Branch: Tag:

2001-01-01

2001-01-01 09:00:12 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Added some localizations

Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.15
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.13
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.21
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.12
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.12
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.15
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.21

12:   <file>../config_interface/standard/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/ris_news.pike</file> + <file>../config_interface/standard/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/slashdot.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/standard/cv_startpage_tabs.pike</file> -  + <file>../config_interface/standard/dbs/subtabs.pike</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/clear_log.pike</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/index.html</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/log.pike</file>
48:   <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file>      <str id="2"> - <o>Sent data:</o> - <t>Skickad data:</t> + <o>Sent data</o> + <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">
58:   </str>      <str id="4"> - <o>Sent headers:</o> - <t>Skickade headrar:</t> + <o>Sent headers</o> + <t>Skickade headrar</t>   </str>      <str id="6">
68:   </str>      <str id="7"> - <o>Received data:</o> - <t>Mottagen data:</t> + <o>Received data</o> + <t>Mottagen data</t>   </str>    - <str id="8"> - <o>FTP users (total):</o> - <t>FTP-användare (totalt):</t> - </str> -  - <str id="9"> - <o>FTP users (now):</o> - <t>FTP-användare (nu):</t> - </str> -  +    <str id="10">   <o>FTP statistics:</o>   <t>FTP-statistik:</t>
1072:   så här ofta. Tiden anges i dagar.</t>   </str>    - <str id="164"> - <o>Cache: Store the argument cache in a mysql database</o> - <t>Cache: Spara argumentcachen i en databas</t> - </str> -  - <str id="165"> - <o>If set, store the argument cache in a mysql database. This is very useful for load balancing using multiple Roxen servers, since the mysql database will handle synchronization.</o> - <t>Om den här variabeln är satt så sparas argumentcachen i en - databas istället för filer. Det gör det möjligt att använda - multipla frontends, dvs, flera separata roxenservrar som - levererar samma site.</t> - </str> -  - <str id="166"> - <o>Cache: Argument Cache Database URL to use</o> - <t>Cache: ArgumentcachedatabasURL</t> - </str> -  - <str id="167"> - <o>The database to use to store the argument cache.</o> - <t>Databasen i vilken argumentcachen kommer att sparas.</t> - </str> -  - <str id="168"> - <o>Cache: Argument Cache Directory</o> - <t>Cache: Argumentcachens bibliotek</t> - </str> -  - <str id="169"> - <o>The cache directory to use to store the argument cache. Please note that load balancing is not available for most modules (such as gtext, diagram etc) unless you use a mysql database to store the argument cache meta data.</o> - <t>Det bibliotek i vilket cachen kommer att sparas. - Notera att lastbalansering inte fungerar om du inte sparar - cachen i en databas, och även om du sparar cachen i en - databas så kommer det fortfarande skrivas saker i det - här biblioteket.</t> - </str> -  +    <str id="170">   <o>Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval</o>   <t>Cache: Minnescachens rensningsintervall</t>
1352:   <t>Manual</t>   </str>    -  -  +    <str id="219">   <o>Update</o>   <t>Uppdatera</t>
1635:   </str>      <str id="234"> - <o>Requests:</o> - <t>Anrop:</t> + <o>Requests</o> + <t>Anrop</t>   </str>      <str id="235">
2181:   <o>Roxen welcome message and news</o>   <t>Roxen välkomstmeddelande och nyheter</t>   </str> +  + <str id="218"> + <o>DBs</o> + <t>DB:er</t> + </str> +  + <str id="367"> + <o>Server status</o> + <t>Serverstatus</t> + </str> +  + <str id="368"> + <o>Various global server statistics</o> + <t>Diverse global serverstatistik</t> + </str> +  + <str id="369"> + <o>Server started</o> + <t>Servern startades</t> + </str> +  + <str id="370"> + <o>Server uptime</o> + <t>Serverns uptime</t> + </str> +  + <str id="371"> + <o>CPU-time used</o> + <t>Använd CPU-tid</t> + </str> +  + <str id="372"> + <o>MySQL status</o> + <t>MySQL-status</t> + </str> +  + <str id="373"> + <o>Other DBs</o> + <t>Andra DB:er</t> + </str>