Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:108:    "statistics in Roxen will continue being correct.");       deflocaledoc("svenska", "RestoreConnLogFull",    "Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning",    "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på "    "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först "    "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de "    "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så "    "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. "    "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare " -  "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du att " +  "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du "    "ha denna flagga avslagen.");       globvar("show_internals", 1, "Show internal errors", TYPE_FLAG,   #"Show 'Internal server error' messages to the user.   This is very useful if you are debugging your own modules   or writing Pike scripts.");       deflocaledoc( "svenska", "show_internals", "Visa interna fel",    #"Visa interna server fel för användaren av servern.   Det är väldigt användbart när du utvecklar egna moduler eller pikeskript.");