Branch: Tag:

2000-09-19

2000-09-19 13:24:04 by Andreas Lange <andreas@lange.cx>

Strings now coherent with the source, various updates and some added translations

Rev: server/translations/ces/admin_tasks.xml:1.3
Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.6
Rev: server/translations/deu/admin_tasks.xml:1.2
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.3
Rev: server/translations/eng/admin_tasks.xml:1.2
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.6
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.5
Rev: server/translations/eng/roxen_start.xml:1.6
Rev: server/translations/hun/admin_tasks.xml:1.2
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.3
Rev: server/translations/jpn/admin_tasks.xml:1.2
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.3
Rev: server/translations/nld/admin_tasks.xml:1.2
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.6
Rev: server/translations/swe/admin_tasks.xml:1.2
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.9
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.4
Rev: server/translations/swe/roxen_start.xml:1.6

2:   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_message</project>   <language>swe</language> - <dumped>966022518</dumped> + <dumped>969369656</dumped> + <file>../base_server/roxen.pike</file> + <file>../base_server/configuration.pike</file>   <added id="1"/>      <str id="1">
20:   </str>      <str id="3"> - <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s - </o> + <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t>   </str>      <str id="4"> - <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend - </o> + <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t>   </str>      <str id="5"> - <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen. - </o> - <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen. - </t> + <o>Uncaught error in handler thread: %s Clientwill not get any response from Roxen.</o> + <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6"> - <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s) - </o> - <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s) - </t> + <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o> + <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t>   </str>    - <str id="7"> - <o>Protocol</o> - <t>Protokoll</t> - </str> -  +    <str id="8"> - <o>SSL3: Reading cert-file failed! - </o> + <o>SSL3: Reading cert-file failed!</o>   <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t>   </str>      <str id="9"> - <o>SSL3: Reading key-file failed! - </o> + <o>SSL3: Reading key-file failed!</o>   <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t>   </str>      <str id="10"> - <o>SSL3: No certificate found. - </o> - <t>SSL3: Hittade inget certifikat. - </t> + <o>SSL3: No certificate found.</o> + <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t>   </str>      <str id="11"> - <o>SSL3: Private rsa key not valid (PEM). - </o> - <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PEM). - </t> + <o>SSL3: Private rsa key not valid</o> + <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t>   </str>    - <str id="12"> - <o>SSL3: Private rsa key not valid (DER). - </o> - <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PER). - </t> - </str> -  +    <str id="13"> - <o>SSL3: Certificate not valid (DER). - </o> - <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER). - </t> + <o>SSL3: Certificate not valid (DER).</o> + <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t>   </str>      <str id="14"> - <o>SSL3: Certificate and private key do not match. - </o> - <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. - </t> + <o>SSL3: Certificate and private key do not match.</o> + <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t>   </str>      <str id="15"> - <o>SSL3: Private dsa key not valid (PEM). - </o> - <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (PEM). - </t> + <o>SSL3: Private dsa key not valid</o> + <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t>   </str>    - <str id="16"> - <o>SSL3: Private dsa key not valid (DER). - </o> - <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (DER). - </t> - </str> -  +    <str id="17"> - <o>SSL3: No private key found. - </o> - <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel. - </t> + <o>SSL3: No private key found.</o> + <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t>   </str>      <str id="18"> - <o>No SSL support available - </o> - <t>SSL-stöd saknas</t> + <o>No SSL support available.</o> + <t>SSL-stöd saknas.</t>   </str>      <str id="19"> - <o>Bad URL '%s' for server `%s' - </o> - <t>Felaktig URL '%s' för server `%s' - </t> + <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o> + <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t>   </str>      <str id="20"> - <o>Cannot register URL %s, already registered by %s! - </o> - <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s! - </t> + <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> + <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t>   </str>      <str id="21"> - <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s! - </o> - <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt! - </t> + <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> + <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t>   </str>      <str id="22">
154:   </str>      <str id="23"> - <o>Cannot register URL %s! - </o> - <t>Kan ej registrera URL %S! - </t> + <o>Cannot register URL %s!</o> + <t>Kan ej registrera URL %s!</t>   </str>      <str id="24"> - <o>It is only possible to change uid and gid if the server is running as root. - </o> - <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root. - </t> + <o>It is only possible to change uid and gid if the server is running as root.</o> + <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t>   </str>      <str id="25"> - <o>Failed to set gid. - </o> - <t>Misslyckades med att sätta gruppid. - </t> + <o>Failed to set gid.</o> + <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t>   </str>      <str id="26"> - <o>Setting gid not supported on this system. - </o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid. - </t> + <o>Setting gid not supported on this system.</o> + <t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid.</t>   </str>      <str id="27"> - <o>Failed to set uid. - </o> - <t>Misslyckades med att sätta användarid. - </t> + <o>Failed to set uid.</o> + <t>Misslyckades med att sätta användarid.</t>   </str>      <str id="28"> - <o>Setting uid not supported on this system. - </o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av användarid. - </t> + <o>Setting uid not supported on this system.</o> + <t>Systemet stödjer ej ändring av användarid.</t>   </str>      <str id="29"> - <o>Failed to set effective gid. - </o> - <t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid. - </t> + <o>Failed to set effective gid.</o> + <t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid.</t>   </str>      <str id="30"> - <o>Setting effective gid not supported on this system. - </o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid. - </t> + <o>Setting effective gid not supported on this system.</o> + <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid.</t>   </str>      <str id="31"> - <o>Failed to set effective uid. - </o> - <t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid. - </t> + <o>Failed to set effective uid.</o> + <t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid.</t>   </str>      <str id="32"> - <o>Setting effective uid not supported on this system. - </o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid. - </t> + <o>Setting effective uid not supported on this system.</o> + <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid.</t>   </str>      <str id="33">
229:   </str>      <str id="34"> - <o>Disabling old configuration %s - </o> + <o>Disabling old configuration %s</o>   <t>Tar bort server %s</t>   </str>      <str id="35"> - <o> - Error while loading configuration %s: - %s - </o> - <t> - Fel vid inläsning av konfiguration %s: - %s - </t> + <o>Error while loading configuration %s%s</o> + <t>Fel vid inläsning av konfiguration %s%s</t>   </str>      <str id="36"> - <o>Error while loading modules in configuration %s: - %s - </o> - <t> - Fel vid inladdning av moduler till server %s: - %s - </t> + <o>Error while loading modules in configuration %s%s</o> + <t>Fel vid inladdning av moduler till server %s%s</t>   </str>      <str id="37">
325:   }      </pike> +  + <str id="46"> + <new/> + <o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o> + <t></t> + </str>