Branch: Tag:

2014-03-13

2014-03-13 16:05:04 by 0

Updated localization.

3539:   </str>      <str id="1003"> - <changed from="The MIME types for which to enable compression. The forms "maintype/*" and "maintype/subtype" are allowed, but globbing on the general form (such as "maintype/*subtype") is not allowed and such globs will be silently ignored."/> +    <o>The MIME types for which to enable compression. The forms "maintype/*" and "maintype/subtype" are allowed, but globbing on the general form (such as "maintype/*subtype" or "maintype/sub*") is not allowed and such globs will be silently ignored.</o>   <t>De MIME-typer för vilka komprimering slås på. Tillåtna varianter är "huvudtyp/*" och "huvudtyp/undertyp" - medan allmänna glob-uttryck (exempelvis "huvudtyp/*undertyp") är otillåtna och ignoreras utan förvarning.</t> + medan allmänna glob-uttryck (exempelvis "huvudtyp/*undertyp" eller "huvudtyp/sub*") är otillåtna och ignoreras utan förvarning.</t>   </str>      <str id="1004">