Branch: Tag:

2004-02-03

2004-02-03 12:04:37 by Anders Johansson <anders@roxen.com>

Updated locale ids.

Rev: server/base_server/roxen.pike:1.859
Rev: server/config_interface/actions/cachestatus.pike:1.11
Rev: server/config_interface/actions/change_version.pike:1.13
Rev: server/config_interface/actions/make_site_template.pike:1.8
Rev: server/config_interface/actions/resolv.pike:1.29
Rev: server/config_interface/actions/restart.pike:1.15
Rev: server/config_interface/actions/upload_license.pike:1.11
Rev: server/config_interface/dbs/browser.pike:1.46
Rev: server/config_interface/dbs/restore_db.pike:1.7
Rev: server/config_interface/sites/config_left_item.pike:1.66
Rev: server/config_interface/sites/drop_site.html:1.14
Rev: server/config_interface/sites/site_content.pike:1.139
Rev: server/config_interface/statusinfo.pike:1.7
Rev: server/config_interface/template:1.120
Rev: server/translations/ces/admin_tasks.xml:1.25
Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.42
Rev: server/translations/deu/admin_tasks.xml:1.25
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.52
Rev: server/translations/deu/roxen_message.xml:1.13
Rev: server/translations/eng/admin_tasks.xml:1.26
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.48
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.23
Rev: server/translations/hun/admin_tasks.xml:1.19
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.38
Rev: server/translations/jpn/admin_tasks.xml:1.19
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.38
Rev: server/translations/nld/admin_tasks.xml:1.24
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.42
Rev: server/translations/swe/admin_tasks.xml:1.22
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.54
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.22

537:      <str id="65">   <changed from="If yes, non-anonymous users can connect"/> - <o>If yes, non-anonymous users can connect.</o> + <o>If yes, non-anonymous users can connect. Note that for password authentication to be performed you will need to have the "Authentication: Password" module in your site.</o>   <t>Om ja så tillåts icke-anonyma användare</t>   </str>   
984:   <str id="147">   <o>When syslog is used, how much should be sent to it?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;Fatal: Only messages about fatal errors&lt;br /&gt;Errors: Only error or fatal messages&lt;br /&gt;Warning: Warning messages as well&lt;br /&gt;Debug: Debug messager as well&lt;br /&gt;All: Everything&lt;br /&gt;</o>   <t>När systemlogen används, vad ska skickas till den?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt; -  "Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala&lt;br /&gt; -  "Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel&lt;br /&gt; -  "Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden&lt;br /&gt; -  "Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden&lt;br /&gt; -  "Allt: Allt&lt;br /&gt;</t> +  Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala&lt;br /&gt; +  Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel&lt;br /&gt; +  Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden&lt;br /&gt; +  Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden&lt;br /&gt; +  Allt: Allt&lt;br /&gt;</t>   </str>      <str id="148">
1221:   </str>      <str id="201"> - <o>Ok</o> + <changed from="Ok"/> + <o>OK</o>   <t>Ok</t>   </str>   
1457:   </str>      <str id="280"> - <o>normal</o> + <changed from="normal"/> + <o>Normal</o>   <t>normal</t>   </str>      <str id="282"> - <o>fast</o> + <changed from="fast"/> + <o>Fast</o>   <t>snabb</t>   </str>      <str id="284"> - <o>faster</o> + <changed from="faster"/> + <o>Faster</o>   <t>snabbare</t>   </str>      <str id="286"> - <o>compact</o> + <changed from="compact"/> + <o>Compact</o>   <t>kompakt</t>   </str>      <str id="288"> - <o>really compact</o> + <changed from="really compact"/> + <o>Really compact</o>   <t>väldigt kompakt</t>   </str>   
1516:   <t>Ja</t>   </str>    - <str id="no"> - <o>No</o> - <t>Nej</t> - </str> -  +    <str id="298">   <o>Event log cleared by %s from %s</o>   <t>Loggen rensad av %s från %s</t>
1836:   </str>      <str id="153"> - <o>&lt;dl&gt; + <changed from="&lt;dl&gt;   &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but no type images.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like compact, but no module classes.&lt;/dd&gt; -  + &lt;/dl&gt;"/> + <o>&lt;dl&gt; + &lt;dt&gt;Normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Normal, but no type images.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Compact, but no module classes.&lt;/dd&gt;   &lt;/dl&gt;</o>   <t>&lt;dl&gt;   &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt;
2413:   <t>Dagens serie från MegaTokyo</t>   </str>    - <str id="400"> - <new/> - <o>Update</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="401">   <new/>   <o>Copy or move database</o>
3308:   <o>FAQ</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="513"> + <new/> + <o>No modules</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="525"> + <new/> + <o>Other</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="526"> + <new/> + <o>requests</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="527"> + <new/> + <o>hits</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="400"> + <new/> + <o>Select site to drop.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="no"> + <o>No</o> + <t>Nej</t> + </str>