Branch: Tag:

2009-12-05

2009-12-05 01:04:00 by 0

Localization.

Rev: server/base_server/global_variables.pike:1.123
Rev: server/config_interface/actions/cachestatus.pike:1.26
Rev: server/config_interface/actions/debug_info.pike:1.44
Rev: server/modules/security/userdb_sql.pike:1.12
Rev: server/translations/ces/admin_tasks.xml:1.32
Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.55
Rev: server/translations/ces/roxen_start.xml:1.2
Rev: server/translations/deu/admin_tasks.xml:1.32
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.65
Rev: server/translations/deu/roxen_message.xml:1.18
Rev: server/translations/deu/roxen_start.xml:1.4
Rev: server/translations/eng/admin_tasks.xml:1.33
Rev: server/translations/eng/mod_userdb_sql.xml:1.3
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.61
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.28
Rev: server/translations/eng/roxen_start.xml:1.13
Rev: server/translations/hun/admin_tasks.xml:1.26
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.51
Rev: server/translations/jpn/admin_tasks.xml:1.26
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.51
Rev: server/translations/nld/admin_tasks.xml:1.32
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.56
Rev: server/translations/swe/admin_tasks.xml:1.31
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.71
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.30
Rev: server/translations/swe/roxen_start.xml:1.10

95:   </str>      <str id="19"> - <o>Bad URL %O for server `%s'</o> - <t>Felaktig URL %O för server `%s'</t> + <o>Bad URL %O for server %O.</o> + <t>Felaktig URL %O för server %O.</t>   </str>      <str id="20"> - <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> - <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t> + <o>Cannot register URL %s - already registered by %s.</o> + <t>Kan ej registera URL %s - används redan av %s.</t>   </str>      <str id="21"> - <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t> + <o>Cannot register URL %s - cannot find the protocol %s.</o> + <t>Kan ej registrera URL %s - protokollet %s okänt.</t>   </str>    - <str id="22"> - <o>Binding the port on IP %s failed -  for URL %s! - </o> - <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! - </t> - </str> -  +    <str id="23"> - <o>Cannot register URL %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s!</t> + <o>Failed to register URL %s for %O.</o> + <t>Kan ej registrera URL %s för %O.</t>   </str>      <str id="24">
349:   </str>      <str id="61"> - <o>Not binding the port %O, disabled in configuration</o> - <t>Binder ej port %O, avstängd i konfigurationen</t> + <o>Not binding the port %O - disabled in configuration.</o> + <t>Binder ej port %O - avstängd i konfigurationen.</t>   </str>      <str id="62">
359:   </str>      <str id="65"> - <o>IPv6 port for URL %s disabled: %s + <o>Cannot open port %s for URL %s - IPv6 support disabled.   </o> - <t>IPv6-port för URL:en %s avstängd: %s + <t>Kan ej öppna port %s för URL %s - IPv6-support är avstängd.   </t>   </str>