Branch: Tag:

2001-12-04

2001-12-04 10:12:47 by Jonas Wallden <jonasw@roxen.com>

Fixed spello.

Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.40

2046:      <str id="169">   <o>Login attempt from %s</o> - <t>Inlåggningsförsök från %s</t> + <t>Inloggningsförsök från %s</t>   </str>      <str id="167">