Branch: Tag:

2000-02-10

2000-02-10 07:13:28 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Replaced register_module with constants.

Rev: server/modules/scripting/fpscript.pike:1.8
Rev: server/modules/scripting/pikescript.pike:1.57
Rev: server/modules/scripting/piketag.pike:2.3
Rev: server/modules/tags/awizard.pike:1.15
Rev: server/modules/tags/indirect_href.pike:1.11
Rev: server/modules/tags/killframe.pike:1.26
Rev: server/modules/tags/lisp.pike:1.15
Rev: server/modules/tags/obox.pike:1.21
Rev: server/modules/tags/sed.pike:1.5
Rev: server/modules/tags/tablify.pike:1.42
Rev: server/modules/tags/wizard_tag.pike:1.23

5:   // Several modifications by Francesco Chemolli.       - constant cvs_version = "$Id: obox.pike,v 1.20 2000/02/07 17:43:04 kuntri Exp $"; + constant cvs_version = "$Id: obox.pike,v 1.21 2000/02/10 07:13:28 nilsson Exp $";   constant thread_safe=1;      #include <module.h>
237:    return s;   }    - array register_module() - { -  return ({ -  MODULE_PARSER, + constant module_type = MODULE_PARSER; + constant module_name =    ([    "standard":"Outlined box",    "svenska":"Ramlåda", -  ]), +  ]); + constant module_doc =    ([    "standard":    "This is a container tag making outlined boxes.",    "svenska":    "<tt>&lt;obox help&gt;&lt;/obox&gt;</tt> är en tag som ramar "    "in det som står i den. <obox title=exempel>innehåll</obox>", -  ]), 0, 1 }); - } +  ]);