Branch: Tag:

1995-08-09

1995-08-09 10:21:55 by Fredrik Hübinette (Hubbe) <hubbe@hubbe.net>

ulpc dist

Rev: bin/create_testsuite:1.1.1.1
Rev: bin/hilfe.lpc:1.1.1.1
Rev: bin/rsif:1.1.1.1
Rev: bin/uhttpd.lpc:1.1.1.1
Rev: doc/README:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/aggregate:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/aggregate_list:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/aggregate_mapping:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/all_efuns:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/allocate:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/arrayp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/backtrace:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/call_function:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/call_out:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/call_out_info:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/catch:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/clone:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/combine_path:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/compile_file:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/compile_string:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/copy_value:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/crypt:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/ctime:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/destruct:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/equal:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/exit:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/explode:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/find_call_out:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/floatp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/function_name:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/function_object:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/functionp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/hash:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/implode:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/indices:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/intp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/listp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/lower_case:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/m_delete:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/mappingp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/mkmapping:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/next_object:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/object_program:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/objectp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/programp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/query_host_name:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/query_num_arg:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/random:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/regexpp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/remove_call_out:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/replace:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/reverse:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/rusage:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/search:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/sizeof:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/sscanf:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/stringp:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/sum:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/this_object:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/throw:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/time:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/trace:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/upper_case:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/values:1.1.1.1
Rev: doc/builtin/zero_type:1.1.1.1
Rev: doc/files/cd:1.1.1.1
Rev: doc/files/exec:1.1.1.1
Rev: doc/files/file:1.1.1.1
Rev: doc/files/file_stat:1.1.1.1
Rev: doc/files/fork:1.1.1.1
Rev: doc/files/get_dir:1.1.1.1
Rev: doc/files/getcwd:1.1.1.1
Rev: doc/files/mkdir:1.1.1.1
Rev: doc/files/mv:1.1.1.1
Rev: doc/files/perror:1.1.1.1
Rev: doc/files/port:1.1.1.1
Rev: doc/files/rm:1.1.1.1
Rev: doc/lpc/command_line_options:1.1.1.1
Rev: doc/lpc/control_structures:1.1.1.1
Rev: doc/lpc/hilfe.hilfe:1.1.1.1
Rev: doc/lpc/how_to_make_modules:1.1.1.1
Rev: doc/manual/i-overview.html:1.1.1.1
Rev: doc/manual/index.html:1.1.1.1
Rev: doc/manual/t-hello.html:1.1.1.1
Rev: doc/manual/ulpc-inside3.gif:1.1.1.1
Rev: doc/math/acos:1.1.1.1
Rev: doc/math/asin:1.1.1.1
Rev: doc/math/atan:1.1.1.1
Rev: doc/math/ceil:1.1.1.1
Rev: doc/math/cos:1.1.1.1
Rev: doc/math/exp:1.1.1.1
Rev: doc/math/floor:1.1.1.1
Rev: doc/math/log:1.1.1.1
Rev: doc/math/pow:1.1.1.1
Rev: doc/math/sin:1.1.1.1
Rev: doc/math/sqrt:1.1.1.1
Rev: doc/math/tan:1.1.1.1
Rev: doc/operators/addition:1.1.1.1
