Branch: Tag:

1996-12-07

1996-12-07 12:03:23 by David Hedbor <david@hedbor.org>

newline på slutet (för patch)

Rev: src/install-sh:1.3

236:         exit 0 +