Branch: Tag:

2001-08-23

2001-08-23 22:59:36 by Per Hedbor <ph@opera.com>

More strings to translate for our translators. :-)

Rev: server/translations/ces/admin_tasks.xml:1.15
Rev: server/translations/configs/roxen_config.xml:1.27
Rev: server/translations/configs/update_client.xml:1.4
Rev: server/translations/deu/roxen_message.xml:1.6
Rev: server/translations/deu/update_client.xml:1.4
Rev: server/translations/eng/admin_tasks.xml:1.15
Rev: server/translations/eng/mod_compat.xml:1.6
Rev: server/translations/eng/mod_filesystem.xml:1.5
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.19
Rev: server/translations/eng/update_client.xml:1.4
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.29
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.17
Rev: server/translations/swe/update_client.xml:1.4

33:   </str>      <str id="5"> - <changed from="Uncaught error in handler thread: %s Clientwill not get any response from Roxen."/> +    <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>
222:   </str>      <str id="45"> - <o>Failed to enable the module %s. Skipping. - %s</o> - <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, skippar den.</t> + <o>Failed to enable the module %s. Skipping.</o> + <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, ignorerar den.</t>   </str>      <pike>
329:   <str id="58">   <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'   "/> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '' - </o> + <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s'   </t>   </str>
338:   <str id="59">   <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'   "/> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '' - </o> + <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s'   </t>   </str>