Branch: Tag:

2000-02-03

2000-02-03 19:16:05 by Johan Sundström <oyasumi@gmail.com>

"Identify as" had made a tab of its own in the swedish locale. :-)
Fixed an odd string or two as well while at it.

Rev: server/base_server/global_variables.pike:1.14

315:    "attacks against software that is known to contain security "    "holes. Server implementors are encouraged to make this field "    "a configurable option.</i></blockquote>"); -  deflocaledoc("svenska", "default_ident", "Identitet: Använd roxens normala" -  " identitetssträng", -  "Ska roxen använda sitt normala namn ("+real_version+")." +  deflocaledoc("svenska", "default_ident", "Identifiera roxen med " +  "normala identitetssträngen", +  "Ska roxen använda sitt normala namn ("+real_version+")?"    "Om du sätter den här variabeln till 'nej' så kommer du att "    "få välja vad roxen ska kalla sig.");   
325:    TYPE_STRING /* |VAR_MORE */,    "Enter the name that Roxen should use when talking to clients. ",    0, ident_disabled_p); -  deflocaledoc("svenska", "ident", "Identitet: Roxens identitet", -  "Det här är det namn som roxen kommer att använda sig av."); +  deflocaledoc("svenska", "ident", "Identifiera roxen som", +  "Det här är det namn som roxen kommer att använda sig av " +  "gentemot omvärlden.");         // globvar("NumAccept", 1, "Number of accepts to attempt",
526:    "you will then automatically get supports information for new "    "clients, and new versions of old ones.");    deflocaledoc("svenska", "AutoUpdate", -  "Uppdatera 'supports' databasen automatiskt", +  "Uppdatera bläddrarfunktionalitetsdatabasen automatiskt",   #"Ska supportsdatabasen uppdateras automatiskt från www.roxen.com en gång per    vecka? Om den här optionen är påslagen så kommer roxen att försöka ladda ner    en ny version av filen etc/supports från http://www.roxen.com/supports en
591:   because of memory leaks."    );    deflocaledoc("svenska", "suicide_engage", -  "Auto omstart: Starta om automatiskt", +  "Automatomstart: Starta om automatiskt",   #"Roxen har stöd för att starta automatiskt då och då. Eftersom roxen är en   monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar   processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även
608:    ({1,2,3,4,5,6,7,14,30}),    lambda(){return !QUERY(suicide_engage);});    deflocaledoc("svenska", "suicide_timeout", -  "Auto omstart: Tidsbegränsning (i dagar)", +  "Automatomstart: Tidsbegränsning (i dagar)",   #"Om roxen är inställd till att starta om automatiskt, starta om   så här ofta. Tiden är angiven i dagar");   
627:    "multipla frontendor, dvs, flera separata roxenservrar som "    "serverar samma site" );    -  globvar( "argument_cache_db_path", "mysql://localhost/roxen", +  globvar("argument_cache_db_path", "mysql://localhost/roxen",    "Cache: Argument Cache Database URL to use",    TYPE_STRING|VAR_MORE,    "The database to use to store the argument cache",
637:    "Cache: ArgumentcachedatabasURL",    "Databasen i vilken argumentcachen kommer att sparas" );    -  globvar( "argument_cache_dir", "../argument_cache/", +  globvar("argument_cache_dir", "../argument_cache/",    "Cache: Argument Cache Directory",    TYPE_DIR|VAR_MORE,    "The cache directory to use to store the argument cache."