (sort(indices(RoxenLocale)) - ({ "Modules" })));    deflocaledoc("svenska", "locale", "Språk",    "Den här variablen anger vilket språk roxen ska använda. "    "'standard' betyder att språket sätts automatiskt från "