Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:1:   // This file is part of Roxen Webserver.   // Copyright © 1996 - 2000, Roxen IS. - // $Id: global_variables.pike,v 1.21 2000/02/20 17:41:33 nilsson Exp $ + // $Id: global_variables.pike,v 1.22 2000/02/28 05:21:57 peter Exp $      #include <module.h>   #include <roxen.h>   #include <config.h>   inherit "read_config";   inherit "module_support";   #include <version.h>      // The following three functions are used to hide variables when they   // are not used. This makes the user-interface clearer and quite a lot
Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:260:    "Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning",    "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på "    "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först "    "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de "    "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så "    "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. "    "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare "    "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du "    "ha denna flagga avslagen.");    -  globvar("default_font", "bitstreamcybersans", "Default font", TYPE_FONT, +  globvar("default_font", "franklin_gothic_demi", "Default font", TYPE_FONT,    "The default font to use when modules request a font.");       deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Normaltypsnitt",    #"När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver   grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.");       globvar("font_dirs", ({"../local/nfonts/", "nfonts/" }),    "Font directories", TYPE_DIR_LIST,    "This is where the fonts are located.");