Branch: Tag:

2000-09-09

2000-09-09 10:48:33 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Fler översättningar

Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.8

814:      <str id="116">   <o>Cache: Proxy Disk Cache Refreshes on Last-Modified</o> - <t>Cache: Proxydiskcachen kontrollerar värdet av Last-Modifed headern</t> + <t>Cache: Proxydiskcachen beror Last-Modifed headern</t>   </str>      <str id="117">
838:      <str id="120">   <o>Cache: Proxy Disk Cache Garbage collector logfile</o> - <t>Cache: Proxydiskcacheloggfil</t> + <t>Cache: Proxydiskcachens loggfil</t>   </str>      <str id="121">
1153:      <str id="168">   <o>Cache: Argument Cache Directory</o> - <t>Cache: Argumentcacheebibliotek</t> + <t>Cache: Argumentcachens bibliotek</t>   </str>      <str id="169">
1639:   </str>      <str id="274"> - <new/> +    <o>Data Cache:Cache size</o> - <t></t> + <t>Datacache:Cachestorlek</t>   </str>      <str id="275"> - <new/> +    <o>The size of the data cache used to speed up requests for commonly requested files, in KBytes</o> - <t></t> + <t>Storleken på datacachen, i kilobytes, som används för att snabba upp förfrågningar av ofta hämtade filer.</t>   </str>      <str id="276"> - <new/> +    <o>Data Cache:Max file size</o> - <t></t> + <t>Datacache:Max filstorlek</t>   </str>      <str id="277"> - <new/> +    <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o> - <t></t> + <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t>   </str>      <str id="278"> - <new/> +    <o>Compact site list</o> - <t></t> + <t>Kompakt sajtlista</t>   </str>      <str id="279"> - <new/> +    <o>If true, the list list will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o> - <t></t> + <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t>   </str>      <str id="280"> - <new/> +    <o>normal</o> - <t></t> + <t>normal</t>   </str>      <str id="281"> - <new/> +    <o>Show module name and documentation with images.</o> - <t></t> + <t>Visa modulnamn och dokumentation med bilder.</t>   </str>      <str id="282"> - <new/> +    <o>fast</o> - <t></t> + <t>snabb</t>   </str>      <str id="283"> - <new/> +    <o>Like normal, but no type images.</o> - <t></t> + <t>Som normal, men utan typ-bilder.</t>   </str>      <str id="284"> - <new/> +    <o>faster</o> - <t></t> + <t>snabbare</t>   </str>      <str id="285"> - <new/> +    <o>Like normal, but allows selecting multiple modules at once.</o> - <t></t> + <t>Som normal, men tillåter val av flera moduler samtidigt.</t>   </str>      <str id="286"> - <new/> +    <o>compact</o> - <t></t> + <t>kompakt</t>   </str>      <str id="287"> - <new/> +    <o>Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.</o> - <t></t> + <t>Visar bara namnen på modulerna. Tillåter val av flera moduler samtidigt.</t>   </str>      <str id="288"> - <new/> +    <o>really compact</o> - <t></t> + <t>väldigt kompakt</t>   </str>      <str id="289"> - <new/> +    <o>Like compact, but no module classes.</o> - <t></t> + <t>Som kompakt, men utan modulkategorier.</t>   </str>      <str id="290"> - <new/> +    <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o> - <t></t> + <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>      <str id="291"> - <new/> +    <o>handled by</o> - <t></t> + <t>hanteras av</t>   </str>      <str id="292"> - <new/> +    <o>Cache status</o> - <t></t> + <t>Cachestatus</t>   </str>      <str id="293"> - <new/> +    <o>Hits</o> - <t></t> + <t>Träffar</t>   </str>      <str id="294"> - <new/> +    <o>Misses</o> - <t></t> + <t>Missar</t>   </str>      <str id="295"> - <new/> +    <o>Entries</o> - <t></t> + <t>Poster</t>   </str>      <str id="296"> - <new/> +    <o>Illegal site name</o> - <t></t> + <t>Ogiltigt sajtnamn</t>   </str>      <str id="297"> - <new/> +    <o>New row</o> - <t></t> + <t>Ny rad</t>   </str>      <str id="yes"> - <new/> +    <o>Yes</o> - <t></t> + <t>Ja</t>   </str>      <str id="no"> - <new/> +    <o>No</o> - <t></t> + <t>Nej</t>   </str>      <str id="298"> - <new/> +    <o>Event log cleared by %s from %s</o> - <t></t> + <t>Loggen rensad av %s från %s</t>   </str>      <str id="299"> - <new/> +    <o>Information</o> - <t></t> + <t>Information</t>   </str>      <str id="300"> - <new/> +    <o>This port was requested, but binding it failed.</o> - <t></t> + <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>   </str>      <str id="301"> - <new/> +    <o>Not open</o> - <t></t> + <t>Inte öppen</t>   </str>      <str id="1"> - <new/> +    <o>Initial variables for </o> - <t></t> + <t>Begynnelseinställningar för</t>   </str>      <str id="190"> - <new/> +    <o>Initial variables for the site</o> - <t></t> + <t>Begynnelseinställningar för sajten</t>   </str>