Roxen.git / server / base_server / module.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/module.pike:238:    set( v, vars[v] );    return !err;   }         string comment()   {    return "";   }    + /* Per default, return the value of the module variable 'location' */ + string query_location() + { +  string s; +  catch{s = query("location");}; +  return s; + } +  +    /*    * Parse and return a parsed version of the security levels for this module    *    */    -  +    array query_seclevels()   {    string sl, sec;    array patterns=({ });       if(catch(query("_seclevels")))    return patterns;       foreach(replace(query("_seclevels"),({" ","\t","\\\n"}),({"","",""}))/"\n",sl)    {