Branch: Tag:

2001-08-28

2001-08-28 04:39:08 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Updated

Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.25
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.29
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.30
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.21
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.21
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.25
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.32

7:   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../base_server/module_support.pike</file>   <file>../config_interface/actions/index.html</file> - <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file> +    <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file> -  + <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/megatokyo.pike</file>
52:   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> +    <file>../etc/modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> -  + <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   <file>../site_templates/common.pike</file>
582:   <t>Om den här variablen är satt till 'ja' så kommer Roxen bara försöka sätta den unika användarkakan en gång. Det gör att om användaren inte tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under några minuter</t>   </str>    -  -  +    <str id="86">   <o>SSL certificate file</o>   <t>SSL-certifikatsfil</t>
810:   </str>      <str id="129"> - <o>When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, change to this user-id and group-id when the port has been opened. If you specify a symbolic username, the default group of that user will be used. The syntax is user[:group].</o> + <changed from="When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, change to this user-id and group-id when the port has been opened. If you specify a symbolic username, the default group of that user will be used. The syntax is user[:group]."/> + <o>When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, + change to this user-id and group-id when the port has been opened. If + you specify a symbolic username, the default group of that user will + be used. The syntax is user[:group]. +  + &lt;p&gt;A server restart is necessary for a change of this variable to take + effect. Note that it also can lead to file permission errors if the + Roxen process no longer can read files it previously has written, + although the start script fixes this for the standard file locations.</o>   <t>När Roxen startas som root (för att kunna öppna port 80 och köra CGI-/pike-skript   som den användare som äger dem) så kan du om du vill   specifiera ett användarnamn här. Roxen kommer då att byta till den
3042:   <o>All database backups currently available</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="79"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;No backups are currently available. To make a backup of a database, focus on it in the Databases tab, and click on the make backup button. Please note that you can only make backups of databases managed by Roxen.&lt;/p&gt;</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="80"> + <new/> + <o>No data entered. + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="81"> + <new/> + <o>Data is not a float. + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="82"> + <new/> + <o>Found the string %O trailing after the float. + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="83"> + <new/> + <o>Data is not an integer + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="84"> + <new/> + <o>Found the string %O trailing after the integer. + </o> + <t></t> + </str>