Branch: Tag:

1999-11-27

1999-11-27 07:52:54 by Per Hedbor <ph@opera.com>

Documentation fix (misspelling in the swedish translation)

Rev: server/base_server/global_variables.pike:1.10

115:    "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så "    "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. "    "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare " -  "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du att " +  "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du "    "ha denna flagga avslagen.");       globvar("show_internals", 1, "Show internal errors", TYPE_FLAG,