Rev: doc/regexp/regexp:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/PI:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/capitalize:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/code_value:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/describe_backtrace:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/file_size:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/filter_array:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/get_function:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/getenv:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/l_sizeof:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/m_indices:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/m_sizeof:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/m_values:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/map_array:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/master:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/member_array:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/popen:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/previous_object:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/read_bytes:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/regexp:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/search_array:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/sort_array:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/spawn:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/strlen:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/strstr:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/sum_arrays:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/this_function:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/write:1.1.1.1
Rev: doc/simulated/write_file:1.1.1.1
Rev: doc/sprintf/sprintf:1.1.1.1
Rev: doc/types/array:1.1.1.1
Rev: doc/types/float:1.1.1.1
Rev: doc/types/function:1.1.1.1
Rev: doc/types/int:1.1.1.1
Rev: doc/types/list:1.1.1.1
Rev: doc/types/mapping:1.1.1.1
Rev: doc/types/object:1.1.1.1
Rev: doc/types/program:1.1.1.1
Rev: doc/types/string:1.1.1.1
Rev: lib/conftest.h:1.1.1.1
Rev: lib/master.lpc:1.1.1.1
Rev: lib/simulate.lpc:1.1.1.1
Rev: lib/testsuite.lpc:1.1.1.1
Rev: src/BUGS:1.1.1.1
Rev: src/COPYING:1.1.1.1
Rev: src/COPYRIGHT:1.1.1.1
Rev: src/DISCLAIMER:1.1.1.1
Rev: src/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: src/README:1.1.1.1
Rev: src/add_efun.c:1.1.1.1
Rev: src/add_efun.h:1.1.1.1
Rev: src/alloca.c:1.1.1.1
Rev: src/array.c:1.1.1.1
Rev: src/array.h:1.1.1.1
Rev: src/backend.c:1.1.1.1
Rev: src/backend.h:1.1.1.1
Rev: src/builtin_efuns.c:1.1.1.1
Rev: src/builtin_efuns.h:1.1.1.1
Rev: src/call_out.c:1.1.1.1
Rev: src/call_out.h:1.1.1.1
Rev: src/callback.c:1.1.1.1
Rev: src/callback.h:1.1.1.1
Rev: src/config.h:1.1.1.1
Rev: src/configure.in:1.1.1.1
Rev: src/debug.c:1.1.1.1
Rev: src/debug.h:1.1.1.1
Rev: src/docode.c:1.1.1.1
Rev: src/docode.h:1.1.1.1
Rev: src/dynamic_buffer.c:1.1.1.1
Rev: src/dynamic_buffer.h:1.1.1.1
Rev: src/efun.h:1.1.1.1
Rev: src/error.c:1.1.1.1
Rev: src/error.h:1.1.1.1
Rev: src/fd_control.c:1.1.1.1
Rev: src/fd_control.h:1.1.1.1
Rev: src/fsort.c:1.1.1.1
Rev: src/fsort.h:1.1.1.1
Rev: src/global.h:1.1.1.1
Rev: src/hashtable.c:1.1.1.1
Rev: src/hashtable.h:1.1.1.1
Rev: src/install-sh:1.1.1.1
Rev: src/interpret.c:1.1.1.1
Rev: src/interpret.h:1.1.1.1
Rev: src/language.y:1.1.1.1
Rev: src/las.c:1.1.1.1
Rev: src/las.h:1.1.1.1
Rev: src/lex.c:1.1.1.1
Rev: src/lex.h:1.1.1.1
Rev: src/list.c:1.1.1.1
Rev: src/list.h:1.1.1.1
Rev: src/lpc_types.c:1.1.1.1
Rev: src/lpc_types.h:1.1.1.1
Rev: src/machine.h.in:1.1.1.1
Rev: src/macros.h:1.1.1.1
Rev: src/main.c:1.1.1.1
Rev: src/main.h:1.1.1.1
Rev: src/mapping.c:1.1.1.1
Rev: src/mapping.h:1.1.1.1
Rev: src/memory.c:1.1.1.1
Rev: src/memory.h:1.1.1.1
Rev: src/module.c:1.1.1.1
Rev: src/module.h:1.1.1.1
Rev: src/modules/efuns.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/configure.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/datagram.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/efuns.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/file.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/file.h:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/file_machine.h.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/files/socket.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/math/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/math/configure.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/math/math.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/regexp/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/regexp/configure.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/regexp/glue.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/regexp/regexp.c:1.1.1.1
Rev: src/modules/regexp/regexp.h:1.1.1.1
Rev: src/modules/sprintf/Makefile.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/sprintf/configure.in:1.1.1.1
Rev: src/modules/sprintf/sprintf.c:1.1.1.1
Rev: src/object.c:1.1.1.1
Rev: src/object.h:1.1.1.1
Rev: src/opcodes.c:1.1.1.1
Rev: src/opcodes.h:1.1.1.1
Rev: src/operators.c:1.1.1.1
Rev: src/operators.h:1.1.1.1
Rev: src/otable.h:1.1.1.1
Rev: src/port.c:1.1.1.1
Rev: src/port.h:1.1.1.1
Rev: src/program.c:1.1.1.1
Rev: src/program.h:1.1.1.1
Rev: src/rusage.c:1.1.1.1
Rev: src/rusage.h:1.1.1.1
Rev: src/stralloc.c:1.1.1.1
Rev: src/stralloc.h:1.1.1.1
Rev: src/stuff.c:1.1.1.1
Rev: src/stuff.h:1.1.1.1
Rev: src/svalue.c:1.1.1.1
Rev: src/svalue.h:1.1.1.1
Rev: src/todo:1.1.1.1
Rev: src/types.h:1.1.1.1
Rev: src/ualarm.c:1.1.1.1

