Branch: Tag:

1996-12-07

1996-12-07 11:37:54 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Makefile.in
Fixat lite buggar.


CHANGES INSTALLING README:

Uppdaterade, release specifika (speciellt INSTALLING). Måste
uppdateras innan varje ny release.


server/base_server/configuration.pike

Bignum buggade om man använde Mpz. Vet inte varför. Ett
projekt att fixa tills nästa release.

server/base_server/disk_cache.pike

Bugfixar. Funkar nu.

server/base_server/mainconfig.pike

<blockquote> nu del av BODY

server/base_server/privs.pike server/base_server/roxen.pike

Buggade vid uppgradering, eftersom roxen->variables->audit
inte fanns.

server/base_server/roxenlib.pike

Ingen aning om vad jag gjorde här...

server/base_server/config/describers.pike

Ändrade ...More till More Documentation. Snyggare så.

server/bin/garbagecollector.pike

stdin gick inte att få non-blocking. Använde
object st = File("stdin");
istället.

server/bin/install.pike

add_constant(roxen, this_object()) - privs.pike ville inte
kompilera annars.

server/etc/config.html server/etc/restart.html server/etc/welcome.html

bugfixar (blockquote...).

server/modules/filesystems/userfs.pike

bugfix i real_file - se CHANGES

server/modules/filters/htaccess.pike

Stavfel rättat + pekare till NCSAs htaccess dokumentation
adderad

server/modules/graphics/graphic_text.pike

bugfix i bevel();

server/modules/logging/home_logger.pike

bugfix, se CHANGES

server/modules/proxies/proxy.pike

bugfixar

server/modules/tags/indirect_href.pike

-stavfel, +syntax exempel

server/fonts/32/urw_itc_avant_garde-demi-r

används ju at graphics_text.pike

Rev: CHANGES:1.13
Rev: INSTALLING:1.3
Rev: Makefile.in:1.3
Rev: README:1.4
Rev: server/base_server/config/describers.pike:1.12
Rev: server/base_server/configuration.pike:1.9
Rev: server/base_server/disk_cache.pike:1.10
Rev: server/base_server/mainconfig.pike:1.26
Rev: server/base_server/privs.pike:1.2
Rev: server/base_server/roxen.pike:1.20
Rev: server/base_server/roxenlib.pike:1.6
Rev: server/bin/garbagecollector.pike:1.5
Rev: server/bin/install.pike:1.7
Rev: server/etc/config.html:1.4
Rev: server/etc/restart.html:1.6
Rev: server/etc/welcome.html:1.3
Rev: server/fonts/32/urw_itc_avant_garde-demi-r:1.1
Rev: server/modules/filesystems/userfs.pike:1.7
Rev: server/modules/filters/htaccess.pike:1.7
Rev: server/modules/graphics/graphic_text.pike:1.6
Rev: server/modules/logging/home_logger.pike:1.6
Rev: server/modules/proxies/proxy.pike:1.10
Rev: server/modules/tags/indirect_href.pike:1.5

1: - #include <stdio.h> + //#include <stdio.h>   #include <simulate.h>    - string cvs_version = "$Id: garbagecollector.pike,v 1.4 1996/12/06 23:01:19 per Exp $"; + string cvs_version = "$Id: garbagecollector.pike,v 1.5 1996/12/07 11:37:46 neotron Exp $"; +    //#define DEBUG      string version = cvs_version;
92:    mkdir(lp);    file = lp+"cachelog"+_order(last_log);    rm(file); -  write_bytes(file, encode_value(log)); +  write_file(file, encode_value(log));    log = ([]);   }   
385:    (float)removed/(1048576.0/BLOCK_SIZE),    (time()-lastgc)/60);    rm("statistics"); -  write_bytes("statistics", +  write_file("statistics",    sprintf("%2.2f Mb data in the cache\n%s",    ((float)BLOCK_TO_KB(cache_size))/(1024.0),    last_garb));
430:      int main()   { -  stdin->set_nonblocking( got_command, 0, cache_stream_closed ); -  stdin->set_id(stdin); +  object st = File("stdin"); +  st->set_nonblocking( got_command, 0, cache_stream_closed ); +  st->set_id(stdin);    return -1;   }