Branch: Tag:

2001-03-13

2001-03-13 11:52:04 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Please put your tickets in bugcrunch in the future.

Rev: server/modules/graphics/graphic_text.pike:1.262

1:   // This is a roxen module. Copyright © 1996 - 2000, Roxen IS.   //    - constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.261 2001/03/13 10:19:15 kuntri Exp $"; + constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.262 2001/03/13 11:52:04 nilsson Exp $";      #include <module.h>   inherit "module";
547:   <noex>"+gtextargs+"</noex>",]);   #endif    - <gtext-id/> get dig en URL som som get dig en bild med de argument du - specificerat om du också lägger på en sträng med den text du vill ha - efter den URLen. Den här tagen är ett DOS-hål och bör avrådas ifrån om - man inte använder den under okntrollerade former som tex ett intranät. +     - Eg borde <gtext-id/> gå att stänga av i admininterfacet. *ticketar mig - själv* -  -  +    // -------------------- Image cache functions --------------------      roxen.ImageCache image_cache;