Branch: Tag:

1999-10-11

1999-10-11 18:33:28 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Now the configuration interface 'works' again

Rev: server/base_server/global_variables.pike:1.7
Rev: server/etc/include/module.h:1.24
Rev: server/modules/configuration/config_filesystem.pike:1.6
Rev: server/modules/configuration/config_tags.pike:1.8
Rev: server/protocols/http.pike:1.164

107:    "bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The "    "statistics in Roxen will continue being correct.");    -  deflocaledoc("svenska", "Loggning: RestoreConnLogFull", -  "Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning", +  deflocaledoc("svenska", "RestoreConnLogFull", +  "Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning",    "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på "    "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först "    "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de "