Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:780:    "store the argument caches");    deflocaledoc("svenska", "argument_cache_dir",    "Cache: Argumentcachedirectory",    "Det directory i vilket cachen kommer att sparas. "    " Notera att lastbalansering inte fungerar om du inte sparar "    "cachen i en databas, och även om du sparar cachen i en "    "databas så kommer det fortfarande skrivas saker i det "    "här directoryt.");       globvar("mem_cache_gc", 300, -  "Cache: Memory Cache Garbage Collect Time", +  "Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval",    TYPE_INT,    "The number of seconds between every garbage collect "    "(removal of old content) from the memory cache. The "    "memory cache is used for various tasks like remebering "    "what supports flags matches what client.");    deflocaledoc("svenska", "mem_cache_gc",    "Cache: Minnescachens städningsintervall",    "Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som "    "allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen " -  "används för många olika saker som t.ex. att komma ihåg " -  "vilka supports flaggor som hör till vilken klient."); +  "används till många olika saker som till exempel att komma " +  "ihåg vilka supportsflaggor som hör till vilken klient.");       setvars(retrieve("Variables", 0));       for(p = 1; p < argc; p++)    {    string c, v;    if(sscanf(argv[p],"%s=%s", c, v) == 2)    {    sscanf(c, "%*[-]%s", c);    if(variables[c])