Branch: Tag:

2001-01-29

2001-01-29 05:54:42 by Per Hedbor <ph@opera.com>

New and modified translations

Rev: server/config_interface/sites/add_module.pike:1.51
Rev: server/modules/configuration/config_filesystem.pike:1.74
Rev: server/modules/filesystems/incoming.pike:1.15
Rev: server/modules/filesystems/restrictedfs.pike:1.19
Rev: server/modules/filesystems/secure_fs.pike:1.26
Rev: server/modules/filesystems/userfs.pike:1.64
Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.18
Rev: server/translations/configs/roxen_config.xml:1.20
Rev: server/translations/configs/roxen_message.xml:1.12
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.16
Rev: server/translations/eng/mod_incoming.xml:1.1
Rev: server/translations/eng/mod_restrictedfs.xml:1.1
Rev: server/translations/eng/mod_secure_fs.xml:1.1
Rev: server/translations/eng/mod_userfs.xml:1.1
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.24
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.15
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.15
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.15
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.18
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.24
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.11

42:   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> +    <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> -  + <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   
1107:          -  -  +    <str id="180">   <o>Show developer options and actions</o>   <t>Visa utvecklar-alternativ och funktioner</t>
1169:   <t>Visa inställningar</t>   </str>    -  -  +    <str id="194">   <o>Edit Global Variables</o>   <t>Editera globala inställningar</t>
1226:   <t>Admingränssnittet</t>   </str>    -  -  +    <str id="206">   <o>User</o>   <t>Användare</t>
1278:   <t>Globala</t>   </str>    -  -  +    <str id="216">   <o>Events</o>   <t>Loggbok</t>
1565:   <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t>   </str>    -  -  +    <str id="234">   <o>Requests</o>   <t>Anrop</t>
1732:          -  -  -  -  -  -  +    <str id="326">   <o>unnamed</o>   <t>utan namn</t>
2132:   <t>MySQL-status</t>   </str>    -  -  +    <str id="8">   <new/>   <o>Server secret</o>
2164:   <t></t>   </str>    - <str id="167"> +  +  + <str id="168">   <new/> - <o>Failed login attempt from %s</o> + <o>Hide</o>   <t></t>   </str> -  +  + <str id="320"> + <new/> + <o>Value %s does not match the regexp %s.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="321"> + <new/> + <o>Value %s does not match the glob %s.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="322"> + <new/> + <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="323"> + <new/> + <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="324"> + <new/> + <o>Value %s is not uppercased.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="325"> + <new/> + <o>Value %s is not lowercased.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="169"> + <new/> + <o>Login attempt from %s</o> + <t></t> + </str>