Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:702:    minuter så kommer roxen startas om automatiskt. Om du    har en väldigt långsam dator kan en minut vara för    kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta    ett bra tag.");          globvar("locale", "standard", "Language", TYPE_STRING_LIST,    "Locale, used to localise all messages in roxen.\n"   #"Standard means using the default locale, which varies according to the   value of the 'LANG' environment variable.", -  sort(indices(master()->resolv("Locale")["Roxen"]) -  - ({ "Modules" }))); +  (sort(indices(RoxenLocale)) - ({ "Modules" })));    deflocaledoc("svenska", "locale", "Språk",    "Den här variablen anger vilket språk roxen ska använda. "    "'standard' betyder att språket sätts automatiskt från "    "värdet av omgivningsvariabeln LANG.");       globvar("suicide_engage",    0,    "Auto Restart: Enable Automatic Restart",    TYPE_FLAG|VAR_MORE,   #"If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of