Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:779:    " (such as gtext, diagram etc) unless you use a mysql database to "    "store the argument caches");    deflocaledoc("svenska", "argument_cache_dir",    "Cache: Argumentcachedirectory",    "Det directory i vilket cachen kommer att sparas. "    " Notera att lastbalansering inte fungerar om du inte sparar "    "cachen i en databas, och även om du sparar cachen i en "    "databas så kommer det fortfarande skrivas saker i det "    "här directoryt.");    +  globvar("mem_cache_gc", 300, +  "Cache: Memory Cache Garbage Collect Time", +  TYPE_INT, +  "The number of seconds between every garbage collect " +  "(removal of old content) from the memory cache. The " +  "memory cache is used for various tasks like remebering " +  "what supports flags matches what client."); +  deflocaledoc("svenska", "mem_cache_gc", +  "Cache: Minnescachens städningsintervall", +  "Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som " +  "allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen " +  "används för många olika saker som t.ex. att komma ihåg " +  "vilka supports flaggor som hör till vilken klient.");       setvars(retrieve("Variables", 0));       for(p = 1; p < argc; p++)    {    string c, v;    if(sscanf(argv[p],"%s=%s", c, v) == 2)    {    sscanf(c, "%*[-]%s", c);    if(variables[c])