Branch: Tag:

1999-11-17

1999-11-17 15:14:52 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Added translation for bandwidth limiting variables

Rev: server/base_server/global_variables.pike:1.9

128:   Det är väldigt användbart när du utvecklar egna moduler eller pikeskript.");       globvar("default_font_size", 32, 0, TYPE_INT, 0, 0, 1); -  globvar("default_font", "lucida", "Fonts: Default font", TYPE_FONT, +  globvar("default_font", "lucida", "Default font", TYPE_FONT,    "The default font to use when modules request a font.");    -  deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Typsnitt: Normaltypsnitt", +  deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Normaltypsnitt",    #"När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver   grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.");       globvar("font_dirs", ({"../local/nfonts/", "nfonts/" }), -  "Fonts: Font directories", TYPE_DIR_LIST, +  "Font directories", TYPE_DIR_LIST,    "This is where the fonts are located.");    -  deflocaledoc( "svenska", "font_dirs", "Typsnitt: Typsnittssökväg", +  deflocaledoc( "svenska", "font_dirs", "Typsnittssökväg",    "Sökväg för typsnitt.");      
415:    Normalt sätt så hämtas den här databasen från filen server/etc/supports, men    du kan om du vill specifiera fler mönster i den här variabeln. Formatet ser    ur så här:<pre> -  reguljärt uttryck som matchar bäddrarens namn funktion, funktion, ... +  reguljärt uttryck funktion, funktion +  reguljärt uttryck funktion, funktion +  ...    </pre>Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation");       globvar("audit", 0, "Logging: Audit trail", TYPE_FLAG,
549:    typen gör det.");       globvar("abs_timeout", 5, "ABS: Timeout", -  TYPE_INT_LIST, +  TYPE_INT_LIST|VAR_MORE,   #"If the server is unable to accept connection for this many    minutes, it will be restarted. You need to find a balance:    if set too low, the server will be restarted even if it's doing
589:    );    deflocaledoc("svenska", "suicide_engage",    "Auto omstart: Starta om automatiskt", - #"Roxen har stöd för att starta automatiskt då ock då. Eftersom roxen är en + #"Roxen har stöd för att starta automatiskt då och då. Eftersom roxen är en   monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar   processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även   på att en del minnesläckor fortfarande finns kvar. Ett sätt att återvinna minne