Branch: Tag:

1996-12-11

1996-12-11 02:22:36 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Error log i restart.html pekade fel. Fix i roxen.pike så att den inte
alltid försöker skapa alla bibliotek till logfilen om de redan finns.

Rev: CHANGES:1.23
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.26
Rev: server/etc/restart.html:1.9

1: - string cvs_version = "$Id: roxen.pike,v 1.25 1996/12/10 05:04:20 neotron Exp $"; + string cvs_version = "$Id: roxen.pike,v 1.26 1996/12/11 02:22:34 neotron Exp $";   #define IN_ROXEN   #include <module.h>   #include <variables.h>
1642: Inside #if defined(MODULE_LEVEL_SECURITY)
   } else {    if(strlen(query("LogFile")))    { -  mkdirhier(query("LogFile")); +  int opened;    lf=File(); -  if(!(lf->open( query("LogFile"), "wac"))) +  opened=lf->open( query("LogFile"), "wac"); +  if(!opened) +  mkdirhier(query("LogFile")); +  if(!opened && !(lf->open( query("LogFile"), "wac")))    {    destruct(lf);    report_error("Failed to open logfile. ("+query("LogFile")+")\n" +