Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:39:    s="unknown";    }    return s;   }         void define_global_variables( int argc, array (string) argv )   {    int p;    +  globvar("port_options", ([]), "Ports: Options", VAR_EXPERT|TYPE_CUSTOM, +  "Mapping with options and defaults for all ports.<br>\n" +  "Structure:<br>\n" +  "<dl><pre>\n" +  "([\n" +  " \"\" : ([ string : mixed ]), // Global defaults\n" +  " \"prot\" : ([\n" +  " \"\" : ([ string : mixed ]), // Defaults for prot://\n" +  " \"ip\" : ([\n" +  " \"\" : ([ string : mixed ]), // Defaults for prot://ip/\n" +  " port : ([ string : mixed ]), // Options for prot://ip:port/\n" +  " ]),\n" +  " ]),\n" +  "])\n" +  "</pre></dl>\n"); +     globvar("set_cookie", 0, "Logging: Set unique user id cookies", TYPE_FLAG,    #"If set to Yes, all users of your server whose clients support   cookies will get a unique 'user-id-cookie', this can then be   used in the log and in scripts to track individual users.");       deflocaledoc( "svenska", "set_cookie",    "Loggning: Sätt en unik cookie för alla användare",    #"Om du sätter den här variabeln till 'ja', så kommer   alla användare att få en unik kaka (cookie) med namnet 'RoxenUserID' satt. Den   här kakan kan användas i skript för att spåra individuella användare. Det är