Branch: Tag:

2000-11-24

2000-11-24 00:11:05 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

More translations

Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.11
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.6

1675:   </str>      <str id="236"> - <new/> +    <o>Default variable sort order</o> - <t></t> + <t>Förinställd sorteringsordning</t>   </str>      <str id="237"> - <new/> +    <o>The default order variables are sorted in</o> - <t></t> + <t>Den ordning som variablerna först soretas i</t>   </str>      <str id="238"> - <new/> +    <o>alphabetical</o> - <t></t> + <t>alphabetisk</t>   </str>      <str id="239"> - <new/> +    <o>as defined</o> - <t></t> + <t>fördefinierad</t>   </str>      <str id="240"> - <new/> +    <o>alphabetical, changed first</o> - <t></t> + <t>alphabetisk, ändringar först</t>   </str>      <str id="241"> - <new/> +    <o>as defined, changed first</o> - <t></t> + <t>fördefinierad, ändringar först</t>   </str>      <str id="242"> - <new/> +    <o>Changed variables are highlighted</o> - <t></t> + <t>Ändrade variabler är markerade</t>   </str>      <str id="243"> - <new/> +    <o>How to highlight variables that does not have their default value</o> - <t></t> + <t>Hur variabler som är ändrade till något annat än deras fördefinierade värde ska markeras</t>   </str>      <str id="244"> - <new/> +    <o>Not at all</o> - <t></t> + <t>Inte alls</t>   </str>      <str id="268"> - <new/> +    <o>Different background color</o> - <t></t> + <t>Annan bakgrundsfärg</t>   </str>      <str id="302"> - <new/> +    <o>Add a header</o> - <t></t> + <t>Lägg till huvud</t>   </str>      <str id="303"> - <new/> +    <o>Group Tasks</o> - <t></t> + <t>Gruppera funktioner</t>   </str>      <str id="304">   <new/>   <o>If true, tasks are grouped acording to type, otherwise all tasks will be listed on one page</o> - <t></t> + <t>Om sann så grupperas funktionerna enligt typ, annars listas de på en sida + </t>   </str>      <str id="305">
1764:   </str>      <str id="306"> - <new/> +    <o>Site</o> - <t></t> + <t>Sajt</t>   </str>      <str id="307">
1783:   </str>      <str id="309"> - <new/> +    <o>Require user with the 'hilfe' permission</o> - <t></t> + <t>Kräver en användare med 'hilfe'-behörighet</t>   </str>      <str id="310">   <new/>   <o>If yes, require a user with the hilfe permission set, otherwise, any configuration interface user will work, even one with only the view settings permission</o> - <t></t> + <t>Om ja så krävs det att användaren har hilfe-behörighet. Annars så fungerar det med för vilken administratösanvändare som helst, även en utan skrivrättigheter</t>   </str>      <str id="311">