Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:100:    "If this toggle is enabled log entries for restored connections "    "will log the amount of sent data plus the restoration location. "    "Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes "    "a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry "    "will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. "    "<p>This is useful if you want to know if downloads were successful "    "(the user has the complete file downloaded). The drawback is that "    "bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The "    "statistics in Roxen will continue being correct.");    -  deflocaledoc("svenska", "Loggning: RestoreConnLogFull", -  "Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning", +  deflocaledoc("svenska", "RestoreConnLogFull", +  "Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning",    "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på "    "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först "    "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de "    "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så "    "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. "    "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare "    "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du att "    "ha denna flagga avslagen.");       globvar("show_internals", 1, "Show internal errors", TYPE_FLAG,