1:    + a) Ska jag ha en hashtabell f|r att resolva string->program? +  Svar nej, bison-pure / patchat byacc fixar biffen + b) Hur ska initialisering av globala variabler g} till? Ska __INIT anv{ndas +  rakt |ver? + c) typerna typerna typerna ........... +  + ny switch +  done +  + fix the opertors to use sp[-1] instead of sp-> and fix them to use the correct + sub-functions +  + check everything that use T_FUNCTION and fix for C functions. +  done, except for opcodes.c and sprintf.c + list.c +  done + skriv om internal_parse_type till att anv{nda typstacken ist{llet f|r +  zillioner malloc +  done +  + finish fsort +  done +  + arg! efunpekarna funkar fortfarande inte! +  (binder till ett efun-namn, inte en funktion, tror jag...) +  done +  + convert opcodes.c +  done +  + convert sprintf.c .......... +  done +  + fixa define_include dirs. +  done + fixa #include <> +  done + fixa lex.c +  done (n{stan) +  + fixa !x && !y -> !(x || y) +  done + fixa !x || !y -> !(x && y) +  done +  + does clone initialize variables? +  yes, now it does.... +  + internal_parse_type must be able to parse '|' +  done +  + F_ARG_LIST ska inte l{gga till TRY_OPTIMIZE +  done +  + F_OFFSET {r 257 men borde vara 258 +  done +  + fixa main() till att skicka vidare argumenten. +  done +  + skall ID_VARARGS lagras i functionsheadern eller functionsstructen? +  done (for now) +  + fixa kompilatorn till att vara reentrant. +  done +  + ({ foo, bar, gazonk }) (); +  done +  + fixa backtrace() +  done +  + fixa en master.lpc +  done (for nwo) +  + fixa error(), catch() & throw() +  done +  + fixa en funktion som skriver ut en backtrace... (i lpc?) +  done (for now) +  + l{r den hantera filer ..... +  done +  + fixa foo::bar +  done +  + files::get_dir() +  done +  + skall program ha namn? +  nej +  + convert efuns.c .. +  done +  + hmm, read_callback() funkar inte med accept().... +  done +  + fixa sockets +  done +  + porta hilfe +  done +  + fixa file->copy_file & file->assign_file +  done (file->dup & file->assign) +  + fixa radnumren: problemet {r at mknode k|rs l}ng senare {n tokenet l{sts... +  done +  + a+=b -> a=a+b {r ju inte helt r{tt alltid... +  man kan skriva om det till: +  { mixed *tmp; tmp=&a; *a=*a+b; } +  OM det fanns pekare.... +  done (utan pekare) +  + reverse() ... done + next_object() ... done + indices() ... done + values() ... done (don't copy array if refs == 1) + object_program() ... done + replace() ... done + compile_string() ... done + call_out() ... done + find_call_out() ... done + call_out_info() ... done + remove_call_out() ... done +  + file->write ska st{nga filen om saker g}r snett... (tror jag) +  nej, det {r upp till anv{ndaren +  + patch byacc +  + dokumentera +  + ta bort MAX_LOCAL (& MAX_GLOBAL) +  + ta bort EXPANDMAX +  + kommentera mera +  + "make: Fatal error: Don't know how to make target `builtin_efuns.o'" (p} metoo) +  + typkollen m}ste generera b{ttre felmeddelanden.. +  + putenv? setugid? +  + function_exists() + inherit_list() + function_args() + get_function_list() + fuzzymatch() + file->rename() + sort() + mkmapping() + mklist() + this_function() + kolla upp |vriga efunnar som skall portas +  + signals +  + ++++ -> sum() +  + update README +  + flytta cheken f|r libsocket till modulen (och se till att moduler kan addera libs) + (eller s{tt tillbaka AC_HAVE_DIRENT (?) i configure.in) +  + add garbage collect +  + addera generisk callback +  + set_socket_nonblocking adderar ingen referens till objektet...   Newline at end of file added.