Branch: Tag:

2001-03-13

2001-03-13 10:19:16 by Kenneth Johansson <kenneth.johansson.home@gmail.com>

Fixed typo's and formatting

Rev: server/base_server/rxml.pike:1.283
Rev: server/modules/graphics/atlas.pike:1.5
Rev: server/modules/graphics/graphic_text.pike:1.261
Rev: server/modules/tags/accessed.pike:1.42

1:   // This is a roxen module. Copyright © 1996 - 2000, Roxen IS.   //    - constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.260 2001/03/08 14:35:43 per Exp $"; + constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.261 2001/03/13 10:19:15 kuntri Exp $";      #include <module.h>   inherit "module";
508: Inside #if defined(manual)
     "gtext-id":#"<desc tag='tag'><p><short>    +  Returns an internal URL to an image +  + get dig en URL som som get dig en bild med de argument du + specificerat om du också lägger på en sträng med den text du vill ha + efter den URLen. Den här tagen är ett DOS-hål och bör avrådas ifrån om + man inte använder den under okntrollerade former som tex ett intranät. +     </short></p>      </desc>
523: Inside #if defined(manual)
  </attr>"+gtextargs,      "gtext-url":#"<desc cont='cont'><p><short> -  -  </short></p> -  +  Returns an internal URL to an image with the specified attributes +  applied.</short> <tag>gtext-url</tag> takes the same attributes as +  <xref href='gtext.tag' />.</p>   </desc>      <attr name='href' value='URL'><p>
540:   <noex>"+gtextargs+"</noex>",]);   #endif    + <gtext-id/> get dig en URL som som get dig en bild med de argument du + specificerat om du också lägger på en sträng med den text du vill ha + efter den URLen. Den här tagen är ett DOS-hål och bör avrådas ifrån om + man inte använder den under okntrollerade former som tex ett intranät.    -  + Eg borde <gtext-id/> gå att stänga av i admininterfacet. *ticketar mig + själv* +  +    // -------------------- Image cache functions --------------------      roxen.ImageCache image_cache;