Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:121:    globvar("show_internals", 1, "Show internal errors", TYPE_FLAG,   #"Show 'Internal server error' messages to the user.   This is very useful if you are debugging your own modules   or writing Pike scripts.");       deflocaledoc( "svenska", "show_internals", "Visa interna fel",    #"Visa interna server fel för användaren av servern.   Det är väldigt användbart när du utvecklar egna moduler eller pikeskript.");       globvar("default_font_size", 32, 0, TYPE_INT, 0, 0, 1); -  globvar("default_font", "lucida", "Default font", TYPE_FONT, +  globvar("default_font", "bastard", "Default font", TYPE_FONT,    "The default font to use when modules request a font.");       deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Normaltypsnitt",    #"När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver   grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.");       globvar("font_dirs", ({"../local/nfonts/", "nfonts/" }),    "Font directories", TYPE_DIR_LIST,    "This is where the fonts are located.");