Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:256:    "Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning",    "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på "    "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först "    "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de "    "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så "    "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. "    "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare "    "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du "    "ha denna flagga avslagen.");    -  globvar("default_font_size", 32, 0, TYPE_INT, 0, 0, 1); -  globvar("default_font", "bastard", "Default font", TYPE_FONT, +  globvar("default_font", "bitstreamcybersans", "Default font", TYPE_FONT,    "The default font to use when modules request a font.");       deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Normaltypsnitt",    #"När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver   grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.");       globvar("font_dirs", ({"../local/nfonts/", "nfonts/" }),    "Font directories", TYPE_DIR_LIST,    "This is where the fonts are located.");