Branch: Tag:

1996-12-03

1996-12-03 04:13:32 by David Hedbor <david@hedbor.org>

Uppdaterat configfil version och lagt till konvertering av lpcscript
-> pikescript.

Rev: server/base_server/roxen.pike:1.14
Rev: server/etc/include/roxen.h:1.2

5:   #define IP_TO_HOST 'I'   #endif    - #define CONFIGURATION_FILE_LEVEL 5 + #define CONFIGURATION_FILE_LEVEL 6