Branch: Tag:

1999-07-02

1999-07-02 20:50:03 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Removed range debug, made range log option a globvar instead of virtserver globvar

Rev: server/base_server/configuration.pike:1.203
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.303
Rev: server/protocols/http.pike:1.138

1:   /* -  * $Id: roxen.pike,v 1.302 1999/06/27 16:09:14 per Exp $ +  * $Id: roxen.pike,v 1.303 1999/07/02 20:50:03 neotron Exp $    *    * The Roxen Challenger main program.    *
7:    */      // ABS and suicide systems contributed freely by Francesco Chemolli - constant cvs_version="$Id: roxen.pike,v 1.302 1999/06/27 16:09:14 per Exp $"; + constant cvs_version="$Id: roxen.pike,v 1.303 1999/07/02 20:50:03 neotron Exp $";      object backend_thread;   object argcache;
2577:   tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under   några minuter");    +  globvar("RestoreConnLogFull", 0, +  "Log entire file length in restored connections", +  TYPE_TOGGLE, +  "If this toggle is enabled log entries for restored connections " +  "will log the amount of sent data plus the restoration location. " +  "Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes " +  "a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry " +  "will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. " +  "<p>This is useful if you want to know if downloads were successful " +  "(the user has the complete file downloaded). The drawback is that " +  "bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The " +  "statistics in Roxen will continue being correct."); +  +  deflocaledoc("svenska", "RestoreConnLogFull", +  "Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning", +  "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på " +  "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först " +  "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de " +  "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så " +  "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. " +  "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare " +  "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du att " +  "ha denna flagga avslagen."); +     globvar("show_internals", 1, "Show the internals", TYPE_FLAG,   #"Show 'Internal server error' messages to the user.   This is very useful if you are debugging your own modules