Branch: Tag:

2000-11-27

2000-11-27 14:39:15 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Fler översättningar

Rev: server/translations/swe/admin_tasks.xml:1.6
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.16

26:   <file>../config_interface/standard/topmenu.pike</file>   <file>../config_interface/standard/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/standard/user_form.pike</file> + <file>../config_interface/standard/users.html</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>
1527:   <t>normal</t>   </str>    - <str id="281"> - <o>Show module name and documentation with images.</o> - <t>Visa modulnamn och dokumentation med bilder.</t> - </str> -  +    <str id="282">   <o>fast</o>   <t>snabb</t>   </str>    - <str id="283"> - <o>Like normal, but no type images.</o> - <t>Som normal, men utan typ-bilder.</t> - </str> -  +    <str id="284">   <o>faster</o>   <t>snabbare</t>   </str>    - <str id="285"> - <o>Like normal, but allows selecting multiple modules at once.</o> - <t>Som normal, men tillåter val av flera moduler samtidigt.</t> - </str> -  +    <str id="286">   <o>compact</o>   <t>kompakt</t>   </str>    - <str id="287"> - <o>Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.</o> - <t>Visar bara namnen på modulerna. Tillåter val av flera moduler samtidigt.</t> - </str> -  +    <str id="288">   <o>really compact</o>   <t>väldigt kompakt</t>   </str>    - <str id="289"> - <o>Like compact, but no module classes.</o> - <t>Som kompakt, men utan modulkategorier.</t> - </str> -  +    <str id="290">   <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>   <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>
1857:   <t>utan namn</t>   </str>    - <str id="327"> - <o>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form - </o> - <t>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form - </t> - </str> -  +    <str id="328">   <o>Value is bigger than %s, adjusted</o>   <t>Värdet är större än %s. Ändrat</t>
1939:   <t>Varning: Roxen känner inte till protokollet %s</t>   </str>    - <str id="343"> - <o>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form</o> - <t>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form</t> - </str> -  +    <str id="344">   <o>Uploaded file: %s</o>   <t>Laddade upp fil: %s</t>
2028:   <o>%O is not an integer</o>   <t>%O är inte ett heltal</t>   </str> +  + <str id="153"> + <o>&lt;dl&gt; + &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but no type images.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like compact, but no module classes.&lt;/dd&gt; + &lt;/dl&gt;</o> + <t>&lt;dl&gt; + &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;snabb&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men utan typbilder.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;snabbare&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men tillåter att man väljer flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visar bara namnet på modulerna. Tillåter att man lägger till flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;väldigt kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som kompakt, men utan modulklasser.&lt;/dd&gt; + &lt;/dl&gt;</t> + </str> +  + <str id="222"> + <o>Create new user</o> + <t>Skapa ny användare</t> + </str> +  + <str id="223"> + <o>Delete old user</o> + <t>Ta bort användare</t> + </str> +  + <str id="224"> + <o>Create User</o> + <t>Skapa användare</t> + </str> +  + <str id="225"> + <o>User ID</o> + <t>Användar-ID</t> + </str>